W minioną sobotę w Centrum Kultury „Kłobuk” odbyło się drugie „Spotkanie z kolędą dla Seniorów” z Gminy Mikołajki.


Pomysłodawcami i organizatorami imprezy jest kilkuosobowa grupa mieszkańców Mikołajek (Iwona Alejster, Gosia Bochra, Artur i Sylwia Brzozowscy, Izabella Zalewska), którzy w 2014 r. organizowali w naszej Gminie rejon Szlachetnej Paczki. Do zespołu w 2016 r. dołączyła Renata Drabowicz i Agnieszka Dagiel.

Dzięki Szlachetnej Paczce dużo jeździliśmy po naszej gminie i poznaliśmy naszą lokalną społeczność. I właśnie w 2014 r., jako wolontariusze, zwróciliśmy uwagę na problem Seniorów (osób 80+) mieszkających na terenie naszej Gminy.

Stwierdziliśmy, że obraz naszych seniorów nie jest kolorowy. Wiesław Michnikowski śpiewał, że wesołe jest życie staruszka. W terenie przekonaliśmy się jednak, iż tekst popularnej piosenki nie ma jakiegokolwiek związku z sytuacją wielu poznanych przez nas starszych osób.  Rzeczywistość wielu seniorów okazała się bardzo ciężka – niskie świadczenia emerytalne i społeczne, brak odpowiedniej opieki medycznej, choroby, niepełnosprawność, samotność i bieda. O swojej samotności, potrzebie bycia w społeczeństwie i lękach związanych z otaczającym światem, czy choćby o zwykłej potrzebie rozmowy z drugą osobą, starsze osoby nie mówiły głośno, ale czuliśmy to rozmawiając z nimi.  Wielokrotnie padły słowa, że tacy starzy ludzie jak oni są nikomu nie potrzebni, nikt o nich nie pamięta, nawet bliscy nie mają dla nich czasu i czekają już tylko na śmierć. Zrozumieliśmy, że we współczesnym społeczeństwie zmian, trudno jest odnaleźć się starszym osobom. Zobaczyliśmy, jak nabrzmiały jest problem wykluczenia seniorów ze społeczeństwa w naszej małej gminie.  Nie zdawaliśmy sobie wcześniej sprawy z jego skali.

Doszliśmy do wniosku, że o starości niewiele się mówi – nieatrakcyjna, niepotrzebna i niedoceniana – spychana jest często na margines świadomości społecznej. Zaczęliśmy się zastanawiać, co moglibyśmy my jako wolontariusze (w ramach swoich możliwości) zrobić, by dla tych starszych ludzi zapaliło się „światełko w tunelu”. Zdawaliśmy sobie sprawę, że nie zmienimy ich życia. Nie jesteśmy w stanie poprawić ich warunków bytowych, zapobiec osamotnieniu. I pojawiła się wówczas idea spotkania z kolędą dla seniorów z Gminy Mikołajki. Uznaliśmy, że nie zdziałamy cudu, ale przynajmniej w tym tak szczególnym czasie, pokażemy naszym Seniorom, że pamiętamy o nich.

Organizując w dniu 10 grudnia 2016 r. spotkanie Seniorów pragnęliśmy dotrzeć do osób starszych 80+, które odwagi  czy też motywacji do uczestniczenia w świecie mają nieco mniej. Spotkanie to (jak i kolejne, które mamy nadzieję jeszcze zorganizować) miało służyć temu, by Seniorzy zbliżyli się do siebie nawzajem, mogli się spotkać w swoim gronie, poczuli, że wciąż są ważni dla nas, pamiętamy o nich i chcemy ich obecności w naszym społeczeństwie.

Zorganizowane w grudniu 2016 r. spotkanie okazało się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”.

Dzięki życzliwości dla takich społecznych inicjatyw Pana Jarosława Puszko, Dyrektora Centrum Kultury” Kłobuk” w Mikołajkach, spotkanie mogliśmy zorganizować w sali Centrum Kultury na niskim parterze, co było bardzo dogodne ze względu na problemy z poruszaniem się wielu naszych Gości.

Pani Joanna Wróbel, sekretarz Gminy,  zapewniła nam transport, którym mogliśmy przywieźć i odwieźć uczestników spotkania. Inaczej większość z nich nie miałaby możliwości dojechania na imprezę.
Sami opracowaliśmy i wydrukowaliśmy zaproszenia dla Seniorów (100 szt.)  Całą Gminę podzieliliśmy na rejony i każdemu Staruszkowi dostarczyliśmy zaproszenie osobiście. Było to dla nas wyjątkowe doświadczenie, które utwierdziło nas w słuszności podjętych działań.

Przez dwa miesiące poprzedzające imprezę własnoręcznie robiliśmy kartki i upominki świąteczne (choineczki, bombki, stroiki), piekliśmy pierniczki. Przygotowaliśmy, z pomocą życzliwych i wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka mieszkańców naszego miasteczka,  50 domowych wypieków jako poczęstunek dla Seniorów. Każdy z nich dostał jeszcze kawałek ciasta do domu. Za własne pieniądze kupowaliśmy produkty dekoratorskie i spożywcze. Zmobilizowaliśmy sąsiadów, znajomych i przyjaciół, by kupili po paczce świątecznych słodkości (ptasie mleczko, czekolady, pierniczki, różne ciasteczka, dobre herbatki owocowo-ziołowe).  Pomimo to na kilka dni przed imprezą robiliśmy zbiórkę w swoim gronie, bo nie zebraliśmy produktów na wszystkie paczki i trzeba było zrobić dodatkowe zakupy, na które nie mieliśmy funduszy. A zależało nam, by każdy uczestnik spotkania otrzymał od nas świąteczną paczuszkę.

Do organizacji spotkania włączone zostały dzieci i młodzież z mikołajskich szkół oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wspólnie przygotowali program artystyczny (kolędy, pastorałki), który sprawił, że w oczach naszych honorowych Gości pojawiły się łzy. Mówili, że to łzy szczęścia, które „same lecą, tak jedna za drugą”. Bo nie mogli uwierzyć, że to wszystko specjalnie dla nich. Że dla nich ktoś poświęcił tyle czasu i pracy. Wzruszyła ich szczególnie obecność dzieci i młodzieży, która chętnie podczas spotkania przygotowywała i podawała Seniorom herbatki.

Nam, organizatorom, również zależało na obecności w tym spotkaniu młodego pokolenia. Pragnęliśmy, by zaangażowali się w przygotowania, by obcowali, rozmawiali z naszymi Seniorami, by postrzegali ich nie tylko jako starych ludzi, którzy nie korzystają z komputera, nie ma ich na Facebooku, ale jako osoby, od których mogą usłyszeć i nauczyć się wielu ciekawych rzeczy. I musimy przyznać, że mały sukces odnieśliśmy, ponieważ dzieci i młodzież z entuzjazmem podeszła do organizacji „Spotkania z Kolędą dla Seniorów” w 2017 roku. Zadeklarowali się, że oprócz programu artystycznego pragną przygotować część kartek i upominków świątecznych oraz dekorację sali. Cieszy nas to bardzo. Być może rośnie nam nowe pokolenie wolontariuszy.

Być może swoją chęcią pomocy Seniorom „zarażą” rodziców.

Wciąż mamy nadzieję, że uda nam się zarazić tą ideą wiele innych osób, mieszkających czy pracujących, na terenie naszej Gminy, bo przecież każdy z nas ma (lub miał) babcię, dziadka, którym „przychyliłby nieba”.

Bezcenne były uśmiechy, podziękowania, którymi obsypali wolontariuszy Seniorzy. Widzieliśmy prawdziwą, nieudawaną radość w ich oczach, wzruszenie. Przy pożegnaniu ze wszystkich ust padło pytanie, czy będą jeszcze takie spotkana dla najstarszych w Gminie organizowane. Obiecaliśmy, że na miarę naszych możliwości, postaramy się, by przynajmniej raz w roku mogli spotkać się w takim gronie. I już 10 grudnia 2016 r.  wiedzieliśmy, że zrobimy wszystko, by tak się stało. Nie możemy zawieść naszych Seniorów.

W związku z powyższym w dniu 16 grudnia 2017 r. odbyło się w Centrum Kultury” Kłobuk” drugie „Spotkanie z kolędą dla Seniorów” z Gminy Mikołajki. Zaproszenia otrzymało 80 mieszkańców Gminy Mikołajki, a uczestniczyło w nim 64 osoby. Wspólne kolędowanie nie udałoby się bez obecności grup śpiewających, którymi były: dzieci pod opieką Sylwii Brzozowskiej. Nie zawiodła również młodzież kierowana przez Krzysztofa Magnuskiego i Piotra Engwerta. Swoje umiejętności wokalne zaprezentował znany już mikołajskiej społeczności zespół "Uśmiech" z Leszkiem Engwertem na czele.
Spotkanie to nie mogłoby się odbyć, gdyby nie wsparcie instytucji i osób prywatnych, które w 2017 r. udzieliły nam wsparcia finansowego i rzeczowego, bądź zaoferowały swój czas i pracę.

Chcielibyśmy podziękować za pomoc:
- Panu Arturowi Chojeckiemu – Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu
- Pani Joannie Wróbel – sekretarz Gminy
- Panu Jarosławowi Puszko – Dyrektorowi Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach
- Pani Renacie Drabowicz i Panu Marcinowi Jastrzębskiemu z Hotelu „Amax” w Mikołajkach
- Barbarze i Kazimierzowi Korwek – Delikatesy Centrum w Mikołajkach
- Mikołajskiemu Uniwersytetowi III Wieku
- Wszystkim Wolontariuszom i mieszkańcom Mikołajek, którzy zaangażowali się w różnym stopniu i zakresie w pomoc przy przygotowaniu imprezy.

Dziękujemy za to, że okazali wielkie serce, wrażliwość i otwartość na potrzeby Seniorów z Gminy Mikołajki.

Seniorzy z Mikołajek

Kolędowanie mikołajskich seniorów


Dodaj komentarz:

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
Sylwerster Mrongoville 2019
X Zamknij