W Pieckach powstanie klub, w którym opiekę otrzyma 25 dzieci w wieku do 3 lat. Na potrzeby tego miejsca w sąsiedztwie istniejącego przedszkola wybudowany zostanie nowy obiekt. Gmina pozyskała na ten cel środki z programu „MALUCH+” 2019. Kwota pozyskanego dofinansowania to 750 000 zł.

Gmina Piecki planuje wybudować nowy obiekt o powierzchni 275,18 m2, w którym działalność rozpocznie Klub Dziecięcy dla dzieci w wieku żłobkowym. Lokalizacja została wyznaczona – budynek powstanie w sąsiedztwie istniejącego już przedszkola na osiedlu Lawendowym, wykonawca robót budowlanych jest wybrany, a finał inwestycji przewidziano do końca roku. Będzie to pierwszy tego typu punkt opieki w gminie Piecki.

– Powstanie Klubu Dziecięcego jest odpowiedzią na oczekiwania i problemy rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Brak tego rodzaju instytucji sprawia, iż często rodzicom trudno jest wrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka – usłyszeliśmy w Urzędzie Gminy Piecki.

Klub Dziecięcy w Pieckach jeszcze w tym roku ma być gotowy do przyjęcia pierwszych dzieci i ma pomieścić 25 maluchów. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Klub powstanie dzięki pieniądzom z ministerstwa. Dofinansowanie pochodzi z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Wysokość uzyskanej pomocy to 750 000 zł. Pozostała część kosztów zostanie pokryta ze środków budżetu gminy.

Ponadto gmina pozyskała ponad 937 000 zł potrzebnych na funkcjonowanie klubu w najbliższych dwóch latach. Pomoc, uzyskana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, umożliwi m.in. wyposażenie sal, zakup zabawek i materiałów edukacyjnych, bieżące funkcjonowanie klubu, wynagrodzenia pracowników i wyżywienie dzieci.

Koszty pobytu dziecka w zdecydowanej większości pokrywane będą przez gminę, po stronie rodziców będzie niewielka miesięczna opłata.


Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij