Magdalena Lewkowicz w ostatni dzień lipca złożyła na ręce starosty mrągowskiego pisemną rezygnację z zajmowanego od nieco ponad dwóch lat stanowiska. Tego, kto zastąpi ją w roli wicestarosty dowiemy się prawdopodobnie już pod koniec sierpnia. Jak przekazał nam starosta Antoni Karaś, na sierpniowej sesji decyzję w tej sprawie podejmą radni powiatu mrągowskiego.

Magdalena Lewkowicz nie będzie już reprezentować powiatu mrągowskiego jako wicestarosta, w miniony wtorek złożyła rezygnację. Pisma informujące o jej decyzji wpłynęły do starosty i biura rady powiatu. Rezygnacja wicestarosty wejdzie w życie z końcem sierpnia chyba że wcześniej radni przyjmą ją na sesji. Obecnie Magdalena Lewkowicz przebywa na urlopie, radną pozostanie do końca kadencji.

W rozmowie z nami Magdalena Lewkowicz nie ukrywa swoich planów zawodowych, wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem ma zamiar wrócić do pracy w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły.

– Od początku mówiłam, że funkcję obejmuję na określony czas. Wszystkie powierzone mi zadania i założone cele zostały zrealizowane, więc nie widzę konieczności pełnienia tej funkcji dalej. Zbliża się nowy rok szkolny i postanowiłam od września wrócić do swojego zawodu. Po prostu wracam do pracy w szkole. Nadal jednak jestem radną i mandat będę wypełniała do końca kadencji. Jeśli ktokolwiek będzie potrzebował mojej pomocy, będę służyć swoją osobą – powiedziała nam Magdalena Lewkowicz.

Zapytaliśmy starostę mrągowskiego, co sądzi o decyzji swojego zastępcy?

– Rozumiem powody rezygnacji pani Magdaleny Lewkowicz ze stanowiska wicestarosty. Jej praca w szkole jest bardzo wysoko oceniana, ma na tym polu wspaniałe wyniki i spełnia się w roli nauczyciela. Szanuję jej decyzję, choć przyznam, że równie wysoko oceniam zaangażowanie pani Magdaleny na stanowisku wicestarosty. Przez te dwa lata wykazała się dużym profesjonalizmem, przeprowadziła szereg zmian, dokonała wprowadzenia reformy oświaty. Nie tylko ja jestem zadowolony z jej pracy, dobrze oceniana jest przez cały zarząd powiatu – podsumowuje Antoni Karaś.

Magdalena Lewkowicz pełniła funkcję wicestarosty od lipca 2016 roku, przejmując obowiązki odwołanej ze stanowiska Marii Jarczewskiej.


Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij