Poznajcie prawdziwą historię naszego miasta. Już 25 września na mieszkańców czeka niezwykła podróż do przeszłości w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

W niedzielne przedpołudnie, 25 września czekamy na miłośników naszego Mrągowa. W tym dniu odbędzie się społeczny program przybliżający nieznane dzieje dawnego Sensburga. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbędą się warsztaty, debata przy Ratuszu Miasta Mrągowa na temat zachowania dziedzictwa kulturowego Mazur na przykładzie restaurowanego obecnie cmentarza ewangelickiego w Mrągowie, wizyta studyjna na terenie XIX cmentarza oraz na Wzgórzu Jaenike.

Projekt ma na celu popularyzację oraz przybliżenie wspólnej historii Mrągowa, regionu Mazur, dawnych i współczesnych mieszkańców. Buduje platformę porozumienia między narodami, w szczególności uwzględniając złożoną strukturę społeczności Mazur - dotyka problemów współczesnej mniejszości niemieckiej oraz ludności mieszkającej na tym terenie przed 1945 r. Uwypukla wspólne wartości kultury polskiej i niemieckiej na podstawie analizy biografii ludzi pochowanych na terenie cmentarza ewangelickiego.

Zaproszenie na spotkanie z historią mieszkańców Mrągowa jest otwarte dla wszystkich.

Program (może ulec zmianie)

Spotkanie przy Starym Ratuszu g. 11.00 - 12.15
1. Zapoznanie się z ideą Europejskich Dni Dziedzictwa i ratowania Cmentarza Ewangelickiego w Mrągowie.
2. Spacer z przewodnikiem p. Robertem Wróblem.
3.Przejście od Ratusza w kierunku Kościoła Ewangelickiego i opowieść o dawnym Mrągowie oraz jego mieszkańcach sprzed 1945 roku.
4. Przejście w kierunku CKIT spacer z przewodnikiem nad jeziorkiem Magistrackim
5. Spotkanie w CKIT ( g. 12.30 - 13.30)
6. Poczęstunek mazurski przygotowany przez p. Monika Hafen. 7.Wspólne czytanie listów od dawnych mieszkańców Sensburga do współczesnych Mrągowian
8. Spotkanie gościnne z pisarka Heleną Piotrowską i jej książką "Zakrętasy" opisująca losy (przedwojennych i tuż po 1945 roku ) mieszkańców powiatu Mrągowskiego
9. Prezentacja efektów prac Społecznego Komitetu na rzecz Ratowania Cmentarza Ewangelickiego.
10. Prezentacja zdjęć dokumentacji stanu cmentarza tj. po dokonaniu konserwacji grupy EWOCA3
11. Przejście w kierunku cmentarza ewangelickiego (g. 14.00) Wspólne sadzenie kwiatów na cmentarzu np. cebulicy syberyjskiej i jesiennych bratków (np. na z oczyszczonych grobach przez młodzież z EWOCA3)
12. Wspólne przejście przez cmentarz i wykonanie dokumentacji fotograficznej z dnia EDD na cmentarzu ewangelickim
Zakończenie g. 15.00

Organizatorami spotkania są Społeczny Komitet na rzecz Ratowania Cmentarza Ewangelickiego w Mrągowie, Instytut Hortiterapii, Stowarzyszenie Zielone Dzieci oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernsta Wiecherta​.

Źródło: UM w Mrągowie/ Cmentarz Ewangelicki w Mrągowie


Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij