Od 24 października do 8 listopada Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie prowadziła szkolenie z ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników OSP powiatu mrągowskiego. Dzięki temu 28 strażaków podwyższyło swoje kwalifikacje.

Kurs obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne trwał 31 godzin lekcyjnych  i odbywał się w naszej komendzie w soboty i niedziele.

Szkolenie specjalistyczne z zakresu  ratownictwa technicznego jest drugim etapem szkolenia doskonalącego strażaków OSP organizowanego przez Państwową Straż Pożarną. Zadaniem szkolenia jest przygotowanie strażaków ratowników do udziału w akcjach ratownictwa technicznego szczególnie podczas zdarzeń na drogach. Podczas zajęć omawiano i ćwiczono akcję ratowniczą na drodze od chwili przyjazdu jednostki na miejsce, przez zabezpieczenie terenu akcji, wykonanie dostępu do poszkodowanych, ewakuację, współpracę z ZRM, zabezpieczenie rozlanych płynów eksploatacyjnych.

Podczas zajęć zorganizowanych w oparciu o sprzęt KP PSP w Mrągowie i użytkowany w jednostkach OSP, druhowie mieli okazję zapoznać się z metodami oraz technikami uwalniania osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Podczas zajęć na złomowisku kursanci uczyli się praktycznego zastosowania narzędzi hydraulicznych na wrakach pojazdów przy różnych konfiguracjach uszkodzeń pojazdów i wykorzystaniu różnych zestawów sprzętowych urządzeń hydraulicznych.

W trakcie kursu Pani Marta Kopaniec z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mrągowie przeprowadziła szkolenie „Nie dajmy szansy HIV/AIDS w akcji” zwracając szczególną uwagę na postępowanie po ekspozycji zawodowej na krew i inny potencjalnie zakaźny materiał mogący zwierać HIV, HBV, HCV z którymi mogą spotkać się strażacy podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

Kurs zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym ukończyło 28 strażaków ochotników z jednostek OSP Sorkwity, Rybno, Warpuny, Mrągowo, Wierzbowo, Użranki, Wyszembork.

Oprac. mł. bryg. Jarosław Jakubik

Kurs techniczny strażaków OSP


Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij