Czterdziestu nowych strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych zasili jednostki powiatu mrągowskiego. Właśnie ukończyli szkolenie podstawowe, które pozwala im realizować zadania strażaków ochotników.

W dniach 4 do 26 października 2014 roku i 12 luty – 1 marca 2015 roku  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie przeprowadziła szkolenie podstawowe strażaków OSP.

W kursie realizowanym dwuetapowo, obejmującym 111 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych uczestniczyli strażacy ochotnicy z powiatu mrągowskiego. W szkoleniu uczestniczyli młodzi ludzie zainteresowani działalnością w Ochotniczych Strażach Pożarnych w swoich lokalnych środowiskach. Zajęcia realizowane były w formie prezentacji multimedialnych prowadzonych przez doświadczonych strażaków PSP. Zajęcia praktyczne przeprowadzono na terenie i obiektach KP PSP z wykorzystaniem pojazdów i sprzętu specjalistycznego.  Szczególnie dużo uwagi przykładano do wykorzystania sprzętu ochrony dróg oddechowych, obsługi sprzętu oraz umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej.

Łącznie w kursie uczestniczyło 45 strażaków, a do egzaminu przystąpiło 40 osób. Wszyscy zdali egzamin teoretyczny w formie testu jak i praktyczny polegający na sprawdzeniu obsługi oraz pracy piłą do drewna. Ostatnim elementem egzaminu było sprawdzenie umiejętności pracy strażaków w aparatach oddechowych, przeszukiwanie zadymionych pomieszczeń, ewakuacji osób i udzielenia im pierwszej pomocy.

Dzięki ukończeniu tego szkolenia strażacy-ochotnicy będą mieli prawo do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ćwiczeniach oraz kolejnych kursach uzupełniających i specjalistycznych przewidzianych dla strażaków-ochotników. Absolwenci kursu zwiększą potencjał ratowniczy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Mrągowo oraz gminy Mrągowo, Sorkwity i Piecki.

Oprac. mł. bryg. Jarosław Jakubik


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij