Nowy rok szkolny w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie to nowa odsłona działalności innowacyjnej, a także duże wyzwania nie tylko edukacyjne. Na początku października w auli Zespołu Szkół nr 2 odbyło się drugie spotkanie uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i ich rodziców z autorami innowacji pedagogicznej „Technik ekonomista – Z myślą o służbie". 

Zespół nauczycieli przedmiotów ekonomiczno-logistycznych w składzie: Anna Bańkowska, Iwona Dołżycka, Danuta Grabarek, Katarzyna Krawczyk i Jolanta Miklaszewicz-Nestoruk pod przewodnictwem dyrektora placówki Agnieszki Pytel już po raz drugi przystępuje do wdrażania innowacji pedagogicznej „Technik ekonomista - z myślą o służbie. Program zajęć rozwijających kompetencje uczniów”. W obecnym roku szkolnym innowacją objęte są już dwie klasy: pierwsza i druga kształcące się w zawodzie technik ekonomista.

Członkowie zespołu do spraw innowacji wraz z dyrektorem ZS nr 2 p. Agnieszką Pytel podczas pierwszego oficjalnego spotkania w nowym roku szkolnym, omówili działania zrealizowane w roku szkolnym 2016/2017 oraz ustalili formy współpracy, na nowy rok szkolny, z przedstawicielami mrągowskiej Komendy Powiatowej Policji, reprezentowanej przez Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Andrzeja Skola, Państwowej Straży Pożarnej reprezentowanej przez z-cę Komendanta Powiatowego PSP bryg. mgr Jarosława Jakubika, Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego reprezentowanego przez Komendanta Ośrodka ppłk Wojciecha Choińskiego oraz ppor. Tomasza Olendra, a także przedstawicielem Szpitala Mrągowskiego reprezentowanego przez p. Izabelę Dzierzgowską specjalistę ds. bhp i inspektora ppoż., którzy będą wspierać zespół w innowacyjnych działaniach.

Na początku października w auli Zespołu Szkół nr 2 odbyło się drugie spotkanie uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i ich rodziców z autorami innowacji pedagogicznej „Technik ekonomista – Z myślą o służbie. Program zajęć rozwijających kompetencje ucznia”. Spotkanie to było doskonałą okazją do poznania się wszystkich uczestników innowacji, przekazania istotnych założeń zajęć i ich celów oraz wymiany spostrzeżeń. Uczniowie klasy drugiej podzielili się swoimi wrażenia oraz przygotowali prezentację multimedialną prezentującą ich osiągnięcia za pierwszy rok „innowacyjnych” działań. W ramach zrealizowanych działań podjęto ponad czterdzieści różnych aktywności w obszarze mundurowym.

Zespół ds. innowacji zapoznał uczestników spotkania z harmonogramem wdrażania innowacji. Nauczyciele przedstawili działania cykliczne zaplanowane do realizacji w 3-letnim cyklu kształcenia oraz dodatkowe działania zaproponowane przez partnerów innowacji: Komendę Powiatową Policji w Mrągowie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie oraz Szpital Mrągowski będący partnerem ZS nr 2 od tego roku szkolnego.

Rodzice byli pod ogromnym wrażeniem podejmowanych działań i byli dumni z tego, że ich dzieci kształcą się w takich innowacyjnych warunkach.
Jesteśmy przekonani, że nowy pomysł Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie przyczyni się do uatrakcyjnienia kształcenia w zawodzie technik ekonomista z korzyścią przede wszystkim dla naszych uczniów zapewniają nauczyciele.

Innowacja pedagogiczna została wprowadzona w zawodzie technik ekonomista po raz pierwszy w roku szkolnym 2016/2017 i jest nadal kontynuowana. Od roku szkolnego 2017/2018 w innowacji pedagogicznej uczestniczą również uczniowie klasy pierwszej kształcącej się w zawodzie technik ekonomista.

Innowacja została wpisana do Rejestru Innowacji i Eksperymentów w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Iwona Dołżycka/Katarzyna Krawczyk

Spotkanie w ramach drugiej odsłony innowacji podagogicznej


Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Sonda

Czy weźmiesz udział w tegorocznych wyborach samorządowych

Tak - 87.1%
Nie - 10.5%
Nie podjąłem(-ęłam) decyzji - 1.8%

Głosów ogółem: 171
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: marzec 2, 2018
X Zamknij
X Zamknij