O przywróceniu linii kolejowej na odcinku Olsztyn-Mrągowo-Ełk robi się coraz głośniej, a temat rozpala emocje wśród mieszkańców Mrągowa. Kolej wykorzystywana była w kampanii wyborczej, to o nią wnioskują posłowie i zabiegają władze samorządowe. Czy to oznacza, że po naszych torach niebawem zaczną jeździć pociągi?

To już prawie dziewięć lat odkąd z Mrągowa zniknęły pociągi pasażerskie. Czy mrągowianie czują się odcięci od świata i chcą powrotu kolei, o to zapytaliśmy w naszej sondzie ulicznej. Posłuchajcie.

O przywróceniu pociągów usłyszeć mogliśmy podczas ubiegłorocznych wyborów samorządowych. Sprawujący obecnie władze burmistrz Stanisław Bułajewski zapowiadał wtedy podjęcie działań, które mają przyczynić się do modernizacji i przywrócenia do użytku trasy kolejowej Olsztyn- Mrągowo-Ełk. Po komentarz w tej sprawie udaliśmy się do Urzędu Miejskiego.

– Mając na uwadze istniejącą infrastrukturę oraz planowaną inwestycję budowy bocznicy w Biskupcu, należy dążyć do dalszego wykorzystania istniejącej linii 223 i uruchomić transport osobowy. Jak dowiadujemy się z informacji rządowych, głównym celem Programu Kolej + jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców bez dostępu do kolei pasażerskiej, towarowej z miastami wojewódzkimi. Przy wsparciu ze środków publicznych Mrągowo jak najbardziej pasuje do powyższych założeń, dlatego też samorządy powiatu mrągowskiego złożyły apel do Ministra Infrastruktury, zarządu PKP oraz władz wojewódzkich o włączenie Mrągowa do planów reaktywizacji połączenia kolejowego – mówi burmistrz Stanisław Bułajewski.

Burmistrz zapytany o możliwy termin realizacji takiej inwestycji nie wykluczył, że pozyskanie środków na ten cel będzie możliwe jeszcze w obecnej perspektywie finansowej.

Z interpelacją do Ministra Infrastruktury w sprawie modernizacji linii kolejowej Olsztyn- Mrągowo-Ełk wnioskował także poseł Jerzy Gosiewski. Z odpowiedzi na jego pismo jasno wynika, że dostępne w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 środki są już rozdysponowane i realizacja prac na linii kolejowej nr 223 nie jest możliwa. Światełko w tunelu widać jedynie w nowym rozdaniu unijnych pieniędzy.

Jak usłyszeliśmy od burmistrza Mrągowa, władze wszystkich samorządów naszego powiatu mają wystąpić do samorządu województwa o jak najszybszą renegocjację (z Komisją Europejską) kontraktu dla województwa. – Chcemy, by trasa Ełk-Mrągowo-Olsztyn mogła być modernizowana ze środków unijnych. Jest to możliwe, gdyż niespełna dwa lata temu Komisja Europejska zgodziła się na podobne korekty w przypadku zwiększenia środków m.in. na szpitale powiatowe.

O szansie na powrót kolei do Mrągowa mówią także PKP Polskie Linie Kolejowe, które rozważają inwestycje infrastrukturalne na nieczynnym fragmencie mazurskiej linii 223. Zarządca w oparciu o rozmowy m.in. z samorządami przygotowuje projekty infrastrukturalne, które mogłyby zostać zrealizowane w nadchodzącej perspektywie finansowej UE 2021- 2028. Wśród propozycji znajduje się także inwestycja na tak wyczeiwanej trasie Olsztyn-Mrągowo-Ełk.

Warto dodać, że linia kolejowa nr 223 jest obecnie wykorzystywana jedynie śladowo, głównie na odcinku Orzysz-Ełk. Regularny ruch nie jest utrzymywany już na początkowym 34-kilometrowym odcinku z Czerwonki do Mrągowa. Zaś 52-kilometrowy fragment Czerwonka-Mikołajki-Orzysz pozostaje zamknięty. Przypomnijmy także, że wraz z końcem sierpnia 2009 roku z rozkładu jazdy zniknęły bezpośrednie pociągi osobowe Olsztyn Główny-Czerwonka-Mrągowo-Mikołajki-Orzysz-Ełk.

W wyborczych obietnicach Stanisława Bułajewskiego mowa była także o przejęciu obecnego dworca PKP i  jego modernizacji z pozyskanych środków unijnych. – Wystąpiliśmy w tej sprawie do Andrzeja Włodarskiego, zarządzającego nieruchomościami PKP. Szansa na przejęcie dworca jest bardzo duża. Zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie dworca, podobnie jak zrobiono to w Biskupcu, oczywiście z częściowym zachowaniem funkcji kolejowej – dodaje Stanisław Bułąjewski.

Czy możemy zatem spodziewać się, że semafory rozpoczną sterowanie ruchem, a na peron w Mrągowie każdego dnia wjeżdżać będą pociągi? Czy nasz dworzec odzyska dawny blask i będzie tętnić życiem? Obecnie pytania te pozostają bez odpowiedzi, ale my z pewnością będziemy przyglądać się poczynaniom władz w tej sprawie.

mb


Dodaj komentarz:

Sonda

Czy popierasz zapowiadany strajk w oświacie?

Tak - 59.2%
Nie - 37.5%
Nie mam zdania - 2.8%

Głosów ogółem: 1027
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: kwiecień 14, 2019
X Zamknij
X Zamknij