Miejscy radni przyjęli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu, na którym ma powstać osiedle nad jeziorem Juno. Do projektu zostało zgłoszonych ponad 100 uwag. Wszystkie zostały odrzucone.

W maju ubiegłego roku pisaliśmy o planach inwestycji nad jeziorem Juno. Mrągowski przedsiębiorca Jacek Bugiel, który został właścicielem terenu w 2015 roku, planuje w tym miejscu wybudować nowoczesne osiedle mieszkaniowe, z dostępem do jeziora, własną plażą i pomostami.

Miejscy radni, podczas ostatniej sesji zajęli się Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Jeden z mrągowskich przedsiębiorców zgłosił ponad 100 uwag do planu, które musieli rozpatrzyć miejscy radni. Po długich obradach komisji, podczas sesji radni głosowali każdą uwagę oddzielnie. W ponad półtoragodzinnym „bloku” głosowań, wszystkie uwagi zostały odrzucone większością głosów. Plan, w kształcie zaproponowanym w projekcie został przyjęty większością głosów - 17 radnych było „za”, a czterech wstrzymało się od głosu.

– Chciałbym podziękować przewodniczącemu i radnym Rady Miejskiej za uchwalenie planu. To dowód na to, że przedsiębiorcy działający w naszym mieście mogą liczyć na mądre decyzje radnych. Dziękuję także burmistrz Mrągowa Otolii Siemieniec, która wspiera przedsiębiorczość w Mrągowie – mówi Jacek Bugiel. – Dodam, że w okresie, w którym jestem właścicielem wspomnianej nieruchomości, czyli od 2015 roku, wpłynęło wiele uwag do różnych urzędów przez jednego z przedsiębiorców na rzekomo nielegalne działania na tym terenie. Przeprowadzono szereg kontroli tego terenu i stwierdzono, że wszystkie prace tam prowadzone były legalne, co zostało m.in. potwierdzone decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z sierpnia bieżącego roku.

Przyjęcie MPZP powoduje, że rozpoczęcie inwestycji jest bliżej. Nad jeziorem Juno w przyszłości powstanie osiedle mieszkaniowe, z mieszkaniami o podwyższonym standardzie. Na osiedlu znajdzie się teren rekreacyjny, alejki dla spacerujących i własna plaża z pomostami, które pozwolą mieszkańcom wypoczywać w komfortowych warunkach.

red


Dodaj komentarz:

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

X Zamknij
X Zamknij