Rząd przygotowuje zmiany dla przedsiębiorców, które zamierza wprowadzić od 1 stycznia 2018. O to, co zmieni się w kolejnym roku zapytaliśmy naszego eksperta - Tomasza Merklera z Kancelarii Podatkowej Merkler.

Resort rozwoju po analizie dotychczasowych rozwiązań z różnych gałęzi prawa, doszedł do wniosku, iż należy zmienić te, które ograniczają rozwój polskiej przedsiębiorczości. Efektem prac jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z 27.09.2017 r. Nowe zmiany i rozwiązania mają uprościć procedury, znieść zbędną biurokrację oraz przynieść rozwiązania, które przyczynią się do poprawy warunków prowadzenia biznesu w Polsce.

Poniżej przedstawiamy kilka proponowanych zmian w podziale na poszczególne zagadnienia z zakresu podatków.

Zmiany w podatkach dochodowych:

1. Likwidacja obowiązków:

  • informacyjnych, dotyczy m.in. o okresu zawieszenia wykonywania działalności,  prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
  • odrębnego powiadomienia m.in. o złożeniu zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym, o wyborze sposobu wpłacania zaliczek;
  • dokumentacyjnych, m.in. prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia

2. Wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (co do zasady z 20 stycznia roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód).

3. Wprowadzenie możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi).

4. Podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro.

5. Wprowadzenie możliwości zaliczenia w koszty podatkowe należności z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło wypłaconych małżonkowi podatnika (w przypadku prowadzenia działalności przez osobę fizyczną), oraz wypłacanych małżonkom wspólników spółki niebędącej osobą prawną.

6. Wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach uwzględniających maksymalnie 50% w jednym roku).

7. Wprowadzenie zwolnienia z podatku kwot odszkodowań (uzyskanych od ubezpieczyciela) przeznaczanych na odtworzenie zniszczonego majątku (środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego). Warunkiem zastosowania tego zwolnienia byłoby wydatkowanie przez podatnika – w okresie nie późniejszym niż do upływu kolejnego roku podatkowego – równowartości otrzymanego odszkodowania na naprawę uszkodzonego środka trwałego bądź na zakup lub wytworzenie analogicznego środka trwałego, mogącego zastąpić środek trwały uprzednio zniszczony lub uszkodzony.

Zmiany w podatku od towarów i usług:

1. Rezygnacja z odrębnego składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie.

2. Skrócenie terminu umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”, co spowoduje zmniejszenie zobowiązania w podatku.

3. Obniżenie o połowę, tj. do 200 tys. zł, wymaganego limitu obrotu sprzedaży za poprzedni rok podatkowy przez przedsiębiorców uczestniczących w systemie TAX FREE.

4. Zniesienie ograniczenia zwolnienia od VAT dla towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, przy małych przesyłkach do 22 euro, oraz rozszerzenie zwolnienia z VAT importu małych przesyłek do 22 euro również na sytuacje, gdy odbiorca znajduje się w innym państwie członkowskim.

W kolejnych tygodniach dowiemy się, ile z proponowanych zmian będzie miało swój finał w postaci zmian dotychczasowych regulacji.

Tomasz Merkler, Kancelaria Podatkowa Merkler

Słowa kluczowe:
Mrągowo przedsiębiorcy Tomasz Merkler 

Książki i projekty edukacyjne

podnoszące kompetencje procesowe

Adwokat
Diabła

Iain Morley
Adowkat Diabła Kup książkę Kup audiobook

Na końcu
świata

Wawrzyniec Siedlecki
Na końcu świata Kup książkę

Na końcu świata
czyli Afryka dzika

Wawrzyniec Siedlecki
Na końcu świata czyli Afryka dzika Kup książkę Kup audiobook

Przygody
Belli

Lillienne Golc
Przygody Belli Kup książkę

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Sonda

Czy weźmiesz udział w tegorocznych wyborach samorządowych

X Zamknij
X Zamknij