Integracja, motywacja oraz wspólna zabawa z regionalnym charakterem w tle. Tak w sumie można podsumować spotkanie młodzieży aktywnej OHP z kilku regionów Polski właśnie w Mrągowie.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie w dniach od 29 września do 1 października trwało Regionalne Spotkanie Młodzieży Aktywnej. Przedsięwzięcie miało na celu integrację młodzieży aktywnej z kilku regionów Polski oraz motywowanie jej do dalszego działania w samorządach jednostek OHP. Na spotkanie przybyli reprezentanci Podlaskiej WK OHP, Mazowieckiej WK OHP, Warmińsko-Mazurskiej WK OHP oraz z Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi. Tematem przewodnim spotkania było „Warmińsko-Mazurskie bajanie”.

W pierwszym dniu, po uroczystym przywitaniu gości, przeprowadzono gry, zabawy integracyjne, spisano wspólnie z młodzieżą kontrakt, który obowiązywał przez trzy dni ich pobytu. Kolejnym punktem programu była wycieczka do Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie, gdzie p. Jolanta Hellis właścicielka muzeum przybliżyła historię mazurskiej miejscowości i jej mieszkańców, zorganizowała  warsztaty kulinarne (m.in. ubijanie masła), opowiedziała o starych mazurskich zwyczajach i tradycjach. Podczas spotkania w muzeum atrakcją były zajęcia, gdzie uczestnicy mieli możliwość samodzielnego przygotowania masła metodą naszych prababć i babć. Z jeszcze większą przyjemnością odbywała się konsumpcja kanapek ze świeżutkim masłem.

W drugim dniu pobytu uczestnicy wzięli udział w „Grze miejskiej”, która okazała się świetną zabawą. Uczestnicy otrzymali mapy miasta Mrągowa i ich zadaniem było odszukanie siedmiu miejsc zaznaczonych na mapie. Po odszukaniu miejsca grupa otrzymała zadania oraz żetony za ich wykonanie. Na zakończenie nad j. Czos w Mrągowie dokonano ewaluacji gry, młodzież ułożyła hasło ewaluacyjne „Wszystkie trzcin i sitowia rozmowy”. Po powrocie do ośrodka uczestnicy wzięli udział w warsztatach teatralnych oraz w spotkaniu, gdzie reprezentanci poszczególnych komend wojewódzkich mogli wymienić się doświadczeniami z realizacji inicjatyw podejmowanych na rzecz swojej społeczności lokalnej. Uczestnicy z OSiW w Mrągowie przygotowali prezentację sceniczną na temat powstania Warmii i Mazur. Następnie młodzież uczestniczyła w wieczornicy przy ognisku, podczas której zaproszony gość p. Serafin Bitmar, z pochodzenia Mazur opowiadał o historii, obrzędach, zwyczajach Warmii i Mazur oraz zapoznał młodzież z gwarą mazurską. Podczas trzydniowego pobytu uczestnikom towarzyszył hymn spotkania, mazurska turystyczna piosenka „Hej Mazury jak Wy cudne”.

Wszystko ma swój początek i koniec, tak też było ze spotkaniem młodzieży aktywnej, trzeciego dnia  przyszedł czas na podsumowanie zrealizowanych zadań oraz ewaluację i pożegnanie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. W jednostkach opiekuńczo-wychowawczych OHP młodzież podejmuje inicjatywy społeczne, dzięki którym wzmacnia szanse na odnalezienie swojego miejsca w życiu społecznym i na rynku pracy, uczy się akceptacji, odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, przeciwdziała negatywnym postawom bierności. Wojewódzkie i Regionalne Spotkania Młodzieży Aktywnej przyczyniają się do pogłębiania w/w postaw oraz umożliwiają wymianę doświadczeń i prezentację swojego dorobku.

Barbara Zajkowska, starszy wychowawca OSiW

Regionalne spotkanie młodzieży aktywnej

Święta piekarnia szabelski - content

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
Sylwerster Mrongoville 2019
X Zamknij