Budextan Oficerska

Od 9 do 17 kwietnia Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie przeprowadziła szkolenie z  zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników OSP. Kurs obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne trwał 31 godzin lekcyjnych. Pomyślnie ukończyło go 12 strażaków.

Szkolenie specjalistyczne z zakresu  ratownictwa technicznego jest drugim etapem szkolenia doskonalącego strażaków OSP organizowanego przez Państwową Straż Pożarną. Zadaniem szkolenia jest przygotowanie strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w akcjach ratownictwa technicznego, szczególnie podczas zdarzeń na drogach.

Podczas zajęć omawiano i ćwiczono akcję ratowniczą na drodze od chwili przyjazdu jednostki na miejsce, przez zabezpieczenie terenu akcji, wykonanie dostępu do poszkodowanych, ewakuację, współpracę z ZRM, zabezpieczenie rozlanych płynów eksploatacyjnych. Podczas zajęć zorganizowanych w oparciu o sprzęt KP PSP w Mrągowie i użytkowany w jednostkach OSP, druhowie mieli okazję zapoznać się z metodami oraz technikami uwalniania osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Dzięki uprzejmości Pana Dariusza Ołowia właściciela Auto – Kasacji w Mrągowie  podczas zajęć na złomowisku kursanci uczyli się praktycznego zastosowania narzędzi hydraulicznych na wrakach pojazdów przy różnych konfiguracjach uszkodzeń pojazdów i wykorzystaniu różnych zestawów sprzętowych urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych.

Kurs zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym ukończyło 12 strażaków ochotników z jednostek OSP Mrągowo, Piecki , Krutyń, Nawiady, Olszewo, Korsze.

Oprac. mł. bryg. Jarosław Jakubik

Fot. kpt. Mariusz Kozakiewicz, mł. ogn. Radosław Charabin (KP PSP Mrągowo)

Kurs techniczny dla strażaków OSP

Słowa kluczowe:
mrągowo psp mrągowo kurs techniczny 
Budextan art

Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij