Święta piekarnia szabelski

Połączenie Zespołu Szkół Zawodowych i Mrągowskiego Centrum Kształcenia formalnie stanie się faktem 1 września. Wtedy to uczniowie rozpoczną naukę już w całkowicie nowej placówce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, które powstało z połączenia Zespołu Szkół Zawodowych i Mrągowskiego Centrum Kształcenia. - Chciałbym wprowadzić w szkole wszechstronnie rozumianą "jakość" - mówi Mirosław Moczydłowski, dyrektor CKZiU. Jakie pomysły na działalność placówki ma jej nowy dyrektor?

Po wakacjach uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Mrągowskiego Centrum Kształcenia uczyć się będą w jednej, nowej placówce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Dlaczego powiat podjął decyzję o połączeniu szkół? Jak mówi Marek Szmigiel, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, złożyło się na to kilka czynników.

- Utworzenie nowego centrum ograniczy łączne koszty funkcjonowania obu podmiotów. Placówki funkcjonowały obok siebie i korzystały nawzajem ze swoich zasobów, przede wszystkim lokalowych, wielu nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych było dodatkowo zatrudnionych w MCK w szkołach dla dorosłych. W wyniku połączenia nastąpi konsolidacja zasobów edukacyjnych w jednym miejscu. Przyniesie to również oszczędności finansowe i poprawi zdolność reagowania na zadania edukacyjne oraz sprawniejsze zarządzanie zatrudnieniem kadry pedagogicznej. Zmiana organizacyjna pozwoli na konstruowanie oferty edukacyjnej w odniesieniu do zawodów, w których to kształcenie prowadzi Zespół Szkól Zawodowych wykorzystujący bazę techno-dydaktyczną Mrągowskiego Centrum Kształcenia. Ponadto, zgodnie z założeniami ministerialnej reformy kształcenia zawodowego, musi nastąpić wytworzenie rzeczywistych związków między szkolnictwem zawodowym dla młodzieży a kształceniem ustawicznym skierowanym do osób dorosłych. Docelowo, zgodnie z tymi założeniami, w każdym powiecie ma funkcjonować jedno takie Centrum.

Jak przyznają władze powiatu, uczniowie nie powinni obawiać się zmian, gdyż te będą przede wszystkim organizacyjne. Uczniowie pozostaną w tych samych budynkach i klasach, zajęcia będzie prowadzić ta sama kadra.

Wiosną ogłoszono konkurs na dyrektora połączonych placówek, w którym zwyciężył Mirosław Moczydłowski, dotychczasowy dyrektor Mrągowskiego Centrum Kształcenia. - Wymagania konkursowe były standardowe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Do konkursu swoje oferty złożyły 3 osoby. Jedna z tych osób przed samym konkursem wycofała swoją ofertę i ostatecznie w konkursie uczestniczyło dwóch kandydatów – dodaje Marek Szmigiel.


O planach związanych z CKZiU rozmawialiśmy z dyrektorem nowej placówki Mirosławem Moczydłowskim.

Dlaczego zdecydował się Pan wystartować w konkursie? Czy jest Pan zaskoczony wynikiem konkursu? Czy miał Pan kontrkandydatów?
Z Zespołem Szkół Zawodowych jestem związany od wielu lat. W 2002 roku zostałem dyrektorem Mrągowskiego Centrum Kształcenia. Znam więc obie te placówki doskonale. Znam nauczycieli i innych pracowników, spotykam się z nimi niemal każdego dnia. Wiem jakie problemy pojawiają się w obu placówkach, z jakimi kłopotami borykają się pracownicy obu tych szkół. Doszedłem więc do wniosku, że jestem odpowiednim kandydatem na dyrektora nowej placówki, która powstaje z połączenia obu tych szkół.
Czy jestem zaskoczony wynikiem konkursu? Raczej zadowolony, ale jednocześnie świadomy ogromnej odpowiedzialności, która na mnie spoczywa. Decyzja o przystąpieniu do konkursu była w pełni przemyślana i wcale niełatwa. Jednak kiedy już zapadła przygotowałem się do niego najlepiej jak potrafiłem. Jestem zadowolony z wyniku konkursu i chciałbym podziękować członkom komisji konkursowej za to, że docenili moją pracę, doświadczenie i uznali mnie za najlepszego kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Jaka jest Pana historia zawodowa?
Od 1991 roku pracowałem jako nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie, co pozwoliło mi poznać tę placówkę bardzo dobrze. W 2002 roku zostałem dyrektorem Mrągowskiego Centrum Kształcenia i myślę, że dobrze sprawdziłem się w roli osoby zarządzającej, organizującej i nadzorującej szkoły dla dorosłych, kursy i warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego. Była to nowa placówka i organizowana od początku. Na stanowisku dyrektora pracowałem do czasu powołania na stanowisko dyrektora CKUiZ. Moje doświadczenie zawodowe jest jednak znacznie bogatsze. Pracowałem w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej oraz Fabryce Maszyn Budowlanych ,,Bumar-Mrągowo”. Jestem przekonany, że moje doświadczenie zawodowe w tak różnych dziedzinach będzie miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie i rozwój nowej placówki.

Jakie są Pana najbliższe plany i priorytety związane z rozwojem nowego Centrum Kształcenia?
Tworząc koncepcję rozwoju i funkcjonowania szkoły szczególną uwagę zwróciłem na cztery zasadnicze podmioty, które w mojej ocenie są warunkiem harmonijnej współpracy, bez których nie uda się stworzyć cenionej i prawidłowo funkcjonującej placówki, czyli Uczniowie – Rodzice – Nauczyciele - Przedsiębiorcy. Tworzą oni oblicze szkoły i tylko wspólne ich działania mogą dać oczekiwany efekt.
Jako dyrektor nowej placówki będę budował szkołę cieszącą się zaufaniem wśród rodziców i uczniów, wychodzącą naprzeciw potrzebom naszego lokalnego rynku, nowoczesną i działającą zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Chcę skoncentrować się na współpracy placówki z pracodawcami, angażując również ich w jej rozwój, doceniając wagę zdobywania zawodu w rzeczywistym środowisku pracy. Będę współpracował z kadrą, w celu stworzenia takiego miejsca pracy, w którym pracownicy będą mogli spełniać swoje ambicje zawodowe i realizować cele. Chcę, by świadomie uczestniczyli w tworzeniu i funkcjonowaniu tej placówki.
Położę nacisk na zwiększenie efektywności kształcenia, zdawalności egzaminów, poprawię warunki pracy dla nauczycieli i uczniów poprzez modernizację i rozbudowę pracowni dydaktycznych, pomieszczeń socjalnych. W dalszej perspektywie planuję rozbudowę sali gimnastycznej i boiska szkolnego, termomodernizację budynków w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Będę kontynuował wraz z organem prowadzącym, tworzenie projektów unijnych w celu pozyskania środków na doposażenia specjalistycznych pracowni z wyposażeniem odpowiadającym współczesnym potrzebom kształcenia zawodowego. Nadal jesteśmy zainteresowani programem Erasmus +. Zamierzam wprowadzić innowacyjne programy nauczania np. obsługa silników łodzi motorowodnych, których coraz więcej jest na naszych jeziorach, zająć się energią odnawialną.

W jaki sposób chce Pan przyciągnąć młodzież z innych szkół, do tego by wybierali CKUiZ w Mrągowie?
Młodzież i dorosłych będę chciał przyciągnąć do placówki poprzez: wzbogacanie oferty edukacyjnej placówki – stworzenie nowych kierunków kształcenia: technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i innych w zależności od zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy; organizowanie kursów zawodowych np. spawalnicze, operator wózków widłowych, maszyn rolniczych, obrabiarek CNC, krawieckich i według potrzeb pracodawców, pozyskiwanie partnerów strategicznych w poszczególnych zawodach,(obecnie jest w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego firma „Mlekpol”), pozyskiwanie sojuszników, sponsorów i korzystanie z funduszy europejskich. Chcę także wykreować pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym (promocja szkoły w lokalnych mediach, przyjazna strona internetowa, portale społecznościowe itp.)

Do tego, by rozwijać szkołę, zdobywać nowe cele potrzebna jest dobra współpraca z kadrą pedagogiczną. Jaki jest Pana pomysł na tę współpracę?
Przed nami ogromne wyzwanie, dużo pracy, czasami poświęceń. Uda nam się stworzyć coś wyjątkowego tylko wtedy, gdy razem będziemy szli w tym samym kierunku, gdy będzie przyświecał nam jeden wspólny cel. Chciałbym wprowadzić w szkole wszechstronnie rozumianą "jakość". Dlatego wszystkie moje działania będą skierowane na całościowy rozwój osobowy uczniów, słuchaczy i pracowników, na tworzenie właściwego klimatu sprzyjającego rozwojowi szkoły, którą razem będziemy tworzyć i za którą mam nadzieję, wspólnie będziemy odpowiedzialni.
Zwracając się do obecnych i przyszłych uczniów chciałbym powiedzieć Wam, że tworzymy wyjątkową szkołę. Szkołę, która będzie miejscem uczenia się i doskonalenia, w której będziecie czuli się bezpiecznie. W której będziecie mogli, przy naszym wsparciu, rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Zdobywać wiedzę i doświadczenie, by w przyszłości śmiało i bez kompleksów wkroczyć w dorosłe życie i realizować się zawodowo. Pamiętajcie o tym, że Wy także jesteście odpowiedzialni za to, jak będzie funkcjonowała i jak będzie postrzegana nasza szkoła. Wspólnie musimy pracować nad tym, by spełniała nasze oczekiwania.


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
Sylwerster Mrongoville 2019
X Zamknij