30 cudzoziemców nielegalnie pracowało w powiecie mrągowskim – wykazały kontrole Straży Granicznej przeprowadzone w ubiegłym roku. Byli to przede wszystkim obywatele Ukrainy i Białorusi. Pracodawcy, którzy ich zatrudniali, ponieśli już odpowiedzialność karną. A co na temat zatrudniania pracowników ze wschodu sądzą mrągowanie, sprawdziliśmy w sondzie ulicznej. Posłuchajcie.

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców wyszło na jaw podczas kontroli, które w ubiegłym roku przeprowadzali funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. W powiecie mrągowskim, po skontrolowaniu legalności zatrudnienia 90 obcokrajowców, wykryto nieprawidłowości w przypadku 30 z nich.

Najczęściej niezgodnie z przepisami zatrudniani byli obywatele Ukrainy i Białorusi, którzy nie posiadali zezwoleń na pracę bądź pracowali na innych warunkach niż określone w oświadczeniu. Nielegalnie zatrudnieni pracowali przeważnie w gastronomii, budownictwie, turystyce i gospodarstwach rolnych. 

W następstwie ujawnionych naruszeń przepisów prawa funkcjonariusze Straży Granicznej nałożyli 12 mandatów karnych na kwotę 2 600 zł, skierowali do sądów 5 wniosków o ukaranie przedsiębiorców. Sądy do końca 2018 r. 3 pracodawcom wymierzyły grzywny na łączną kwotę 6 850 zł.

Postanowliśmy sprawdzić, co na temat zatrudniania pracowników we wschodu sądzą mrągowianie. Posłuchajcie naszej sondy ulicznej.


Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij