Budextan Oficerska

Zbyt wysokie ceny ofert stały się powodem unieważnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przetargu na budowę drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo, wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu DK 59.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, postępowanie przetargowe zostało unieważnione ponieważ oferenci zaproponowali wyższe kwoty niż GDDKiA mogła im zaoferować. Najkorzystniejsza z ofert przewyższyła o ponad 100 mln zł kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

O realizację zadania ubiegało się dziewięciu wykonawców. GDDKiA oszacowała koszt jego realizacji na 604,9 mln zł. Najniższą cenę 708,6 mln zł  zaproponowała firma PORR SA, najwyższą – 1,014 mld zł firma POLAQUA Sp. z o.o.

Jak zapewnia GDDKiA, obecnie podejmowane są wszelkie działania w celu możliwości podjęcia się ponownego wyłonienia wykonawcy.

Przypomnijmy, że planowana inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowa droga będzie miała długość 17,1 km – 13,1 km w ciągu S16 oraz 4 km w ciągu DK59 (obwodnica Mrągowa). Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej.

Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast na przebiegu obwodnicy Mrągowa w ciągu DK59 będzie to droga o przekroju w większości jednojezdniowym (1x2). Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe: Sorkwity, Bagienice i Mrągowo.

Budowa nowej drogi skróci czasu przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy.

Źródło: GDDKiA


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij