Z początkiem października pod głosowanie w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 trafi 15 projektów. To, ile z nich zostanie zrealizowanych, zależy wyłącznie od mieszkańców. Do dyspozycji jest 400 000 złotych, w tym 350 000 zł na zadania inwestycyjne i 50 000 zł na zadania miękkie. Głosowanie ruszy 3 października.

W poniedziałek, 26 września została ogłoszona lista projektów, które znajdą się na kartach do głosowania w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Teraz wszystko w rękach mieszkańców. Głosujący może wybrać maksymalnie 2 zadania, jedno spośród zadań inwestycyjnych oraz jedno spośród projektów miękkich. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Mrągowa, który ukończył 16 rok życia. Głosowanie ruszy już w najbliższy poniedziałek 3 października.

Poniżej przedstawiamy listę projektów zaakceptowanych w ramach MBO 2017

Zestawienie zadań inwestycyjnych:

1.Budowa miejsc postojowych dla samochodów na os. Mazurskim 

Opis zadania: Budowa zatok postojowych dla samochodów na os. Mazurskim, zwiększenie liczby miejsc postojowych na os. Mazurskim

Całkowity koszt: 99 884, 97 zł
Lokalizacja: Osiedle Mazurskie
Autorzy: Grzegorz Parda, Mirosław Sienkiewicz


2.Budowa bramy treningowej do treningu funkcjonalnego

Opis zadania: W ramach inwestycji zostałaby wybudowana brama do treningu funkcjonalnego z nawierzchnią bezpieczną wokół. Urządzenie składa się z systemu połączonych drążków na różnej wysokości i w różnych odległościach umożliwiając tym samym wykonywanie licznych ćwiczeń. Urządzenie jest przeznaczone do wykonywania ćwiczeń z masą ciała jak również przy użyciu wolnego sprzętu typu: piłki lekarskie, taśmy, gumy gimnastyczne, TRX itd. Realizacja inwestycji wymaga następujących etapów: opracowania dokumentacji projektowej, wybrania wykonawcy (dostawy) urządzenia, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i montaż urządzenia. Z urządzenia do treningu funkcjonalnego będą mogły korzystać osoby w praktycznie każdej grupie wiekowej, uprawiającej aktywnie sport. Brama treningowa z pewnością będzie wykorzystywana przez kluby sportowe działające na terenie Miasta to prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu. Również osoby starsze będą mogły skorzystać z urządzenia, które będzie stanowiło uzupełnienie dla urządzeń siłowni zewnętrznej znajdującej się w Parku.

Całkowity koszt: 67 000 zł
Lokalizacja: Park im. Lotników Polskich przy ul. Królewieckiej, dz. nr 5-266; lokalizacja urządzenia na terenie zielonym przy kortach tenisowych
AutorzyI: Maciej Kazimierski, Adrianna Kazimierska


3.Siłownia zewnętrzna na os. Grunwaldzkim

Opis zadania: Zamontowanie urządzeń technicznych służących do ćwiczeń siłowych i gimnastycznych, co może spowodować integrację społeczeństwa. Z siłowni i urządzeń będą korzystać dorośli i dzieci przebywający na boiskach ZS nr 1 oraz mieszkańcy oś. Grunwaldzkiego

Całkowity koszt: 50 254 zł
Lokalizacja: teren ZS nr 1 przy ul. Kopernika 2
Autorzy: Andrzej Zając, Sylwia Dębowska

Uwagi: Wnioskodawca do 30.09 dostarczy dokładne wymiary urządzeń oraz precyzyjne określi alternatywne lokalizacje


4.Zagospodarowanie działki 4-178/28 przy ulicy Mazurskiej

Opis zadania: Podwórkowa droga jest eksploatowana nie tylko przez mieszkańców okolicznych domów, bloków i mieszkań. W ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 16 z terenu korzystają lokalni przedsiębiorcy, osoby korzystające z usług okolicznych sklepów oraz wszystkie inne osoby, które poruszają się samochodami osobowymi, a także dostawczymi. Obecna nawierzchnia piaskowa jest zdegradowana, stała eksploatacja, zmienne warunki pogodowe i atmosferyczne powodują, powstawanie „lejów” i „kolein”, tak, że w chwili obecnej przejazd po tym terenie staje się wręcz niemożliwy, a podwozie przejeżdżających tam samochodów ulega zniszczeniu. Wyżej opisany problem nie dotyka, tylko i wyłącznie mieszkańców okolicznych mieszkań. Problem dotyka wszystkich zainteresowanych przejazdem przez podwórko, a dziennie, w dni robocze jest to grupa około 100 samochodów. Dodatkowym problemem jest to, że taki sposób wykorzystania podwórka powoduje, że w ciepłe dni, po każdym przejeździe samochodu unosi się kurz, który przenosi się do mieszkań, osiada na samochodach. W dni deszczowe powstają ogromne kałuże oraz błoto. Optymalnym rozwiązaniem jest zagospodarowanie podwórka w nawierzchnię z pol-bruk. Tak by powstała droga umożliwiająca przejazd samochodom przez podwórko, a mieszkańcom swobodne przemieszczanie się po podwórku. Rozwiązanie jakie zostało zastosowane w łączniku ulic: Moniuszki i Mazurskiej, ulicy 8 maja, tzn. wyłożenie przejazdu kostką polbrukową – jest optymalne.

Całkowity koszt: 98 750 zł
Lokalizacja: Działka 4-178/28 przy ulicy Mazurskiej
Autorzy: Jakub Doraczyński, Teresa Krysiak


5.Naprawa ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Mrągowie razem z zestawem tablic informacyjnych o cmentarzu ewangelickim w Mrągowie

Opis zadania: Inwestycja zabezpiecza teren XIX wiecznej nekropolii przed dewastacją obszaru cmentarza. Planowana jest naprawa ogrodzenia wokół cmentarza ewangelickiego położonego między ulicami brzozową i ulica spacerową zaprojektowanie zestawu tablic informacyjnych i wskaźnikowych, wykonanie tablic, instalacja tablic. Cmentarz ewangelicki w Mrągowie jest miejscem szczególnym dla dziedzictw kultury materialnej i niematerialnej naszego miasta. Dzięki inwestycji umożliwimy mieszkańcom i turystom zapoznanie się z historią mazurskiej nekropolii jako zabytku Mrągowa, uszanowanie pamięci osób spoczywających na cmentarzu

Całkowity koszt: 36 500 zł
Lokalizacja: Cmentarz Ewangelicki w Mrągowie, ul. Brzozowa 5
Autorzy:  Zofia Wojciechowska. Dominik Wojciechowski

Uwagi: Jeżeli zadanie otrzyma poparcie, Gmina Miasto Mrągowo złoży wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na realizację inwestycji. W sytuacji, gdy Wojewódzki Konserwator Zabytków:
a) nie wyrazi zgody na realizację inwestycji - inwestycja nie zostanie zrealizowana
b) wyrazi zgodę, ale z sugestiami o potrzebie wykorzystania innego typu materiałów, co w rezultacie spowoduje wzrost kosztów realizacji inwestycji i przekroczenie określonego we wniosku budżetu - inwestycja nie zostanie zrealizowana


6.Budowa chodnika na ulicy Giżyckiej od ul.Wileńskiej do ul.Nowogródzkiej

Opis zadania: Wykonany ma być chodnik na ulicy Giżyckiej od ul. Wileńskiej do ul. Nowogródzkiej. Potrzebne jest dojcie do zakładów pracy, hotelu Mercure, pensjonatów, do Amfiteatry, Eko Mariny. Droga dla pieszych do Kauflandu

Całkowity koszt: 98 500 zł
Lokalizacja: ul. Giżycka
Autorzy: Alina Kozłowska


7.Budowa chodnika i  przejścia dla pieszych na os. Metalowców

Opis zadania: Zakładana jest budowa 40 m chodnika oraz wykonanie przejść dla pieszych wraz z oświetleniem, w celu poproawy bezpieczeństwa

Całkowity koszt: 50 000 zł
Lokalizacja: odcinek położony przy ul. Wojska Polskiego na wysokości os. Metalowców.
Autorzy: Renata Wojno, Adam Trembowski

Uwagi: Jeżeli zadanie otrzyma poparcie, Gmina Miasto Mrągowo złoży wniosek do GDDKiA o zgodę na realizację inwestycji. W sytuacji, gdy GDDKiA nie wyrazi zgody na realizację inwestycji - inwestycja nie zostanie zrealizowana


8.Plac zabaw bez barier (plac przy Wojska Polskiego [obok Orlika], plac zabaw przy Jeziorze Magistrackim, plac zabaw przy ul. Królewieckiej [obok Grubego Benka])

Opis zadania: Poprzez doposażenie istniejących placów zabaw, chcemy udostępnić je do wspólnej zabawy dla wszystkich dzieci zdrowych i chorych. Huśtawka typu bocianie gniazdo pozwala na wspólną zabawę dla dzieci chodzących, raczkujących i siedzących. Na tradycyjnych huśtawkach nie wszystkie dzieci potrafią się utrzymać. Poprzez ogrodzenie terenu placów zabaw chcemy zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, które są ruchliwe i ciekawe nowych wrażeń. Ogrodzenie zabezpiecza również przed wchodzeniem na teren zwierzyny w celu pozostawiania niepożądanych zanieczyszczeń i roznoszeniem chorób Place zabaw usypane piaskiem są poważnym utrudnieniem dla dzieci na wózkach, rodzic najczęściej musi przenosić dziecko by móc skorzystać chociaż z części urządzeń. Ułożenie mat w postaci ścieżki ułatwi dzieciom i rodzicom dostęp do zabawek. Plac zabaw przy ul Wojska Polskiego - montaż huśtawki typu Bocianie Gniazdo, ułożenie mat w formie ścieżki pomiędzy elementami wyposażenia placu zabaw - około 20 mb Plac zabaw przy j. Magistrackim: ogrodzenie terenu placu, Plac zabaw przy ul Królewieckiej (koło Pizzerii Gruby Benek) - montaż huśtawki typu bocianie gniazdo, ogrodzenie terenu - około 30 mb, Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 - montaż trampoliny, huśtawki typu bocianie gniazdo, ułożenie ścieżki z mat pomiędzy elementami wyposażenia - około 20 mb.

Całkowity koszt: 76 000 zł
Lokalizacja: plac przy Wojska Polskiego [obok Orlika], plac zabaw przy Jeziorze Magistrackim, plac zabaw przy ul. Królewieckiej [obok Grubego Benka])
Autorzy: Dorota Krzemińska, Joanna Szlaur


9.Miejsce na ognisko w Mrągowie

Opis zadania: Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców zachęcającego do przebywania na świeżym powietrzu. Projekt będzie służył mieszkańcom miasta, turystom, rowerzystom, a w szczególności osobom, które mieszkają w blokach i nie mają dostępu do swojego ogródka. Miejsce idealnie sprawdzi się jako zakończenie spotkań oraz imprez organizowanych przez mieszkańców lub instytucje typu LOT i IT itp. Projekt zakłada realizację ogólnodostępnego miejsca na ognisko przy promenadzie do Mrongoville. Miejsce na ognisko wyposażone będzie w ławki do siedzenia, stałe kamienne palenisko, oraz stojak ma rowery. Teren wokół paleniska zabezpieczony byłby kamienną nawierzchnią.

Całkowity koszt: 25 000 zł
Lokalizacja: miejsce przy promenadzie do Mrongoville
Autorzy: Ewa Merchelska, Wojciech Rejniak


10.Mrągowski Parkour Park

Opis zadania: Mrągowski Parkour Park będzie miejscem aktywności ruchowej zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Poza możliwościami aktywnego spędzania wolnego czasu będzie również wspaniałą wizytówką dla miasta. W Polsce podobnych obiektów jest stosunkowo mało a taki Park przyniesie zainteresowanie znacznej liczby ludzi z całej Polski szczególnie ludzi związanych ze sportem parkour. Rurowo-płytowy "Mrągowski Parkour Park" jak nazwa wskazuje to synteza solidnie i estetycznie połączonych ze sobą rur stalowych oraz zamocowanych do nich płyt. Płyty wykonane są ze wzmocnionej sklejki laminowanej o powierzchni redukującej poślizgi i ułatwiającej np. wspinanie się na zbudowane z płyt ściany. Wszystkie elementy rurowego systemu są malowane proszkowo zgodnie z obowiązującymi normami, co zapewnia powłoce zwiększoną trwałość, a całej konstrukcji nadaje estetycznego i unikalnego wyglądu. Dzięki zastosowaniu mat otworowych nawierzchnia będzie naturalnie zielona o bezpieczna dla użytkowników. Główne cele i założenia jakie niesie za sobą powstanie Mrągowskiego Parkour Parku to przede wszystkim: rozpowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży oraz dorosłych; wspieranie prawidłowego rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży; podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia; zapewnienie bezpiecznych warunków treningowych dla dzieci i młodzieży; rozwój turystyki oraz animacja wolnego czasu dzieci i młodzieży; krzewienie postaw obywatelskich i zasad sportowych; wspieranie rozwoju kreatywności i prawidłowych postaw społecznych młodzieży; przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera, alkoholu, narkotyków i innych; zapobieganie wykluczeniu społecznemu; zapewnienie warunków do aktywnego udziału w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. Stworzenie takiego obiektu będzie niezwykle korzystne dla całego miasta. Obecnie, z braku miejsca specjalnie dla nich przeznaczonego, osoby uprawiające Parkour, Freerunning oraz Street Workout spotykają się z dezaprobatą społeczeństwa oraz interwencjami służb porządkowych w trakcie treningów przeprowadzanych w przestrzeni publicznej. Na terenie Mrągowskiego Parkour Parku można organizować zloty, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pokazy profesjonalnych atletów. W Mrągowie jest spore grono osób trenujących wyżej wymienione dyscypliny. Ta forma aktywności fizycznej ma pozytywny wpływ na rozwój postawy ciała u dzieci i młodzieży, poprawa koordynacji, równowagi oraz ogólnej sprawności ruchowej osób dorosłych. 70% Polaków prowadzi typowo „siedzący” tryb życia (źródło: badania Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego). Uczniowie nie ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego: 15% w Szkołach Podstawowych, 23 % w Gimnazjach i 30% w Szkołach Średnich (źródło: Raport NIK). Duża część większych miast zarówno w całej Europie jak i na terenie Polski posiada podobne parki. W Polsce jest to Gdańsk, Gdynia, Kraków, Wrocław, Białystok, Warszawa, Ełk, Wałbrzych.

Całkowity koszt: 93 172, 50 zł
Lokalizacja: Park Lotników, teren nieużywanego boiska do piłki nożnej pomiędzy kortami tenisowymi a Ośrodkiem Zdrowia.
Autorzy: Michał Nosek, Borys Nosek

Uwagi: Do doprecyzowania pozostaje kwestia lokalizacji na terenie Parku Lotników


11.Plac zabaw na osiedlu Ptasim

Opis zadania: Dzieci spędzają wolny czas na placu zabaw, rodzice nie są zmuszeni chodzić z dziećmi na inny plac zabaw, który najbliższy znajduje się na ulicy Młynowej. Ma zostać wykonane: ogrodzenie działki, nawierzchnia piaskowa oraz montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw.

Całkowity koszt: 99 919,07 zł
Lokalizacja: działka nr 1-259/3 na os. Medyk
Autorzy: Krzysztof Jabłoński, Anna Jabłońska


Zestawienie zadan nieinwestycyjnych:

1.Mrągowianie poznają Mrągowo

Opis zadania: W wielu miastach Europu miejski szlak turystyczny jest wytyczony czerwoną przerywaną linią na chodnikach a atrakcyjne miejsca w mieście są zaznaczone numerami arabskimi w czerwonym kole, które są pomocne w odnalezieniu miejsc na planie miasta. W naszym mieście również został oznakowany Miejski Szlak Turystyczny „Poznaj Mrągowo”. Spacerując ulicami miasta na tablicach informacyjnych postawionych w pobliżu atrakcji turystycznych można zapoznać się z historią danego miejsca. Ponadto w przestrzenie miejskiej można zobaczyć namalowany na drzewach, kamieniach symbol łapy niedźwiedzicy na białym tle. Miejski Szlak turystyczny pokazuje nie tylko atrakcje turystyczne miasta, jak np. zabytki, ciekawe miejsca, ale także ukształtowanie terenu na którym położone jest miasto. Rozpoczyna się przy tzw. „zwalonym moście” przy ul. Słonecznej, przebiega przez Park Sikorskiego, centrum miasta z j. Magistrackim i Ratuszem, promenadą do Amfiteatru Festiwalowego i Źródełka Miłości, Festiwalowym Deptakiem (ul. Jaszczurcza Góra), Mrongoville, a kończy się w Słowiczym Wąwozie nad j. Czarnym. Spacerowa trasa pozwala w krótkim czasie poznać jak najwięcej najciekawszych miejsc w Mrągowie. Niestety tablice są nagryzione zębem czasu lub po prostu zniszczone i wymagają wymiany na nowe. Ponadto modernizacja szlaku pozwoli zaktualizować informacje znajdujące się na tablicach, postawić nowe i w ten sposób uporządkować przestrzeń miejską. W ramach projektu planuje się zakłada się wymienić 10 tablic informacyjnych znajdujących się na Miejskim Szlaku Turystycznym „Poznaj Mrągowo” oraz postawić na trasie spacerowej foto-ściankę do zrobienia pamiątkowych zdjęć. Jest to kolorowa tablica z otworami (do włożenia głowy), która umożliwia wykonanie pamiątki z wakacji. Taki oryginalny „obraz - żywa pocztówka” przedstawiający charakterystyczne elementy, symbole związane z Mrągowem pozwoli na zrobienie sobie wyjątkowej fotografii z pozdrowieniami z Mrągowa. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 22 Prawa budowlanego, budowa obiektów małej architektury nie wymaga pozwolenia na budowę, dlatego też wnioskodawca zaliczył zadanie do projektów miękkich.

Całkowity koszt: 10 000 zł
Lokalizacja: Szlak rozpoczyna się przy tzw. „zwalonym moście” przy ul. Słonecznej, przebiega przez Park Sikorskiego, centrum miasta z j. Magistrackim i Ratuszem, promenadą do Amfiteatru Festiwalowego i Źródełka Miłości, Festiwalowym Deptakiem (ul. Jaszczurcza Góra), Mrongoville, a kończy się w Słowiczym Wąwozie nad j. Czarnym.
Autorzy: Ewelina Krzywosz, Robert Wróbel


2.Mrągowo Street Event 2017

Opis zadania: Mrągowo Street Event 2017 to impreza młodzieżowa, celem jest zaangażowanie młodzieży w realizację wszystkich działań związanych z organizacją festiwalu, tak by poprzez praktyczny udział mogła uczyć się, a zarazem od podstaw stworzyć młodzieżową imprezę 2017 roku. W tym roku Centrum Kultury i Turystyki i Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych zorganizowało imprezę o nazwie Mragowo Street Fusion - naszym celem jest organizacja imprezy, która będzie koontynuacją tej właśnie. Działania będą podzielone na 3 etapy: przygotowania: styczeń – maj 2017; organizacja festiwalu czerwiec 2017; podsumowanie festiwalu lipiec-wrzesień 2017  Chcielibyśmy, by podczas imprezy (w ramach dofinansowania z Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego) odbędą się warsztaty tematyczne m.in. z: ostateczny wybór będzie zgodny z zainteresowaniami młodzieży. W ofercie znajdą się m.in. - parkur; - zumba; - hip-hop; - breakdance; - graffiti, - sztuka uliczna, -DJ’ing, -cross trening; -brazylijskie Ju-Jit-Su; - kettelball; - oraz występ zespołu hip hop Impreza odbyłaby się na rozpoczęcie lata. Opis zadania podkreśla aspekt edukacyjny: młodzież od samego początku będzie miała czynny wpływ na wszystkie elementy związane z organizacją festiwalu, planowane działania rozpoczną się w styczniu, od samego początku będzie uczestniczyć w nich młodzież. Opis zadania wskazuje również, że działania młodzieży będą uwzględniały potrzebny młodzieży, dlatego wybór ostatecznego zestawu warsztatów będzie uzależniony od potrzeb i zainteresowań młodzieży, która będzie mogła (w drodze konsultacji) zaproponować tematy warsztatów a następnie dokonać wyboru, tych które są najbardziej interesujące.

Całkowity koszt: 10 000 zł
Lokalizacja: wybrane miejsca Mrągowa np. EkoMarina, pl. Unii Europejskiej
Autorzy: Julka Zybajło, Mateusz Dudek


3.Entry Street - ogólnopolskie zawody taneczne skupiające Polską scenę street dance i miłośników graffiti w Mrągowie

Opis zadania: W Mrągowie wzrasta zainteresowanie tańcem, jest wielu tancerzy od 6 do 20 lat, którzy reprezentują i promują miasto na scenie ogólnopolskiej i mają liczne osiagniecia. Umożliwienie im zawodów w Mrągowie będzie wielką szansą samorealizacji w rodzinnym mieście. Wydarzenie to nie tylko wesprze naszych młodych meiszkańców ale przyciągnie najlepszych tancerzy z całej Polski. To okazja do wymiany doświadczeń ,wzajemnych relacji, współpracy oraz promowania miasta. Zadanie będzie przedstawiało się następująco: Jeden dzień zawodów: hip hop, Bboying w następujacych kategoriach wiekowych: hip hop kids 2vs2 do 11 lat, hip hop junior 2vs2 12-15 lat, hip hop old od 16, Bboying junior do 13 lat, Bboying old. Dodatkowo All styles bez podziału wiekowego do 5 osób oraz formacje hip hop do 13 lat i powyżej. Zawodom będą towarzyszyły warsztaty graffiti, specjalny pokaz lub malowanie ścianki, wyznaczonej do takich celów. Warsztaty poprowadzą znane osoby tworzące graffiti z Częstochowy i Bartoszyc. Integrację Polskiej sceny street dance w Mrągowie zapewni 6 sędziów- jedni z najlepszych tancerzy w Polsce (hip hop: Karol Polssky Polak z Lublina, Wilczkowska Maria Anna- Ryfa z Warszawy oraz Paweł Sokołowski- Sokół z Gdańska, Bboying do ustalenia), profesjonalne prowadzenie oraz znany i doświadczony Dj. Na drugi dzień w zależnosci od ilości chętnych będzie możliwość uczestniczenia w warsztatach z jurorami.

Całkowity koszt: 10 000 zł
Lokalizacja: Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, Pl. Unii Europejskiej
Autorzy: Ewa Gnoza, Ewa Dolińska-Baczewska, Magda Lewkowicz


4.Młodzieżowy Festiwal Muzyczno-Filmowy

Opis zadania:

W ramach festiwalu zorganizujemy:
- Konkurs filmowy będzie adresowany do aktywnych mrągowian np. rowerzystów, piłkarzy, malarzy itp.
- Filmy będą nadsyłane na pocztę internetową festiwalu. Każdy film który będzie spełniał kryteria ( długość i temat filmu)  w dniu festiwalu będzie wyświetlany na przemian z koncertami.
- Zespół "Romantycy" jest zespołem o dużej popularności wśród młodzieży i pochodzi z Warmii i Mazur.
- Wykład z historii filmu poprowadzi mrągowianin Marcin Yans- wielki pasjonat filmu, poprowadzi go w restauracji " Saloon" w Miasteczku Westernowym Mrongoville.
- Na koncert festiwalowy chcielibyśmy zaprosić:  "Blues 4 cash", "ROCK kONia", "Szybki montaż", "Green Hill"," IMPERIUM" , "Spontan Mixtape". Chcemy aby na festiwal przybyli uczestnicy konkursu filmowego, miłośnicy muzyki oraz  Ci którzy w miły i aktywny sposób chcą spędzić wolny czas. Chcemy aby na festiwal  przybyło ok. 300 osób.  Uczestnicy konkursu filmowego zostaną poinformowani o konkursie przez wydarzenie założone na facebooku , reklamę na youtube oraz w miejscowej gazecie i radio. Informacje o festiwalu będzie można znaleźć na stronie założonej na facebooku oraz z  ulotek i plakatów rozwieszonych w Mrągowie i okolicach.

Całkowity koszt: 10 000 zł
Lokalizacja: Miasteczko Mrongoville
Autorzy: Lidia Moroz, Danuta Moroz


Źródło: UM w Mrągowie


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij