Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie prowadzone przez TPD Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski zajmują się swoimi podopiecznymi od 10 lat. Od 1 marca towarzystwo przestanie pełnić funkcję organu prowadzącego, a tym samym nie będzie otrzymywało już środków finansowych na działalność WTZ w Mrągowie. Powiat Mrągowski wypowiedział umowę TPD i poszukuje nowej jednostki, która poprowadzi warsztaty. Skąd taka decyzja? Co stanie się z podopiecznymi tej placówki?

WTZ w Mrągowie utworzyło i prowadzi od 2006 roku TPD Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski na podstawie umów zawartych z Powiatem Mrągowskim. Koszty jego utrzymania i działalności są pokrywane ze środków publicznych i pochodzą w 90% z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w 10% ze środków Powiatu Mrągowskiego. Roczny koszt utrzymania WTZ w Mrągowie to prawie pół miliona złotych.

Po 10 latach zarząd powiatu wypowiedział umowę na prowadzenie warsztatów z TPD Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski. Powód? Szereg nieprawidłowości, które wykryły kontrole prowadzone od 2014 roku.

Krystyna Kabat, przewodnicząca towarzystwa odpiera zarzuty i uważa je za bezpodstawne.

- Zarząd powiatu wypowiedział dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski umowę na dalsze finansowanie warsztatów terapii zajęciowej tj. od dnia 1 marca 2017 bezpodstawnie. Starosta nie ma żadnych powodów, które mogłyby być podstawą do wypowiedzenia nam umowy - mówi Krystyna Kabat.

Kontrola za kontrolą

Co skłoniło zarząd powiatu mrągowskiego do podjęcia takiej decyzji? Jolanta Kowalczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, który jest organem kontrolującym warsztaty terapii zajęciowej poinformowała nas, iż nieprawidłowości dotyczyły spraw finansowych oraz organizacji i nadzoru.

- Kontrola PCPR stwierdziła m.in. nieterminowe regulowanie zobowiązań, niewłaściwe kwalifikowanie wydatków, błędy w naliczaniu składek ZUS, podatku dochodowego, wynagrodzeń i ryczałtów, liczne błędy rachunkowe w dokumentach źródłowych i sprawozdaniach. Konsekwencją stwierdzonych nieprawidłowości było zakwestionowanie przez PCPR wydatków WTZ w kwocie 15.442 zł. Z kwoty tej jednostka prowadząca Warsztat zwróciła 7.000 zł zaś do zwrotu pozostałej kwoty została wezwana. Jednostka prowadząca, zaleceń pokontrolnych nie wykonała. Stwierdziły to kontrole PCPR przeprowadzone w marcu i listopadzie 2016 roku - mówi Jolanta Kowalczyk, dyrektor PCPR.

Według Krystyny Kabat, kontrole przeprowadzane zostały na fałszywych dokumentach i przez osoby bez upoważnień.

- Dyrektor PCPR od roku nas prześladuje kontrolami, nie możemy spokojnie wykonywać obowiązków, w jednym czasie przybywają 3 kontrole i pytamy co z nich ma wynikać? Jakieś braki usprawiedliwienia uczestnika na zajęciach, to ma być powód do takich posunięć? Nie otrzymujemy protokołów kontroli, lekceważone są nasze pisma, w których pytamy co robimy nieprawidłowo? - zastanawia się Krystyna Kabat. - Do dnia dzisiejszego nie mamy żadnego protokołu kontroli PFRON, a starosta żąda wykonania przez nas zaleceń pokontrolnych podczas gdy nie wiemy, co jest w tym protokole.

Istnienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu WTZ w Mrągowie potwierdzone zostały także w audycie, który zlecił starosta powiatu, a następnie kontrola przeprowadzona przez pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchybienia potwierdził również ZUS i Urząd Skarbowy.

- Wszystkie te kontrole wykazały nieprawidłowo wydatkowane środki finansowe z różnych tytułów: braku uprawnień do uczestnictwa w terapii w WTZ, dokonywania płatności w oparciu o nieprawidłowe dokumenty, niewłaściwe kwalifikowanie wydatków. PCPR przygotował więc dla Koła Rodziców Dzieci Specjalnej Troski kolejne „Wezwanie do zapłaty”. Nadal też nie zostały poprawione dokumenty organizujące Warsztat oraz nie dokonano zmiany w zakresie obsługi księgowej. Po swojej kontroli PFRON, w wystąpieniu z 30 listopada 2016 roku, skierowanym do Starosty Mrągowskiego, wydał zalecenie rozwiązania umowy Powiatu z TPD Kołem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski na finansowanie WTZ w Mrągowie ze środków PFRON  - dodaje Jolanta Kowalczyk, dyrektor PCPR.

Uchwałą Zarządu Powiatu Mrągowskiego TPD Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski będzie otrzymywać środki finansowe na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mrągowie tylko do końca lutego.

Jak zapowiada Krystyna Kabat, na 1 marca planowany jest protest w tej sprawie.

- Spokoju Panu Staroście nie zapewnimy i wszyscy 1 marca idziemy do jego gabinetu i stamtąd nie wyjdziemy. My będziemy nadal od 1 marca 2017 funkcjonować. Mamy pomysły na zdobycie środków na utrzymanie. Wszystkie osoby, które chcą być nadal w naszej placówce pozostaną w niej.

Nie ma zagrożenia likwidacji WTZ

Rozwiązanie umowy z TPD nie oznacza, że warsztaty przestaną istnieć. Z dniem 1 marca najprawdopodobniej prowadzenie tej placówki zostanie powierzone innej organizacji, a obecni uczestnicy będą mogli zostać przyjęci do nowo utworzonego warsztatu. Już teraz zgłosiły się 3 zainteresowane organizacje. Nowa jednostka, której powierzone zostanie prowadzenie WTZ zostanie wyłoniona pod koniec stycznia 2017 r.

O zaistniałej sytuacji zostali również poinformowali rodzice oraz opiekunowie pracujący na co dzień w warsztatach. W siedzibie starostwa w grudniu ubiegłego roku odbyły się dwa spotkania poświęcone przyszłości WTZ w Mrągowie.

pp/pj

 

Słowa kluczowe:
WTZ Mrągowo PCPR kontrole wypowiedzenie umowy 

Dodaj komentarz:

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij