Święta piekarnia szabelski

Po czterech latach ze stanowiska Komendanta Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego Mrągowo odchodzi ppłk Krzysztof Sikorski. To za jego kadencji na terenie Ośrodka odbyło się wiele ważnych inwestycji, a jednym z sukcesów jego dowodzenia było wyróżnienie jednostki Flagą Państwową przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Obowiązki Komendanta Ośrodka czasowo pełnił będzie mjr Roman Misiek.

Dzisiaj, 8 lipca w hali sportowej Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego Mrągowo odbyła się uroczystość zdania obowiązków przez Komendanta ppłk Krzysztofa Sikorskiego. W obecności Zastępcy Dowódcy-Szefa Logistyki Dowództwa Garnizonu Warszawa płk Krzysztofa Ksenia, dowódców jednostek wojskowych, powiatowych i miejskich władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych i duchowieństwa, reprezentantów środowisk kombatanckich oraz żołnierzy i pracowników Ośrodka, odchodzący na wyższe stanowisko służbowe ppłk Krzysztof Sikorski przekazał tymczasowo obowiązki Komendanta WOSZK Mrągowo mjr Romanowi Misiek.

- W swojej służbie wojskowej zajmowałem różne stanowiska służbowe. Każde nowe stanowisko wiązało się z dowodzeniem lub kierowaniem podległymi żołnierzami i pracownikami. I to dzięki współpracy z nimi, udało mi się dotrzeć tu gdzie jestem - mówił podczas uroczystości pułkownik Krzysztof Sikorski. - W każdej gwiazdce, która pojawiała się na moich pagonach była część pracy moich podwładnych. To wy jesteście dużą częścią gwiazdki, która się wiąże z nowym stanowiskiem. Mówię więc dziękuję przyjaciele i do zobaczenia.

Pułkownik Krzysztof Sikorski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, którą ukończył w 1994 roku. W tym samym roku rozpoczął służbę wojskową w Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego na stanowisku dowódcy plutonu. Przechodził przez kolejne szczeble na stanowiskach: zastępcy w latach 1996-1998 oraz dowódcy w latach 2000 – 2002 Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. W kolejnych latach pełnił funkcję kierownika sekcji operacyjnej oraz Szefa Sztabu Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Od 2007 roku służył w Ośrodku Reprezentacyjnym MON na stanowisku Kierownika Obiektu, a następnie zastępcy Komendanta. 3 lutego 2012 roku objął obowiązki Komendanta Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo- Kondycyjnego Mrągowo. Ponad cztery lata służby ppłk Sikorskiego w Ośrodku to przede wszystkim czas wielkich inwestycji - remont budynku internatu, budowa obiektu sportowego z kompleksem medycznym i biurowym, remont budynku sztabu, a także remont kuchni i stołówki. Równolegle do inwestycji bez zakłóceń odbywał się proces szkolenia wynikający ze statutowych zadań wypełnianych przez Ośrodek na rzecz Sił Zbrojnych.

Tekst i foto: Paulina Duszak-Jabłonowska

Uroczystość pożegnania komendanta WOSzK-u w Mrągowie


Dodaj komentarz:

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
Sylwerster Mrongoville 2019
X Zamknij