W Mikołajkach z inicjatywy policji, jak co roku odbyło się spotkanie na temat bezpieczeństwa nad wodą. O spokojnym wypoczynku na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich rozmawiali przedstawiciele lokalnych władz ze służbami ratowniczymi oraz przedstawicielami ośrodków wczasowych i armatorów skupionych w obrębie mikołajskich jezior. Policjanci podsumowali zeszłoroczny sezon letni. Debata była okazją do przedstawienia zasady współpracy w sezonie 2017.

W Mikołajkach jak co roku z inicjatywy Policji odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu na wodzie. Spotkanie rozpoczęło się w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach. Tego dnia insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, mł. insp. Andrzej Skol Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie, podinsp. Robert Wierciszewski I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie, nadkom. Rafał Kiśluk Naczelnik Wydziału Prewencji komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, asp. szt. Andrzej Jaźwiński Komendant Komisariatu Policji w Mikołajkach spotkali się z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, ratownikami z Mazurskiej Stacji Ratownictwa Okartowo, Mazurskiego WOPR, przedstawicielami ośrodków wczasowych skupionych wokół Mikołajek, Mazurskiego Klubu Żeglarskiego, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku, Żeglugi Mazurskiej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Giżycku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, Prokuratury Rejonowej w Mrągowie i Straży Rybackiej. W spotkaniu uczestniczyli również Komendanci z Komendy Powiatowej Policji w Piszu, Węgorzewie, Giżycku, którzy współpracują w ramach Wojewódzkiej Koordynacji Służb na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Zebrani goście debatowali o bezpieczeństwie nad wodą i wspólnych metodach dbanie o nie. Spotkanie rozpoczął mł. insp. Andrzej Skol Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie omawiając główną tematykę przedsięwzięcia.

Asp. szt. Andrzej Jaźwiński, Komendant Komisariatu Policji w Mikołajkach zaprezentował działania policjantów Komisariatu Policji w Mikołajkach oraz realizowane działania na jeziorach wspólnie z innymi podmiotami takimi jak m.in. MOPR, Straż Rybacka. Omówił także realizowane działania profilaktyczno-edukacyjne, które skierowane są do mieszkańców i turystów odwiedzających Mikołajki i okolicę. Komendant przedstawił także analizę bezpieczeństwa na jeziorach: Tałty, Mikołajskie, części jeziora Śniardwy oraz części jeziora Bełdany, które są bezpośrednio nadzorowane przez policyjnych wodniaków z Komisariatu Policji w Mikołajkach.

Mł. asp. Szymon Brzdąkiewicz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie poinformował uczestników na temat zabezpieczenia sezonu turystycznego na akwenach województwa warmińsko-mazurskiego. Funkcjonariusz poinformował uczestników o narzędziu jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przypomniał, że za jej pomocą można nanosić na mapę zagrożenia, które bezpośrednio dotykają miejscowe społeczeństwo, jak i turystów. Zapewnił, że na pewno każda informacja będzie przez policjantów zweryfikowana.

Tadeusz Zdanowicz, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku przedstawił informacje dotyczące przepisów Ustawy o żegludze śródlądowej i innych rozporządzeniach. Omówił sytuację na terenie jezior mazurskich oraz poinformował o przekroczonym stanie alarmowym wód. Powiedział o spodziewanym natężeniu ruchu na kanale Łuczańskim z uwagi na zamkniecie kanału Piękna Góra. Insp. Łukasz Gieczewski omówił zakres terytorialny i wyniki pracy Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 2016 roku oraz obowiązujące przepisy.

Andrzej Żukowski, kierownik Zarządu Zlewni w Giżycku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie omówił przygotowanie szlaku żeglugowego w sezonie 2016 i omówił sytuację hydrologiczną na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Poinformował także o realizacji Planu rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2030.

Podczas spotkania głos zabrał również insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie informując uczestników o przygotowaniu policyjnych wodniaków garnizonu warmińsko-mazurskiego do zbliżającego się sezonu.

Spotkanie to było okazją do wymiany informacji w zakresie współpracy w działaniach mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu wodnym. Każdy z uczestników mógł wyrazić swoją opinię w tym zakresie. Informacje te są przydatne do wypracowania propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa nad wodą zarówno przez mieszkańców, jak i turystów.

Źródło: KWP Olsztyn


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij