Nowa ścieżka wokół stawu w Pieckach, a także działania związane z tą inwestycją, na którą udało się pozyskać fundusze, to jeden z głównych tematów konferencji organizowanej w najbliższy piątek w Pieckach przez Mazurski Park Krajobrazowy. Spotkanie rozpocznie się około godziny 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pieckach. Zachęcamy do uczestnictwa.

Budowa ścieżki edukacyjnej wokół stawu w Pieckach, modernizacja Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów i ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej w Krutyni to główne założenia projektu, który chce zrealizować Mazurski Park Krajobrazowy. W najbliższy piątek odbędzie się konferencja, na której będzie można poznać szczegóły.

W ramach pozyskanych na ten cel środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wokół stawu w Pieckach powstanie nowe miejsce edukacji i rekreacji dla mieszkańców i odwiedzających rejon turystów z wiatami do obserwacji ptaków, miejscami spoczynku, placem ogniskowym, licznymi pomostami i kładkami. Dodatkowo w Krutyni powstanie jedno z najlepiej wyposażonych zapleczy zabiegowych dla zwierząt w naszym regionie, a ekspozycja przyrodnicza zostanie wzbogacona o dodatkowe materiały multimedialne. Dodatkowo planowane są konkursy i kampanie edukacyjne, a także doposażenie parku w sprzęt ułatwiający prowadzenie zajęć oraz prace w terenie.

Program konferencji otwierającej realizację projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego

 • 9:45-10:30 - Rejestracja uczestników
 • 10:30-10:45 - Otwarcie konferencji - Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Pan Krzysztof Wittbrodt
 • 10:45-11:00 - Wystąpienie Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pani Sylwii Jaskulskiej
 • 11:00-11:15 - Wystąpienia zaproszonych gości
 • 11:15-11:30 - Prezentacja założeń projektu - Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pani Małgorzata Domurad
 • 11:30-12:00 - Wręczenie nagród uczestnikom konkursu „Staw – ostoją różnorodności biologicznej” oraz prezentacja prac
 • 12:00-12:20 - Przerwa kawowa, poczęstunek, występ Zespołu Pegaz
 • 12:20-12:35 - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego jako czynnik zwiększający potencjał edukacyjny i popularyzatorski Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Starszy specjalista ds. dydaktyki i promocji, Pani Judyta Masiarz
 • 12:35-12:50 - Bioróżnorodność wokół stawu w Pieckach - Starszy specjalista ds. ochrony przyrody i krajobrazu, Pan Jakub Masiarz
 • 12:50-13:15 - Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach Projektu przez Mazurski Park Krajobrazowy - Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Pan Krzysztof Wittbrodt (budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną wokół stawu w Pieckach, modernizacja Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni wraz z budową wiaty edukacyjnej,modernizacja ekspozycji Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni)
 • 13:15-13:30 - Dyskusja
 • 13:30-14:10 - Sesja plenerowa – przejście nad staw w Pieckach, prezentacja głównych założeń Projektu

pj/ Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij