Inwestycje w ochronę środowiska, odnowę i modernizację promenady, kamienic czy budowę nowych dróg i bloków z mieszkaniami dla mikołajczan - o działalności samorządu rozmawiamy z burmistrzem Mikołajek Piotrem Jakubowskim.

Panie Burmistrzu, przed nami największa inwestycja ostatnich lat, czyli przebudowa promenady. Na jakim etapie są przygotowania do jej realizacji?

Powiedziałbym inaczej – przed nami szereg największych inwestycji od lat, które chcemy realizować w Mikołajkach. Jeśli chodzi o promenadę, to właśnie otrzymaliśmy informację o otrzymaniu dofinasowania z funduszy UE, jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę, ogłoszony został przetarg na nadzór inwestorski. Chcielibyśmy  rozpocząć inwestycję wiosną, żeby przez najbliższe dwa lata ją skończyć. Zakres prac jest bardzo szeroki i w trudnym terenie, stąd też wysoka wartość robót.

Ci, którzy uczestniczyli w wystawie pokonkursowej, mieli okazję zapoznać z wstępnymi założeniami projektu, czy może jednak Pan przybliżyć, jakie działania planowane są na promenadzie?

Mam nadzieję, że mieszkańcy obejrzeli wystawę pokonkursową i kubiki, które stały w mieście. Powiem szczerze, że byliśmy trochę zaskoczeni, bo niedużo ludzi przyszło w marcu  na ogłoszenie wyników  konkursu, ale mam nadzieję, że teraz będzie lepiej i więcej mieszkańców zainteresuje się tym projektem. Tak jak mówiliśmy przed chwilą, jest to największy projekt realizowany prawdopodobnie w historii naszego samorządu. Zakładamy, że przebudowujemy od początku, czyli od mostu drogowego, do samego końca całą naszą promenadę. Oprócz zabezpieczenia brzegów przed szkodliwym działaniem falowania, począwszy  od odcinka przy  amfiteatrze chcemy ją poszerzyć o dwa metry, wybudować odpowiednią infrastrukturę zarówno dla żeglarzy, jak i wodniaków, którzy korzystają z łodzi motorowych (pomosty, mooringi do cumowania, słupki do poboru wody i prądu). Chcemy też polepszyć ciągi spacerowe, wyposażyć w wiele miejsc, które pozwolą spacerowiczom trochę odpocząć, schronić się od deszczu, czy słońca. Promenada  będzie zakończona charakterystycznymi schodami do wody, na których też będzie można sobie usiąść i odpocząć, w tej części znajdzie się też taras widokowy i teren rekreacyjny. Mamy też ciekawy projekt zieleni nawiązujący do tradycyjnych mazurskich przedogródków z malwami, floksami i innymi rodzimymi kwiatami i trawami, który ma też pozwolić oddzielić promenadę od ogrodzeń. Oczywiście nie zabraknie też sanitariatów. Bardzo ciekawym elementem projektu jest pomost do cumowania statków pasażerskich, które stanie się też platformą widokową. Ten projekt zmieni pozytywnie oblicze naszego najważniejszego miejsca, stanie się ono funkcjonalne, nowoczesne, a jednocześnie nawiązujące do mazurskich klimatów poprzez nasadzenia i różne drewniane elementy małej architektury. Mam nadzieję, że się spodoba nie tylko mieszkańcom, ale i turystom. Nadmienię, że dzięki naszym działaniom zmienią się nie tylko Mikołajki ale też  nabrzeża w Giżycku, Piszu, Rucianem, Rynie, a co najważniejsze wyremontowane zostaną mazurskie kanały, powstanie nowa śluza w Guziance.  

Czy w sprawie promenady  planowane jest jeszcze jakieś spotkanie z Mikołajczanami?

To dobre pytanie, na które w zasadzie czekałem. Wiele różnych opinii i plotek krąży po naszym mieście. Takie spotkanie odbędzie się w styczniu. Zaprosimy na nie wszystkie zainteresowane osoby, szczególnie zależy nam na mieszkańcach ulicy Kajki, 3 go Maja, w sąsiedztwie, których inwestycja będzie realizowana. Chcielibyśmy  porozmawiać o wyglądzie promenady, a przede wszystkim o sposobie realizacji inwestycji, którą chcemy  prowadzić w taki  sposób, żeby w możliwie najmniejszym stopniu utrudniać funkcjonowanie podmiotom, które prowadzą przy tej promenadzie działalność gospodarczą. Dlatego chcemy całość zadania podzielić na etapy i realizować prace  w takich porach roku, żeby nie było to dokuczliwe  i dla mieszkańców i dla turystów. Bardzo zachęcam i zapraszam do udziału spotkaniu. O terminie będziemy informować na początku stycznia.

Porozmawialiśmy o  jednej dużej inwestycji związanej z nabrzeżną częścią miasta, zmiany szykują się też w centrum, między innymi będzie to nowe  targowisko.

W zasadzie już jesteśmy blisko tej inwestycji,  mamy przygotowany projekt budowlany i ogłaszamy przetarg na wykonanie robót. To też  zmieni wizerunek naszego Placu Handlowego. Jak zauważyliśmy nie tylko my, że targowisko jest w takim stanie, który należy natychmiast poprawić, przebudować i zmienić oblicze tego miejsca. To się stanie już niebawem, bo mamy nadzieję, że do lata oddamy już nowy obiekt, aby osoby prowadzące tam swoją  działalność mogły sprzedawać swoje towary i produkty. Ważna jest też informacja, że planujemy także przebudowę drogi dojazdowej do targowiska.

Skąd pochodzi finansowanie tych przedsięwzięć?

Dofinansowanie promenady pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego, naszego województwa. Natomiast targowiska z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Znaczna część środków, to oczywiście budżet naszej gminy.

Kwestie drogowe. Czy tutaj jakieś inwestycje również są przewidziane?

Na miarę naszym możliwości, staramy się korzystać z każdej okazji do zdobycia funduszy na ten cel. Zacznę od naszej drogi gminnej, na którą przygotowaliśmy projekt. Jest to droga w miejscowości Baranowo. Będzie ona przebiegała od drogi krajowej przy kościele w kierunku stacji kolejowej i łączyła się na wysokości ośrodka zdrowia ponownie z drogą krajową. To dosyć nowoczesny projekt obejmujący swoim zakresem modernizację nie tylko samej jezdni, ale też budowę chodnika, kanalizacji deszczowej oraz nowego oświetlenia. Przygotowujemy też projekt przebudowy drogi w Woźnicach. Chcemy to robić kompleksowo, podobnie jak w Baranowie. Miałem nadzieję, że będziemy realizowali projekt drogowy wspólnie z powiatem. Dla drogi powiatowej w  Zełwągach został przygotowany odpowiedni projekt, niemniej jednak na wskutek błędów, które popełnili pracownicy starostwa powiatowego, ten wniosek na etapie oceny formalnej został odrzucony. Pracujemy nad modyfikacją  wniosku i jeżeli będzie ogłoszony konkurs dotyczący przebudowy dróg wiejskich, to chcemy złożyć nowy wniosek, a jeżeli nie, to musimy czekać do przyszłego roku na nowe rozdanie środków z programu rządowego.  

Mikołajki inwestują również w obszary związane z ochroną środowiska. Miałem okazję być ostatnio w naszej oczyszczalni ścieków. Tam również niedawno została zakończona duża inwestycja.

Tak naprawdę inwestycje wodnokanalizacyjne  na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dominowały w naszych działaniach. Myślę, że wszyscy odczuliśmy to, że ogromne pieniądze gmina zainwestowała w ochronę środowiska, w tym na rozbudowę naszej oczyszczalni, budowę sieci wodociągowych i kilkudziesięciu kilometrów kanalizacji sanitarnej, nie można zapomnieć też o stacjach uzdatniania wody. Teraz mieliśmy kolejny etap modernizowania  oczyszczalni, który pozwolił doprowadzić do tego, że wody odprowadzane z niej  do jeziora są jeszcze doczyszczane na bazie zamontowanych specjalnie membran. W zasadzie woda, która wypływa z oczyszczalni jest już naprawdę bardzo czysta, spełnia wszystkie wymogi nakładane na gminę przez instytucje zajmujące się ochroną środowiska. To są dosyć kosztowne inwestycje, których praktycznie nie widać, o których specjalnie się nie mówi. Niemniej jednak wszyscy – i turyści i mieszkańcy – odczuwamy ich ogromne znaczenie.

Skoro mówiliśmy już o oczyszczalni, to mam pytanie czy coś zmieniło się w kwestii wodociągów wiejskich.

Przypomnę, że kilka lat temu zmodernizowaliśmy kompleksowo naszą stację uzdatniania wody, a to pozwoliło podłączać do tej stacji nowe miejscowości. W minionym roku zostały przyłączone Woźnice i cała wschodnia część naszej gminy, czyli Olszewo, Górkło, Grabówka. Natomiast teraz dołączamy i budujemy nową instalację wodociągową do osad kolonijnych, które leżą w okolicy Woźnic w tym do tzw. Zamku i Grabnika. Myślimy też o rozbudowie kanalizacji. W tym roku nasza spółka ZWiK przygotowuje  projekt kanalizacji w Olszewie, chcielibyśmy w przyszłym roku rozpocząć inwestycję. Jeżeli się uda, to mieszkańcy Olszewa w przyszłym roku mieliby już nową kanalizację.

Wszyscy mieszkańcy również mogą zobaczyć, że zmienia się też ścisłe centrum. Ja spacerując po Placu Wolności zauważyłem, że tam również trwają remonty kamienic.

Tak, w końcu nadszedł czas, żeby poprawić estetykę tych budynków. Mam nadzieję, że mieszkańcy i wspólnoty z pozostałych kamienic  też zdecydują się na tego typu działania, my i nasz ZUK, staramy się zachęcać wspólnoty do poprawy estetyki budynków. Remontowane są obecnie dwie kamienice Dyskutujemy i rozmawiamy na temat modernizacji i poprawy elewacji na budynku stojącym w centralnej części mikołajskiego rynku, gdzie kiedyś mieścił się sklep Ania. Mam nadzieję, że uda nam się do tego doprowadzić, bo to naprawdę znacznie podniesie estetykę tego miejsca.

Mikołajki to również gmina turystyczna, więc ważne są  projekty, które z turystyką są związane. Mikołajki są jednym z samorządów pracującym nad pętlą rowerową. Jak to wygląda w tej chwili?

Dokładnie tak jest – planowana budowa ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy, to jest część dużego projektu, największego realizowanego w naszym województwie, przez 12 gmin i 4 powiaty. Pętla rowerowa będzie obejmowała swoim zasięgiem obszar Wielkich Jezior Mazurskich,  będzie przebiegała zarówno po wschodniej stronie tych jezior, jak i zachodniej. Będzie ona przebiegała wzdłuż jeziora Bełdany, jeziora Mikołajskiego dalej 16-tką do Prawdowa – Starych Sadów, Jory i dalej do Notystu i Użranek, skąd do Rynu lub Mrągowa. Budujemy też miejsce obsługi rowerzystów, które będzie zlokalizowane w naszym parku przy ulicy Warszawskiej. Właśnie kończy się ocena naszych projektów w urzędzie marszałkowskim, niebawem zaczniemy przygotowywać się do rozpoczęcia budowy.

Samorządy z obszaru Wielkich Jezior zawarły partnerstwo i współpracują nad promocją gospodarczą Mazur. Czy burmistrz może to jakoś naświetlić?  

7 cudów Mazur - to jest dosyć duży projekt naszego stowarzyszenia samorządowego dotyczący  promocji gospodarczej. Bardzo bym zachęcał tych wszystkich, którzy zajmują się turystyką, ale  nie tylko, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie naszej gminy, do wzięcia udziału w tym projekcie. Będziemy też informowali w najbliższym czasie o rozpoczęciu działań projektowych i zapraszali na spotkanie dotyczące planowanych działań dla przedsiębiorców. To jest ciekawy projekt, w którym będzie można zaprezentować swoją firmę, wziąć udział w szkoleniach i różnych działaniach marketingowych, być może uzyskać na bazie tego projektu dofinansowanie do inwestycji, które chce się realizować. Bardzo serdecznie zapraszam.

Wybudowane zostały  trzy bloki mieszkalne w ramach Gminnego Programu Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”. Czy będą powstawały kolejne?

Tak. W zasadzie projekt rządowy Mieszkanie+ powstał na bazie naszego projektu. On troszeczkę inaczej funkcjonuje. Cały czas dyskutujemy z innymi samorządowcami, że mógłby być on trochę lepiej realizowany, jeśli nasz rząd większym zaufaniem darzyłby samorządowców. My ten projekt realizujemy już od kilku lat, wybudowaliśmy 70 mieszkań. Przed nami następna inwestycja, która  będzie obejmowała budowę nawet  90 mieszkań. Chcemy tą inwestycję rozpocząć na przełomie wiosny i lata. Obecnie przygotowywana jest szczegółowa koncepcja zabudowy. W styczniu zacznie powstawać dokumentacja techniczna. Mamy już miejsce, mamy potencjalnych chętnych, weryfikujemy wnioski. Chcę podkreślić to, że jest to taki dosyć unikalny projekt, który nie jest projektem drogim, i obciążającym finanse gminy. Połączyliśmy tutaj zaangażowanie samorządu, miejskiej spółki  z wysiłkiem tych osób, które chcą mieszkanie uzyskać i z czasem nabyć je na własność, gdyż pozwala on stopniowo bez obciążenia kredytowego dochodzić do prawa własności mieszkania.

Panie Burmistrzu, a może jeszcze na zakończenie naszej rozmowy, kila słów komentarza w sprawie Rajdu Polski. Pan jako bezpośrednio współpracujący z polskim Związkiem Motorowym wie,   jak sprawa Rajdu wygląda w tej chwili, bo jest wiele różnych sprzecznych ze sobą informacji. Czy mógłby Pan rozjaśnić nam na jakim etapie jest organizacja przyszłorocznego Rajdu?

Nasza mikołajska społeczność  jest mocno rozdyskutowana. Powiela się szereg nieprawdziwych informacji i plotek, natomiast rzeczywistość jest taka, że Rajd będzie się odbywał. Ja chcę przypomnieć, że  podpisaliśmy umowę z Polskim Związkiem Motorowym mówiącą o tym, że bazą Rajdu Polski na następne 10 lat jest gmina i miasto Mikołajki. W związku z tym informacje mówiące, że Rajdu już nie będzie, są nieprawdziwe. Oczywiście straciliśmy prawo organizacji Mistrzostw Świata, natomiast Rajd będzie się odbywał w innej kategorii – będą rozgrywane u nas w przyszłym roku Mistrzostwa Europy. Rajd będzie we wrześniu, więc wszyscy kibice sportów motorowych na pewno się tą informacją ucieszą. Ja chciałbym żebyśmy pamiętali  i rozróżniali to, że „Polski” jest rajdem, który jest organizowany bez względu na to, w jakiej kategorii będzie jechany. Określę to w takim żargonie samochodowym – bez względu na to czy nie będziemy mieli Mistrzostw Świata, czy Mistrzostwa Europy, to Rajd Polski i tak będzie rozgrywany.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Mateusz Klimek


Dodaj komentarz:

Sonda

Czy popierasz zapowiadany strajk w oświacie?

Tak - 59.2%
Nie - 37.5%
Nie mam zdania - 2.8%

Głosów ogółem: 1027
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: kwiecień 14, 2019
X Zamknij
X Zamknij