Często spotykamy się z sytuacją, gdy współmałżonek nie konsultuje z nami wielu zakupów, czy też zaciąga pożyczki i robi to bez naszej wiedzy i zgody – co wtedy? O tym pisze dziś na naszych łamach Stanisław Bułajewski, radca prawny.

Jeżeli małżonek sumiennie spłaca dług, to oczywiście nic złego się nie dzieje, ale co wtedy, kiedy ma on problemy ze spłatą pożyczki, którą zaciągnął, czy wówczas obowiązek spłaty pożyczki obciąża też małżonka, który o zaciągniętym długu nic nie wiedział?

Na szczęście nigdy nie poniesiemy odpowiedzialności za ten dług swoim majątkiem osobistym, co więcej nawet środki, które pochodzą z naszego majątku wspólnego, nie będą mogły być bez naszej zgody przeznaczone na spłatę zadłużenia (art. 41-42 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Nasz małżonek, za swoje długi ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie swoim osobistym majątkiem (np. majątkiem, który otrzymał w spadku lub darowiźnie). Komornik na poczet długu nie będzie mógł zabrać rzeczy, które przez małżonków zostały zakupione wspólnie np. sprzęt rtv-agd, meble czy też samochód. Jednak w pewnych sytuacjach poniesiemy odpowiedzialność za długi swojego współmałżonka, ale dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego i to tylko wtedy, kiedy bank wystąpi do sądu z wnioskiem o nadanie orzeczeniu (wyrokowi lub nakazowi zasądzającemu od naszego małżonka obowiązek spłaty konkretnej kwoty) klauzuli wykonalności także przeciwko nam. Z tym, że w tym wypadku bank będzie musiał udowodnić, że my też mieliśmy jakąś korzyść z pożyczki, jaką zaciągnął nasz małżonek, np. mąż zaciąga bez zgody i wiedzy żony pożyczkę, którą przeznacza na zakup okien do mieszkania – wtedy żona pośrednio uzyskuje z tej pożyczki korzyść, albowiem w mieszkaniu wskutek wymiany okien, jest cieplej i ciszej a co za tym idzie są mniejsze koszty ogrzewania i większy komfort życia.

Najlepiej jednak jest znieść wspólnotę majątkową – można to zrobić przed ślubem (zawrzeć tzw. intercyzę), lub w trakcie małżeństwa, poprzez sporządzenie odpowiedniego wniosku do sądu, lub ugodowo w formie aktu notarialnego. Warto wiedzieć, że intercyza nie jest niczym definitywnym – można ją w każdym momencie unieważnić. Jednakże, gdy zawrzemy już taką intercyzę i zniesiemy małżeńską wspólnotę majątkową, to pamiętajmy, że od tego momentu nasze zarobki są już tylko nasze a nie wspólne i każda rzecz, którą kupimy w trakcie związku, będzie stanowiła nasz majątek odrębny a nie wspólny.

Warto też wspomnieć o pewnej zasadzie, a mianowicie małżonkowie wspólnie odpowiadają za długi zaciągnięte z powodu potrzeb rodziny, tj. na np.: wyżywienie, ubranie, mieszkanie, ochronę zdrowia, wychowywanie dzieci, korzystanie z energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty za mieszkanie, naprawa urządzeń domowych.

Są tzw. zwykłe potrzeby, i stanowią wyjątek, kiedy to małżonkowie odpowiadają za nie razem – nawet, jeśli pożyczkę zaciągnął tylko jeden małżonek. Chociaż i w tych przypadkach sąd, na żądanie, może uchylić wspólną odpowiedzialność, np. z powodu lekkomyślności, rozrzutności, czy też nieudolności męża czy żony. Możemy także wystąpić do sądu o pomoc, gdy postępowanie jednego z małżonków zagraża bytowi rodziny i spowodować np., że wynagrodzenie jednego z małżonków będzie wypłacane w pełni lub części do rąk drugiego, bardziej odpowiedzialnego małżonka.

Oczywiście w artykule, poruszam podstawowe kwestie, dlatego w przypadku konieczności udzielenia bardziej szczegółowych odpowiedzi, zapraszam do kontaktu mailowego: stabul1@wp.pl

Radca prawny, Stanisław Bułajewski

EcoJazda

Sonda

Czy weźmiesz udział w tegorocznych wyborach samorządowych

Tak - 87.1%
Nie - 10.5%
Nie podjąłem(-ęłam) decyzji - 1.8%

Głosów ogółem: 171
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: marzec 2, 2018
X Zamknij
X Zamknij
McDonald`s czerwiec