W przyszłym roku zakończy się inwestycja, na którą czeka wielu mieszkańców Piecek. Udało się zdobyć kolejne fundusze na zagospodarowanie terenu w samym centrum tej miejscowości.

W połowie września dobiegł końca pierwszy etap prac związanych przebudową drogi w centrum Piecek. W ramach inwestycji, na którą samorząd otrzymał dofinansowanie zostały już wykonane prace drogowe na odcinku drogi pomiędzy ośrodkiem zdrowia a kościołem, a także powstały nowe miejsca parkingowe.

Inwestycja będzie miała swój ciąg dalszy w przyszłym roku. Gmina Piecki znalazła się na liście beneficjentów działania „Kształtowanie przestrzeni publicznej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - Etap III” została podpisana 19 października.

W ramach pozyskanych na ten cel dalszych środków w Pieckach powstanie miejsce, które z pewnością zintegruje jeszcze bardziej mieszkańców. Inwestycja zakłada wykonanie nowych chodników, oświetlenia, małej architektury oraz nasadzenia ozdobnej roślinności. Wysokość dofinasowania to ponad 166 tysięcy złotych.

red.

Słowa kluczowe:
Piecki gmina Piecki centrum inwestycja 

Dodaj komentarz:

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

X Zamknij
X Zamknij