Rząd przygotowuje zmiany dla przedsiębiorców, które zamierza wprowadzić od 1 stycznia 2018. O to, co zmieni się w kolejnym roku zapytaliśmy naszego eksperta - Tomasza Merklera z Kancelarii Podatkowej Merkler.

Resort rozwoju po analizie dotychczasowych rozwiązań z różnych gałęzi prawa, doszedł do wniosku, iż należy zmienić te, które ograniczają rozwój polskiej przedsiębiorczości. Efektem prac jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z 27.09.2017 r. Nowe zmiany i rozwiązania mają uprościć procedury, znieść zbędną biurokrację oraz przynieść rozwiązania, które przyczynią się do poprawy warunków prowadzenia biznesu w Polsce.

Poniżej przedstawiamy kilka proponowanych zmian w podziale na poszczególne zagadnienia z zakresu podatków.

Zmiany w podatkach dochodowych:

1. Likwidacja obowiązków:

  • informacyjnych, dotyczy m.in. o okresu zawieszenia wykonywania działalności,  prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
  • odrębnego powiadomienia m.in. o złożeniu zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym, o wyborze sposobu wpłacania zaliczek;
  • dokumentacyjnych, m.in. prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia

2. Wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (co do zasady z 20 stycznia roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód).

3. Wprowadzenie możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi).

4. Podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro.

5. Wprowadzenie możliwości zaliczenia w koszty podatkowe należności z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło wypłaconych małżonkowi podatnika (w przypadku prowadzenia działalności przez osobę fizyczną), oraz wypłacanych małżonkom wspólników spółki niebędącej osobą prawną.

6. Wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach uwzględniających maksymalnie 50% w jednym roku).

7. Wprowadzenie zwolnienia z podatku kwot odszkodowań (uzyskanych od ubezpieczyciela) przeznaczanych na odtworzenie zniszczonego majątku (środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego). Warunkiem zastosowania tego zwolnienia byłoby wydatkowanie przez podatnika – w okresie nie późniejszym niż do upływu kolejnego roku podatkowego – równowartości otrzymanego odszkodowania na naprawę uszkodzonego środka trwałego bądź na zakup lub wytworzenie analogicznego środka trwałego, mogącego zastąpić środek trwały uprzednio zniszczony lub uszkodzony.

Zmiany w podatku od towarów i usług:

1. Rezygnacja z odrębnego składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie.

2. Skrócenie terminu umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”, co spowoduje zmniejszenie zobowiązania w podatku.

3. Obniżenie o połowę, tj. do 200 tys. zł, wymaganego limitu obrotu sprzedaży za poprzedni rok podatkowy przez przedsiębiorców uczestniczących w systemie TAX FREE.

4. Zniesienie ograniczenia zwolnienia od VAT dla towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, przy małych przesyłkach do 22 euro, oraz rozszerzenie zwolnienia z VAT importu małych przesyłek do 22 euro również na sytuacje, gdy odbiorca znajduje się w innym państwie członkowskim.

W kolejnych tygodniach dowiemy się, ile z proponowanych zmian będzie miało swój finał w postaci zmian dotychczasowych regulacji.

Tomasz Merkler, Kancelaria Podatkowa Merkler

Słowa kluczowe:
Mrągowo przedsiębiorcy Tomasz Merkler 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Sonda

Czy weźmiesz udział w tegorocznych wyborach samorządowych

Tak - 87.1%
Nie - 10.5%
Nie podjąłem(-ęłam) decyzji - 1.8%

Głosów ogółem: 171
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: marzec 2, 2018
X Zamknij
X Zamknij