Do 31 maja można składać wnioski o uzyskanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby wniosek był kompletny?

W związku z uchwałą Nr XXV/5/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Burmistrz Miasta Mrągowa zawiadamia o naborze wniosków o dotacje celowe na dofinansowanie w/w prac.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo, pok. nr 17., w terminie do dnia 31 maja 2017 r. wraz z następującymi załącznikami:

  • decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
  • program prac konserwatorskich lub budowlano-konserwatorskich oraz kosztorys przewidywanych do wykonania prac lub robót, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym;
  • pozwolenie Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac lub robot oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
  • informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów;
  • wykaz prac konserwatorskich lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Źródło: mragowo.pl

Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych

Urząd Miejski w Mrągowie

Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

 

Książki i projekty edukacyjne

podnoszące kompetencje procesowe

Adwokat
Diabła

Iain Morley
Adowkat Diabła Kup książkę Kup audiobook

Na końcu
świata

Wawrzyniec Siedlecki
Na końcu świata Kup książkę

Na końcu świata
czyli Afryka dzika

Wawrzyniec Siedlecki
Na końcu świata czyli Afryka dzika Kup książkę Kup audiobook

Przygody
Belli

Lillienne Golc
Przygody Belli Kup książkę

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Sonda

Czy weźmiesz udział w tegorocznych wyborach samorządowych

X Zamknij
X Zamknij