W dniach 13 -14 maja w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się kolejne, już piąte seminarium robocze w ramach projektu „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem”. Celem  projektu jest integracja działań lokalnych instytucji działających na rzecz dzieci i rodziców, a efektem końcowym będzie funkcjonowanie Centrum Rodziny służące kompleksową pomocą i wsparciem tych rodzin.

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie, a lokalnym  koordynatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach. Udział w projekcie biorą jedynie 4 gminy w Polsce: Rawa Mazowiecka, Zarzecze, Przeworsk oraz Piecki. Partnerem projektu jest również gmina Bodo z Norwegii.

Projekt realizowany jest od października ubiegłego roku do kwietnia 2016 roku. Do tej pory odbyły się 4 spotkania seminaryjne z przedstawicielami lokalnych instytucji, sołectw, samorządu gminy, a ich efektem jest sporządzona analiza obecnej sytuacji i diagnoza potrzeb dzieci i rodziców oraz wypracowany plan działania. Odbył się również dwudniowy wyjazd studyjny do Rawy Mazowieckiej, na którym była możliwość wymiany doświadczeń z partnerami z Norwegii.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie 5 – dniowe szkolenie w Konstancinie – Jeziornej dla lokalnych animatorek (5 osób), a następnie zatrudnienie animatorek do pracy z rodziną i do przeprowadzenia zajęć z dziećmi. Na zakończenie projektu opracowany będzie poradnik „Lokalny system wsparcia rodzin z małymi dziećmi” zawierający dobre praktyki z gmin realizujących projekt.

Projekt  współfinansowany  jest  z Funduszu EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Lokalnym koordynatorem projektu jest Teresa Nowacka - Kierownik GOPS w Pieckach.

Więcej informacji projekcie można znaleźć na stronie internetowej Fundacji.

Fot. Piotr Piercewicz

Prace nad "Lokalnym systemem wspierania rodzin" w gminie Piecki


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij