Kontynuujemy wywiad z Waldemarem Cybulem, kandydatem Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej na burmistrza Mrągowa. Rozmawialiśmy już o takich punktach programu jak: „Mieszkaniec Partnerem miasta”, „Program dla Śródmieścia”, „Mrągowski Pakiet Biznesu” oraz „Inwestycje miejskie”, są to jednak zagadnienia, które nie tyczą się bezpośrednio mieszkańców.

* Materiał sfinansowany przez KW Mrągowska Inicjatywa Społeczna

Jaką ofertę chciałby Pan skierować bezpośrednio do nich?

Program wyborczy Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej został podzielony w duże bloki tematyczne. W ten sposób sygnalizujemy problemy i wychodzimy z propozycją ich rozwiązania. Ofertę skierowaną bezpośrednio do Mrągowian zawarliśmy w dwóch pakietach: „Aktywny Mrągowianin” oraz „Edukacja Dzieci i Młodzieży”, co nie znaczy, że w innych obszarach nie znajdziemy propozycji dedykowanych mieszkańcom (np. budowa przedszkola zawarta w „Inwestycjach”). Formułując nasz program z kandydatami MISu do Rady Miejskiej, a jak spojrzycie Państwo są to ludzie znani w naszym mieście z działania, staraliśmy się bardzo szeroko spojrzeć na problemy miasta, a jednocześnie znaleźć takie rozwiązania, która są realne i najbardziej pilne. Jeżeli chodzi o mieszkańców to zawarliśmy ofertę dla różnych grup wiekowych. W przypadku dzieci i młodzieży są to sprawy oczywiste, jak chociażby poprawienie oferty sportowo – rekreacyjnej, czy nasz sztandarowy pomysł, a mianowicie budowa dodatkowego przedszkola zlokalizowanego na os. Mazurskim. Niemalże każdy z rodziców, który starał się o przyjęcie dziecka w mrągowskim przedszkolu spotkał się z problemem zbyt małej liczby miejsc. Oczywiście w tym zakresie konieczna jest współpraca z Gminą Mrągowo, której mali mieszkańcy też korzystają z placówek miejskich. Ponadto koncepcja utworzenia Mrągowskiego Centrum Sportu bezpośrednio realizuje potrzeby naszej młodzieży, bo chodzi przecież o bardziej efektywną organizację sportu. Naszym sztandarowym pomysłem jest utworzenie Rady Młodzieży, by lepiej można było słyszeć głos młodych w naszym mieście.

Działania ukierunkowane na młodzież to jest nasz priorytet, i to niekoniecznie ich aktywizujące, bo młodzi są aktywni (chociażby najnowszy projekt Fundacji „Ale” powołania nieformalnego Forum Młodzieży). Gdy mówię o działaniach to mam na myśli Burmistrza i Radnych, by byli bardziej otwarci na dialog z młodymi mieszkańcami Mrągowa. Myślimy także o naszych Seniorach. Słyszy się dużo, że „Mrągowo jest tylko dla Seniorów”. Osobiście nie do końca się z tym zgadzam, ale jeżeli żyje im się u nas dobrze to przecież wspaniale! Chciałbym by jak najwięcej osób starszych chciało spędzać ten okres życia w naszym mieście, nawet przyjeżdżając z innych miast.  W bloku tematycznym „Aktywny Mrągowianin” jest wiele propozycji skierowanych także do tej grupy wiekowej: tworzenie stref relaksu i aktywności przy os. Grunwaldzkim i w Parku Sikorskiego, wzmocnienie współpracy ze stowarzyszeniami, w tym oczywiście Uniwersytetem Trzeciego Wieku, by także mogli rozwijać swoje zainteresowania i co ważne odkrywać nowe. Jeżeli wyborcy obdarzą mnie zaufaniem i będę piastował urząd Burmistrza, to przedstawiciele organizacji skupiających seniorów zawsze znajdą u mnie otwarte drzwi! Ponadto dla osób w gorszej kondycji, należy zwiększyć zakres działalności Domu Dziennego Pobytu w Mrągowie działającym przy MOPSie, a nawet zbudować Dzienny Dom Opieki Seniora. To oczywiście nie wszystko, tylko te najważniejsze propozycje.

Co Pan zrobi by poprawić dostępność komunikacyjną Mrągowa?

Problem stał się bardzo poważny gdy firma Mobilis wstrzymała kursy autobusowe do Olsztyna. Obecnie nasze miasto jest wykluczone komunikacyjnie! Jest to trudność nie tylko dla mieszkańców, ale przede wszystkim dla turystów. Docierają oni do Olsztyna i co potem? Zauważyli Państwo młodych ludzi z plecakami latem spacerujących po promenadzie? Mamy tylko jeden duży kamping, dlaczego? Bo młodzi ludzie, korzystający z publicznej komunikacji nie docierają do Mrągowa. Mrągowo jest miastem turystycznym, ale tylko dla tych dojeżdżających własnym samochodem! Jest to bardzo poważny problem dla gospodarki turystycznej naszego miasta. Mówi się często, że festiwalowy amfiteatr nad Czosem nie jest w pełni wykorzystany. Jedną z przyczyn takiego stanu jest niewątpliwie brak komunikacji kolejowej! Sam Urząd Miejski nie jest w stanie tego problemu rozwiązać. Na trasie linii kolejowej z Czerwonki do Ełku znajdują się przecież inne gminy. By rozwiązać tą kwestię należy zaangażować Urząd Marszałkowski, bo tylko on jest władny działać w tej kwestii. Nie wierzcie Państwo w zapewnienia innych kandydatów, że sami rozwiążą ten problem. To mniej więcej tak, jak słyszę od wydawałoby się racjonalnego kandydata, że będzie budował kanał łączący Czos z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi (sic!). W przypadku połączenia kolejowego obliguję się, że Mrągowo stanie się liderem samorządowym grupującym inne gminy, mocno lobbującym za przywróceniem linii kolejowej oraz chętnie partycypującym w kosztach. Ze zdziwieniem można stwierdzić, że trójka z moich kontrkandydatów miała dotychczas możliwość takich działań, bo piastowali stanowiska jako Burmistrza, radnego Sejmiku czy Starosty.

Kończąc naszą rozmowę. Co chciałby Pan przekazać wyborcom podsumowując nasz trzyetapowy wywiad.

Już w niedzielę 21 października wybierzemy osoby, które będą kształtowały lokalną politykę przez najbliższe pięć lat. Wybierzmy mądrze dla dobra naszego wspólnego miasta i wspólnej przyszłość. Mam nadzieję, że zaprezentowany przeze mnie długofalowy i realny program Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej pomoże Państwu podjąć decyzję. W trakcie tych może długich wywiadów, starałem się Państwu przedstawić mój sposób myślenia, postrzegania problemów miejskich, ale przede wszystkim przedstawienia sposobów rozwiązania. Mam nadzieję, że pokazałem jakim jestem menadżerem oraz z jakimi ludźmi współpracuję. Dodać należy, że propozycje kierunku rozwoju Mrągowa zostały przygotowane przez osoby, które posiadają doświadczenie w działaniu na rzecz mrągowskiej społeczności. Liczę na to, że wiele z nich zasiądzie w przyszłej Radzie Miejskiej. Pamiętajmy, że aktywny i świadomy akt wyborczy to przywilej demokracji i obywatelski obowiązek.

* Materiał sfinansowany przez KW Mrągowska Inicjatywa Społeczna

{jcomments off}


Dodaj komentarz:

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij