Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. Postanowiliśmy, więc sprawdzić, czy w powiecie mrągowskim stopa bezrobocia maleje, a osób bez pracy ubywa? A może jest wręcz przeciwnie?

Z informacji, jakie udało nam się uzyskać w Urzędzie Pracy nowy rok na bezrobociu przywitało 1 973 mieszkańców powiatu mrągowskiego. W styczniu w ewidencji znalazło się kolejnych 114 bezrobotnych, a w lutym było ich już 2 146. Pocieszający może być fakt, że w marcu liczba mieszkańców bez pracy zmalała i oby taka tendencja się utrzymała.

Dane na temat bezrobocia pokazują, że liczba poszukujących pracy maleje z roku na rok. W 2018 roku zarejestrowało się 3 755 mieszkańców, o 317 osób mniej niż w 2017 roku i o blisko 2,5 tysiąca mniej niż przed 7 laty.

Kto opuszcza rejestry?

Niestety, blisko 90% zarejestrowanych w urzędzie pracy to jego stali bywalcy, w ubiegłym roku w grupie, która rejestrowała się po raz było niespełna pół tysiąca mieszkańców (12%). Widoczna natomiast jest aktywizacja zawodowa kobiet. W porównaniu do 2017 wśród bezrobotnych wyłączonych z ewidencji udział kobiet zwiększył się o 4,7%.

Ze statystyk wynika także, że w ubiegłym roku z ewidencji bezrobotnych w mrągowskim pośredniaku wyłączono o 951 bezrobotnych mniej niż w 2017 roku. Różnica pomiędzy tymi, którzy dzięki mrągowskiemu pośredniakowi znaleźli pracę a tymi, którzy zarejestrowali się w urzędzie była niewielka – jedynie 93 osoby. Dla porównania w 2017 roku w ewidencji bezrobotnych znalazło się o 4 072 mieszkańców, a zaktywizować udało się o 700 osób więcej.

– Biorąc pod uwagę lata 2017 i 2018 można zauważyć spadek dynamiki osób bezrobotnych w 2018 roku. Prognozy dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej zakładają możliwość spowolnienia gospodarczego w 2019 roku, zatem sytuacja na rynku pracy może okazać się trudniejsza niż w ubiegłym roku – powiedziała nam Lidia Posiadała, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie.

Sprawdziliśmy też, jak rozkłada się bezrobocie w poszczególnych gminach. Jeżeli spojrzymy na liczbę bezrobotnych to największy odsetek zarejestrowanych w mrągowskim urzędzie pracy stanowią mieszkańcy Mrągowa – pod koniec 2018 roku było ich ponad 700. W gminie Mikołajki bez pracy pozostawało prawie pół tysiąca osób, bezrobotnych w gminie Mrągowo było 277, gminie Piecki 260, a gminie Sorkwity 232. Stopa bezrobocia w całym powiecie wynosiła 10,9%.

Na jaką pomoc mogą liczyć w tym roku bezrobotni?

Mrągowski Urząd Pracy ma do rozdysponowania blisko 3,9 mln zł na aktywizację bezrobotnych mieszkańców. W tym roku 96 bezrobotnych z terenu powiatu mrągowskiego może liczyć na staż, a 100 na prace społecznie użyteczne. Przyznanych zostanie także 47 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, i taka sama liczba bezrobotnych znajdzie pracę w ramach dotacji na tworzenie nowych stanowisk przez lokalnych pracodawców.

Cudzoziemcy poszukiwani

W naszym powiecie wzrasta zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców. W 2018 roku przyjęto 624 oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, wydano 337 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca oraz 34 informacje starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi.

mb

 


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij