Budynek w ścisłym centrum Mrągowa ma niebawem zniknąć. Na skrzyżowaniu ulic Ratuszowa i Mały Rynek postawiono już ogrodzenie sygnalizujące początek prac rozbiórkowych. Stary biurowiec ma ustąpić miejsca nowoczesnemu centrum handlowemu.

W ścisłym centrum Mrągowa powstanie czterokondygnacyjny budynek usługowo-handlowy. Łącznie zajmie on 735 m2, a powierzchnia użytkowa wyniesie 2 375 m2 . Tak wyglądać będzie nowa inwestycja, która stanie na skrzyżowaniu ulic Ratuszowa i Mały Rynek.

Po wojnie w tym miejscu znajdował barak, a w nim magazyny. Blisko 40 lat temu swój biurowiec postawiła Spółdzielnia Społem. Następnie przez lata swoje siedziby miały tu sklepy i firmy.

Niebawem budynek przestanie istnieć, jego rozbiórka już się rozpoczęła. Ze względu na bliską okolice zabytkowych obiektów oraz na ścisłe zabudowanie terenu ma ona odbywać się ręcznie.

Zgodę na rozbiórkę wydało Starostwo Powiatowe w Mrągowie. W Wydziale Architektoniczno- Budowanym dowiedzieliśmy się, że inwestor nie ma jeszcze pozwolenia na budowę. Na przeszkodzie stanęły warunki techniczne wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

– Budynek, który ma powstać jest zaprojektowany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale zaplanowany, w ścianie od ulicy Staromiejskiej, otwór drzwiowy na dostawy towarów jest niezgodny z rozporządzeniem ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. W związku z tym należało wystąpić do ministra z wnioskiem o upoważnienie starosty na wydanie zgody na odstępstwo. Sprawa jest w toku, wysłaliśmy wniosek do ministra w sprawie wydania wspomnianej zgody i czekamy – Mariola Czułado powiedziała nam z Wydziału Architektoniczno- Budowanego Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego jest obecnie w toku. Do wbicia pierwszej łopaty inwestor potrzebuje jeszcze pozytywnego wniosku ministra, a następnie zgody starosty.

Zaprojektowany budynek ma powstać na obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej i uzyskał pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, którego poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie.

– Projekt budowlany, na podstawie którego wydano pozwolenie dotyczy rozbiórki współczesnego budynku nieobjętego indywidualnie formą ochrony konserwatorskiej. Nowa zabudowa zostanie zlokalizowana, jako pierzejowa z artykulacją podziałów elewacji według parcelacji historycznej. Pozwolenie organu konserwatorskiego na realizację w/w inwestycji na terenie układu urbanistycznego zostało wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2245) – poinformował nas Piotr Michalak, st. insp. ds. zabytków nieruchomych WUOZ Olsztyn.

Jak usłyszeliśmy w starostwie powiatowym, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są jednoznaczne, taka inwestycja o takich parametrach może w tym miejscu powstać. My postanowiliśmy sprawdzić, co o tym myślą mieszkańcy. Zdania są podzielone - jedni uważają to za krok w stronę rozwoju miasta, inni pytają, kto wydał pozwolenie na budowę w obszarze zabytkowym tak nowoczesnego obiektu.

Pozostaje także pytanie, czy znajdujące się w bliskim sąsiedztwie wiekowe kamienice wytrzymają przyszłe prace budowlane. Najbardziej zagrożone mogą być te stojące przy ulicy Ratuszowej, których stan techniczny pozostawia wiele do życzenia.

Mieliśmy okazję przyjrzeć się stanowi budynku od środka przed jego kompletnym rozebraniem. 

mb


Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij