W okresie od 22 października do 5 listopada strażacy Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie przeprowadzili szkolenie dla kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Kierownikiem szkolenia był st. kpt. Mariusz Kozakiewicz.

Kurs obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne trwał 28 godzin lekcyjnych i odbywał się w naszej Komendzie w soboty i niedziele. Szkolenie specjalistyczne kierowców konserwatorów jest trzecim etapem szkolenia doskonalącego strażaków OSP organizowanego przez Państwową Straż Pożarną. Zadaniem szkolenia jest przygotowanie strażaków ratowników do wykonywania obowiązków kierowców, konserwatorów sprzętu specjalistycznego znajdującego się w jednostkach.

Podczas zajęć zapoznano strażaków z zasadami obsługi, konserwacji i bezpiecznego użytkowania sprzętu. Omówiono zasady bezpiecznego poruszania się pojazdami uprzywilejowanymi do działań, wykorzystania możliwości taktyczno – technicznych samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz motopomp pożarniczych. Zaprezentowano możliwości agregatów prądotwórczych, zestawów narzędzi ratowniczych hydraulicznych i pneumatycznych oraz pił i pilarek. Strażacy doskonalili również swoje umiejętności w zakresie organizacji dostarczania wody do celów gaśniczych na duże odległości.

Kurs zakończony egzaminem  teoretycznym i praktycznym nadzorowanym przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie mł. bryg. Jarosława Jakubika ukończyło 29 strażaków ochotników z jednostek OSP Sorkwity, Rybno, Warpuny, Mrągowo, Grabowo, Krutyń, Piecki, Stare Kiełbonki, Olszewo, Wierzbowo, Wyszembork i Nawiady.

Źródło: KP PSP w Mrągowie

Fot. st. kpt. Mariusz Kozakiewicz, mł. asp. Sebastian Miciński

Kurs dla strażaków OSP

Budextan art

Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij