Fundacja Borussia z Olsztyna z Prezes Kornelią Kurowską we współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 Agnieszką Pytel będzie uczestnikiem projektu Ewoca 3. Z projektu skorzysta 6 uczniów mrągowskiej szkoły.

Projekt odbywa się w ramach współpracy 3 partnerów z Polski, Niemiec i Turcji. W 3-letnim cyklu odbędą się 3 międzynarodowe workcampy – co roku latem w innym kraju. Pierwszy workcamp Ewoca 3 pod tytułem „Środowisko i życie społeczne” odbędzie się w Niemczech, w Centrum Młodzieżowym Vorhalle (Hagen) w terminie od 15 lipca do 2 sierpnia. Głównym zadaniem uczniów i uczestników będzie odnowienie świetlicy w Hagen, która będzie użytkowana przez dzieci imigrantów.

Młodzież z 3 krajów pomoże w remoncie niektórych pomieszczeń Centrum, który zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ekologii, uczestnicy założą też mały ogródek przy budynku. Z materiałów z recyclingu zbudują ławki, które staną na podwórku i będą służyć dzieciom i młodzieży uczęszczającym na zajęcia do Centrum. Uczestnicy workcampu opracują zasady pracy ośrodka zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podczas warsztatów uczestnicy zajmą się refleksją nad swoim własnym wpływem na stan środowiska naturalnego. Dzięki wycieczkom i wspólnie spędzonemu czasowi wolnemu zdobędą informacje o tym, jak wygląda życie codzienne młodzieży w Niemczech, poznają także różnorodność krajobrazową i kulturową regionu okolic Hagen i Północnej Nadrenii-Westfalii. Podczas wspólnych praktycznych działań, zajęć tematycznych i rekreacyjnych w czasie wolnym, uczestnicy poznają bezpośrednie, wzajemne związki między środowiskiem naturalnym i życiem społecznym mieszkańców regionu.

W programie projektu znajdzie się także wycieczka do Kolonii, Düsseldorfu oraz wyjazd do parku rozrywki w Düsseldorfie-Langenfeld, zajęcia językowe, a także inne formy integracji i spędzania czasu wolnego. Opiekunką – Liderem ze strony szkoły będzie Magdalena Lewkowicz współpracująca wiele lat z Fundacją Borussia. Pani Magda otrzymała już formalnie status Lidera Ewoca 3 dzięki tygodniowemu szkoleniu, gdzie zapoznała się z Liderami grupy trójstronnej oraz wszystkimi zasadami prowadzenia worcampu.


Dodaj komentarz:

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij