Dobiegł końca projekt PlanujeMY Mrągowo. Były to rozbudowane konsultacje społeczne planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego trzech obszarów: terenów turystycznych wzdłuż promenady nad Jeziorem Czos od strony Amfiteatru, terenów mieszkaniowych osiedla przy ul. Wileńskiej, Laskowej, Wiejskiej, Gen. Wł. Andersa, Młynowej i okolicznych ulic oraz terenów przemysłowych przy ul. Giżyckiej.

Zbieraliśmy opinie na temat ww. terenów  podczas Dni Mrągowa i Pikniku Country, byliśmy na placu Armii Krajowej podczas Pikniku Sąsiedzkiego, a także w Urzędzie Miejskim na spotkaniu z biznesem.

Konsultacje pozwoliły na zebranie bogatej wiedzy o potrzebach i opiniach różnych grup interesariuszy: mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów. Uzyskane opinie zostały zebrane w raport i przekazane projektantce planu. Rekomendacje w raporcie obejmują te wnioski uczestników konsultacji, które mieszczą się w zakresie możliwych do wprowadzenia zmian.

Pozostałe opinie, które nie znalazły odzwierciedlenia w rekomendacjach, są równie cennym materiałem – mogą być bowiem wskazówką dla władz Miasta w planowaniu kluczowych, potrzebnych społecznie inwestycji bądź innych rozwiązań.

Co dalej?
Projekt planu po zmianach zostanie wyłożony do publicznego wglądu, a także zostanie zorganizowana dyskusja publiczna. Na tym etapie ciągle będzie można składać pisemne uwagi do planu. Zebrane uwagi rozpatruje Burmistrz i Rada Miejska, w przypadku decyzji o ich uwzględnieniu plan trafia ponownie do projektanta.

Cały proces planistyczny zakończy się uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miejską w Mrągowie.

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w proces konsultacji, w szczególności: Katarzynie Nielepiec – architektce i projektantce zmiany MPZP, Monice Siwik – architektce oraz Robertowi Wróblowi– miejscowemu przewodnikowi turystycznemu. Dziękujemy Marii Perchuć-Żółtowskiej oraz Piotrowi Smolnickiemu, którzy wspierali urząd z ramienia Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz Pracowni Zrównoważonego Rozwoju

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, turystom i przedsiębiorcom za poświęcony czas i cenne uwagi. Cieszymy, że wspólnie mogliśmy decydować o zapisach w planie i rozwoju naszego miasta.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem i obejrzenia krótkiej relacji podsumowującej nasze działania w ramach projektu.

Źródło: mragowo.pl


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij