Po dwudziestu czterech latach funkcjonowania, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zmienił siedzibę. Z początkiem października pracownicy ośrodka przenieśli się do nowego budynku przy ulicy Zwycięstwa.

GOPS w Pieckach zamienił starą i zniszczoną siedzibę na gruntownie wyremontowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Zwycięstwa. Strażacy-ochotnicy podzielili się z pracownikami ośrodka pomieszczeniami na piętrze budynku, które do tej pory stały niewykorzystane.

Przeprowadzka ucieszyła szczególnie pracowników ośrodka, którzy często borykali się z problemami lokalowymi. W poprzedniej siedzibie brakowało miejsca na realizacje niektórych zadań, chociażby na spotkania organizacyjne czy szkolenia, a i sam wygląd budynku nie napawał optymizmem.

- To dla nas i mieszkańców gminy świetna informacja. Nowa siedziba pozwala nam rozszerzyć działalność o nowe formy pomocy mieszkańcom gminy. Mamy świetlicę, kącik malucha, a budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – cieszy się Teresa Nowacka, kierownik GOPS w Pieckach.

Z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach korzysta blisko 2,5 tysiąca mieszkańców. Dzięki środkom z budżetu gminy i unijnemu dofinansowaniu zmodernizowano budynek OSP, który służyć będzie nie tylko strażakom, ale wszystkim mieszkańcom gminy.

Marlena Bieleninik


Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij