Każdy z nas chcąc nie chcąc, będzie musiał się kiedyś pożegnać z osobą dla nas bliską – i co wtedy? Czy zawsze możemy spać spokojnie? Czy spadek to tylko majątek? Niestety, często się zdarza, że spadkodawca mniej lub bardziej dla nas znany, zostawia również długi po swojej śmierci. Co wtedy – czy możemy przyjąć spadek bez długów? Jakie wiążą nas terminy? O tym w najnowszym wpisie z cyklu "Prawnik radzi".

Jeżeli mamy pewność, co do tego, że długi spadkowe przewyższają wartość majątku, który odziedziczymy, to warto sądownie lub w formie aktu notarialnego spadek po prostu odrzucić. Mamy na to sporo czasu. Zgodnie z art. 1015 § 1 kodeksu cywilnego oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania a więc nie od daty śmierci spadkodawcy, tylko od chwili, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że jesteśmy spadkobiercami.

A co się dzieje, kiedy nie zdążymy w powyższym terminie spadku odrzucić, czy wtedy będziemy odpowiadali za długi, jakie miał spadkobierca całym swoim majątkiem?
Na szczęście przepisy ponad półtora roku temu zmieniły się na korzyść zapominalskich i teraz zgodnie z art. 1015 § 2 kodeksu cywilnego, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. To zaś oznacza, że odpowiadamy za długi tylko do wysokości tego, co odziedziczymy na plus. To znaczy, że gdy odziedziczymy mieszkanie o wartości 200 tysięcy złotych i długi w wysokości 300 tysięcy złotych, to nasza odpowiedzialność zatrzymuje się na kwocie 200 tysięcy złotych.

Pamiętajmy jednak, że gdy definitywnie i w terminie odrzucimy zadłużony spadek, to nasze problemy się kończą, ale zaczynają się problemy naszych dzieci i wnuków. Dlatego też musimy zadbać o to, by w odpowiednim terminie spadek odrzuciły nasze dzieci i wnuki. Jeżeli nie są one pełnoletnie, to na odrzucenie spadku w ich imieniu musi wyrazić zgodę sąd rodzinny i opiekuńczy. Na szczęście sąd nigdy nie robi nam w tej kwestii problemów i zawsze wyraża zgodę na odrzucenie spadku.

Pamiętajmy jednak, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane.

Jeżeli jednak spadek przyjmiemy to pamiętajmy, że odpowiedzialność za długi spadkowe do chwili dokonania działu spadku jest solidarna. To oznacza, że do chwili działu spadku cały dług może być dochodzony i egzekwowany od jednego, kilku bądź wszystkich spadkobierców, według tego jak wybierze wierzyciel a od działu spadku wierzyciel może domagać się zaspokojenia swojej wierzytelności jedynie od poszczególnych spadkobierców w wysokości odpowiadającej ich udziałowi w spadku (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2013 roku, sygn.. akt II CSK 403/12).

Opłaty odnoszące się do czynności przyjęcia lub odrzucenia spadku nie są duże i nie przekraczają kwoty 50 zł.

Oczywiście w artykule, poruszam podstawowe kwestie, dlatego w przypadku konieczności udzielenia bardziej szczegółowych odpowiedzi, zapraszam do kontaktu mailowego: stabul1@wp.pl

Radca prawny, Stanisław Bułajewski


Dodaj komentarz:

Sonda

Czy popierasz zapowiadany strajk w oświacie?

Tak - 59.2%
Nie - 37.5%
Nie mam zdania - 2.8%

Głosów ogółem: 1027
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: kwiecień 14, 2019
X Zamknij
X Zamknij