Józef Maciejewski po raz trzeci został zaprzysiężony na wójta gminy Sorkwity. Dziś rano podczas sesji inauguracyjnej złożył ślubowanie i przez kolejne pięć lat będzie sprawował stanowisko włodarza gminy.

Dziś o godzinie 8:00 w urzędzie gminy Sorkwity rozpoczęła się pierwsza w kadencji 2018-2023 sesja radnych wyłonionych w jesiennych wyborach samorządowych.

Obrady rozpoczęły się od odebrania zaświadczeń przez radnych, którzy przez najbliższe pięć lat tworzyć będą radę gminy i złożenia przez nich ślubowania. Kolejnym punktem był wybór przewodniczącego rady gminy. Do objęcia stanowiska zgłoszono dwie kandydatury, jednak radna Barbara Jadwiga Zmitrowicz-Wiszniewska zrezygnowała z objęcia funkcji przewodniczącej, więc na to stanowisko jednogłośnie została wybrana Mariola Plichta.

Podczas pierwszej sesji dokonano także zaprzysiężenia wójta, Józef Maciejewski złożył ślubowanie i oficjalnie objął urząd na kolejne pięć lat. Przypomnijmy, że w wyborach zyskał 63% poparcia mieszkańców.

Podczas sesji wybrano także wiceprzewodniczących rady – pierwszym został Cezary Piotrowski (z Warpun), a drugą wiceprzewodniczącą Mirosława Król (z Zyndak), następnie radni spośród siebie wybrali przewodniczących poszczególnych komisji.

Sorkwity to pierwsza gmina w powiecie mrągowskim, w której odbyła się sesja nowo wybranych radnych. W środę sesje inauguracyjne w Pieckach i powiecie mrągowskim, w czwartek w Mrągowie i Mikołajkach, a w piątek w gminie Mrągowo.

mb


Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij