Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Gajewo wykona przebudowę drogi dojazdowej do osiedla w Szestnie. Inwestycja ma być zrealizowana do końca października. Wartość projektu to ponad 490 tys. zł, z czego 280 tys. pochodzi z PROW.

Wiadomo, kto wykona przebudowę odcinka drogi gminnej w Szestnie łączącą DW nr 591 z osiedlem. Do przetargu zgłosiło się pięciu oferentów. Najkorzystniejszą ofertę zaproponowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Gajewo. Umowa pomiędzy wykonawcą a gminą została podpisana 15 maja.

– Na odcinku drogi gminnej prowadzącej od drogi wojewódzkiej do końca osiedla wykonamy nową nawierzchnię asfaltową. Dodatkowo, nową nawierzchnię zyska łącznik prowadzący od tejże drogi do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wzdłuż głównej drogi wykonany zostanie także nowy chodnik. Ta droga nie była w żadnym stopniu remontowana od czasu powstania – mówi Piotr Piercewicz, Wójt Gminy Mrągowo.

Mieszkańcy Szestna od lat czekali na modernizację drogi. Pierwotnie była własnością prywatną, należącą do Kombinatu Rolnego Szestno. Droga stanowiąca dojazd do największego osiedla w Gminie Mrągowo stała się własnością samorządu dopiero w 2016 roku.

– Udało się wtedy odzyskać drogę z rąk prywatnych. Mieszkańcy przeznaczyli niemal od razu pieniądze w ramach Funduszu Sołeckiego na projekt nowej drogi, który następnie został przygotowany i złożony przez gminę do dofinansowania. Pierwsze podejście było nieudane i wniosek nie zyskał akceptacji w ministerstwie. Udało się za drugim razem, po złożeniu w połowie ubiegłego roku wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szczęśliwe informacje o przyznaniu dotacji napłynęły do nas w grudniu ubiegłego roku – dodaje Piotr Piercewicz.

Firma z Gajewa wykona modernizację drogi w Szestnie za blisko pół miliona złotych. Tylko część tej kwoty zostanie przekazana z gminnej kasy, bo na realizację projektu samorząd pozyskał 280 tys. zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja ma być gotowa do końca października.

Ewelina Krzywosz


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
Sylwerster Mrongoville 2019
X Zamknij