Coraz więcej wiemy na temat budowy ekspresowej „szesnastki” na odcinku Borki Wielki-Mrągowo oraz Mrągowo-Orzysz-Ełk. Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest właśnie w trakcie rozstrzygania przetargu na koncepcję programową odcinka z Mrągowa do Ełku, od kilku miesięcy trwają już prace nad koncepcją odcinka z Borek do Mrągowa.

Olsztyński oddział GDDKiA wczoraj zaprezentował oferty, które spłynęły do dyrekcji w przetargu na wykonanie dokumentacji dla odcinka drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz – Ełk o długości ok. 74 km. Chętnych do wykonania zadania jest osiem firm i konsorcjów. Najtańszą ofertę o wartości ponad 8,5 mln zł złożyło konsorcjum firm: Multiconsult Polska Sp. z o. o. Warszawa i  Schϋẞler – Plan Ingenieurgesellschaft mbH Dϋsseldorf, najdroższą –  16,5 mln zł zaproponowało konsorcjum krakowskich firm: MP-Mosty Sp. z o.o.  i  MPRB Sp. z o.o. Poza ceną zamawiający przyjął w przetargu jeszcze dwa kryteria oceny ofert: doświadczenie zespołu projektowego – 30% oraz doświadczenie zespołu środowiskowego – 10%. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 37 miesięcy na zrealizowanie zadania. Ostateczne wyłonienie wykonawcy potrwa kilka tygodni.

Zakres zadania
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz – Ełk o dł. ok. 74 km. W ramach tego zamówienia wykonawca ma zaktualizować materiały do decyzji środowiskowej obejmujące m.in. inwentaryzację przyrodniczą, ponowną analizę akustyczną i ocenę uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań wykonawcy dokumentacji będzie też należało uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji oraz opracowanie rozwiązań drogowych i mostowych umożliwiających ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

Co z odcinkiem Borki Wielki-Mrągowo?
Obecnie toczą się już prace związane z wykonaniem koncepcji programowej ekspresowej szesnastki na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59. Umowę na to zadanie podpisano 27 stycznia 2017 r. z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o., która za  kwotę 3,3 mln zł w ciągu 15 miesięcy ma wykonać ww. dokumentację.

– Aktualnie projektant opracowuje mapę do celów projektowych oraz koncepcję przebiegu drogi głównej wraz z jej niweletą. Po zatwierdzeniu przez tutejszy Oddział rozwiązań w zakresie przebiegu osi drogi wykonawca  przystąpi do opracowania pierwszego etapu projektu robót geologicznych, który po zatwierdzeniu decyzją marszałka województwa będzie podstawą do przeprowadzenia badań geologicznych – informują drogowcy.

Trudno na razie mówić o konkretnych terminach, ale szacuje się, że realizacja inwestycji będzie możliwa najwcześniej w 2019 roku.

Oprac. red; źródło: GDDKiA w Olsztynie


Dodaj komentarz:

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij