W dniach od 21 stycznia do 9 kwietnia 2017 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie przeprowadziła szkolenie podstawowe strażaków OSP. Pomyślnie kurs ukończyło 20 nowych strażaków.

W kursie realizowanym jednoetapowo obejmującym 126 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych uczestniczyli strażacy ochotnicy z powiatu mrągowskiego. W szkoleniu uczestniczyli młodzi ludzie zainteresowani działalnością w Ochotniczych Strażach Pożarnych w swoich lokalnych środowiskach. Zajęcia realizowane były w formie prezentacji multimedialnych prowadzonych przez doświadczonych strażaków PSP. Zajęcia praktyczne przeprowadzono na terenie i obiektach KP PSP z wykorzystaniem pojazdów i sprzętu specjalistycznego. 

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo – gaśniczych. W czasie kursu strażacy ratownicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, poznawali organizację łączności, techniki operowania prądami gaśniczymi, metody prowadzenia ewakuacji ludzi, mienia i zwierząt, wykorzystanie drabin pożarniczych, a także zagadnienia BHP na miejscu akcji ratowniczej. Bardzo duży nacisk położono na zajęcia ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Każdy ze strażaków ochotników musiał zaliczyć bardzo trudne zajęcia praktyczne w masce i z butlą powietrzną na plecach w zadymionych pomieszczeniach. Takie ćwiczenia miały oddać jak najbardziej realne warunki akcji.

Kurs rozpoczęło 34 strażaków, a do egzaminu końcowego przystąpiło 20 osób. Wszyscy zdali egzamin teoretyczny w formie testu jak i praktyczny. Ostatnim elementem egzaminu było sprawdzenie umiejętności pracy strażaków w aparatach oddechowych, przeszukiwanie zadymionych pomieszczeń, ewakuacji osób i udzielenia im pierwszej pomocy oraz działań podczas wypadku samochodowego z zablokowaniem wewnątrz kierowcy. Wszyscy strażacy przeszli też po raz pierwszy test w specjalistycznej komorze dymowej w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku.

Dzięki ukończeniu tego szkolenia strażacy-ochotnicy będą mieli prawo do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ćwiczeniach oraz kolejnych kursach specjalistycznych przewidzianych dla strażaków-ochotników. Absolwenci kursu zwiększą potencjał ratowniczy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Mrągowo oraz gminy Mrągowo, Mikołajki, Sorkwity i Piecki.

9 kwietnia odbyło się podsumowanie szkolenia. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie mł. bryg. Jarosław Jakubik oraz kierownik kursu st. kpt. Mariusz Kozakiewicz wręczyli świadectwa o ukończeniu szkolenia. Wśród absolwentów szkolenia były 3 kobiety, które również będą mogły brać udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Oprac. mł. bryg. Jarosław Jakubik

Kurs podstawowy dla strażaków z OSP


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij