Do 31 maja można składać wnioski o uzyskanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby wniosek był kompletny?

W związku z uchwałą Nr XXV/5/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Burmistrz Miasta Mrągowa zawiadamia o naborze wniosków o dotacje celowe na dofinansowanie w/w prac.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo, pok. nr 17., w terminie do dnia 31 maja 2017 r. wraz z następującymi załącznikami:

  • decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
  • program prac konserwatorskich lub budowlano-konserwatorskich oraz kosztorys przewidywanych do wykonania prac lub robót, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym;
  • pozwolenie Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac lub robot oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
  • informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów;
  • wykaz prac konserwatorskich lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Źródło: mragowo.pl

Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych

Urząd Miejski w Mrągowie

Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

 


Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Sonda

Czy weźmiesz udział w tegorocznych wyborach samorządowych

Tak - 87.1%
Nie - 10.5%
Nie podjąłem(-ęłam) decyzji - 1.8%

Głosów ogółem: 171
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: marzec 2, 2018
X Zamknij
X Zamknij
McDonald`s czerwiec