Gmina Piecki zyskała dofinansowanie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pieckach. Dzięki tej inwestycji uda się podnieść wskaźnik ilości odpadów zebranych selektywnie na terenie gminy.

W najbliższy piątek 31 sierpnia Gmina Piecki podpisze umowę o przyznanie pomocy finansowej dla projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pieckach". Projekt został już pozytywnie oceniony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 i zostanie dofinansowany w kwocie ponad 600 tys.zł.

Potrzeba wykonania tej inwestycji wynika ze wzrastającej ilości odpadów na terenie gminy, co przekłada się na potrzebę zmian infrastruktury w zakresie ich selektywnego zbierania. Dzięki budowie PSZOK zwiększy się udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów w gminie. Według założeń, do PSZOK-u mają trafiać śmieci zebrane selektywnie z terenu gminy Piecki,dodatkowo każdy mieszkaniec gminy będzie mógł tu dowieźć m.in. odpady wielkogabarytowe.

Inwestycję planuje się zrealizować do połowy przyszłego roku. Obiekt zostanie zlokalizowany w sąsiedztwie siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pieckach Sp. z o.o.


Dodaj komentarz:

Sonda

Czy popierasz zapowiadany strajk w oświacie?

Tak - 59.2%
Nie - 37.5%
Nie mam zdania - 2.8%

Głosów ogółem: 1027
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: kwiecień 14, 2019
X Zamknij
X Zamknij