Najważniejszymi tegorocznymi inwestycjami w gminie Piecki będą przebudowa i rozbudowa ulicy Rolnej, budowa klubu dziecięcego i stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wszystkie planowane na 2019 rok wydatki inwestycyjne sięgać będą kwoty 9,4 mln zł.

Budżet gminy Piecki na 2019 rok zakłada wydatki na poziomie 43 001 790,77 zł i dochody w kwocie 38 841 786,77 zł. Na inwestycje gmina planuje wydać 9,4 mln zł.

Lista inwestycji na 2019 rok jest dość obszerna, a najdroższym przedsięwzięciem ma być przebudowa i rozbudowa ulicy Rolnej w Pieckach. W ramach inwestycji ponad 660-metrowy odcinek drogi wykonany zostanie z kostki betonowej, powstanie chodnik, a w sąsiedztwie cmentarza parking. Na ten cel gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1,2 mln zł, a wartość całej inwestycji zamknie się w kwocie 2,2 mln zł.

Z większych inwestycji warto także wymienić rozbudowę o pomieszczenie świetlicy oraz przebudowę i nadbudowę budynku remizy strażackiej w Nawiadach. Na ten cel trzeba będzie przeznaczyć około 1,2 mln zł. W tym roku rozpocznie się i ma zakończyć budowa klubu dziecięcego w Pieckach. Nowy obiekt powstanie w sąsiedztwie istniejącego na osiedlu Lawendowym przedszkola. Całkowity koszt inwestycji to blisko 1,3 mln zł, z czego 750 tys. zł to wartość uzyskanego dofinansowania.

W 2019 roku gmina planuje wydać 1,2 mln zł na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pieckach. Z projektu wynika, że PSZOK będzie posiadał pełną infrastrukturę techniczną m.in. kontener socjalno-biurowy, wagę samochodową do ważenia małych i średnich samochodów, plac technologiczny, w skład którego wejdzie ciąg komunikacyjny zakończony miejscem do zawracania samochodów. Wzdłuż ciągu staną kontenery podziemne oraz kontenery magazynowe eko-skład, kontener na tekstylia.

– Bezpośrednim efektem inwestycji będzie poprawa efektywności systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Piecki – powiedziała nam wójt Gminy Piecki Agnieszka Kurczewska.

W tegorocznych planach budżetowych gminy znajduje się także zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Piecek. Zakres inwestycji obejmuje m.in. wytyczenie ciągów pieszych, lokalizację małej architektury, oświetlenia, nasadzenia roślinności ozdobnej w formie krzewów, bylin, uzupełnienie istniejącego drzewostanu. Całkowity koszt inwestycji wynosi 850 tys. zł. Gminie udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 i Program Operacyjny Rybactwo i Morze.

W budżecie znalazła się także budowa pumptracku w Pieckach. W ramach inwestycji wykonany zostanie ciąg pieszo- rowerowy o szerokości 2,5 m, a także niewielki plac wypoczynkowy. Układ infrastruktury będzie kombinacją 28 pompek rozpędowych oraz 14 band o różnych promieniach skrętu. Obszar będzie uzupełniony elementami małej architektury m.in.: stacjonarne rowerki do ćwiczeń wyposażone w ładowarki USB. Szacunkowy koszt inwestycji to 250 tys. zł. W tym przypadku gmina będzie posiłkować się także dofinansowaniem w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020.

Samorząd zamierza również przeprowadzić szereg drobniejszych remontów i modernizacji, m.in. przebudowę dróg i chodników na osiedlu Lawendowym, budowę chodników na osiedlu domów jednorodzinnych, przebudowę drogi w miejscowości Krutyń, budowę pomostu - kąpielisko wiejskie w miejscowości Goleń czy budowę pomostu w miejscowości Nowy Zyzdrój. Planowane są także mała architektura, siłownie zewnętrzne, budowa oświetlenia - to głównie w ramach funduszy sołeckich w kilku miejscowościach gminy.

Do otwarcia sezonu imprez pozostał niespełna miesiąc, zapytaliśmy więc o zapowiadaną w ubiegłym roku budowę nowego amfiteatru w Pieckach. – W chwili obecnej ws. amfiteatru nie mamy zapewnionego dofinansowania. Jeśli pojawi się możliwość będziemy realizować inwestycję – powiedziała Agnieszka Kurczewska.

mb

Słowa kluczowe:
inwestycje gmina Piecki budżet 2019 

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij