Od 1 maja Urząd Miejski w Mrągowie funkcjonuje bez najważniejszego urzędnika. Dotychczasowa sekretarz została kierownikiem jednego z miejskich referatów. Jej obowiązki przejął drugi zastępca burmistrza Mrągowa.

Beata Klimek, która dotychczas pełniła funkcję sekretarza miasta została kierownikiem Referatu Edukacji Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Obowiązki jednej z najważniejszych osób w magistracie zostały rozdzielone między innych urzędników.

– Zgodnie z decyzją burmistrza Stanisława Bułajewskiego, pod nieobecność sekretarza jego zadania wykonują Krystian Korzycki, drugi zastępca burmistrza Mrągowa oraz pracownicy referatu organizacyjno-prawnego – tłumaczy Paweł Krasowski, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Każdy samorząd musi mieć sekretarza i wynika to wprost z ustawy o pracownikach samorządowych. Do zadań tego urzędnika należy nadzorowanie i koordynowanie działań jednostki organizacyjnej samorządu. Długotrwała nieobecność osoby pełniącej tę funkcję może poważnie utrudniać funkcjonowanie gminy.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie zostanie ogłoszony konkurs na sekretarza miasta, ale przepisy nakładają obowiązek przeprowadzenia naboru kandydatów nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska.

Ewelina Krzywosz


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij