Budextan Oficerska

Z inicjatywy mieszkańców, jeszcze w tym roku na terenie ruin dawnego zamku krzyżackiego w Szestnie (gmina Mrągowo) mają stanąć tablice informacyjne dla obcokrajowców. To kontynuacja projektu "Szestno - średniowieczna wieś", dzięki któremu ruiny zamku krzyżackiego zostały oczyszczone i oznaczone dla turystów.

Zamek w Szestnie, dawniej jedyny zamek krzyżacki w powiecie mrągowskim, to obecnie ruiny, z których wyłania się charakterystyczna, około 10-metrowa wieża północnego skrzydła krzyżackiej twierdzy. Teren przez lata był zaniedbany, trudno dostępny dla turystów, ale dzięki zaangażowaniu mieszkańców Szestna z roku na rok jest coraz lepiej. W ubiegłym roku postawiono w sąsiedztwie ruin zamku, na terenie poza strefą archeologiczną, trzy tablice informacyjne o historii zamku, dwie ławki dla odwiedzających oraz drewniane dyby, w których zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Mieszkańcy zorganizowali również średniowieczny festyn, który okazał się sukcesem. Wcześniej, dużym nakładem sił zostały usunięte zakrzaczenia, a teren systematycznie jest oczyszczany przez mieszkańców.

W tym roku udało się pozyskać kolejne środki finansowe, dzięki którym zostaną postawione cztery tablice informacyjne - dwie języku niemieckim oraz dwie w języku angielskim. To kolejny etap działań mieszkańców Szestna, którzy dzięki środkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie tworzą wieś tematyczną. Motywem przewodnim jest gotycka architektura sołectwa oraz średniowieczny kontekst historyczny. Inicjatorem działań są mieszkańcy Szestna, w szczególności Magdalena Piercewicz, Piotr Piercewicz i Andrzej Matusiak, przy współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną "Ziemia Mrągowska".

Projekt „Zbudujmy średniowieczną wieś” dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie w kwocie 3 900,00 zł. Całkowity planowany koszt zadania to 7 000,00 zł.

Źródło: IT Mrągowo

Oprac. red

Carsol art

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij