16 listopada będziemy wybierać radnych, wójtów i burmistrzów miast. Listy kandydatów na radnych naszych samorządów są już znane i pragniemy Państwu je przedstawić. Sprawdźcie zatem kto kandyduje do Rad Gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity i Mikołajki. W każdej z tych gmin wybierzemy swoich 15 przedstawicieli.

Kandydatów na radnych Gminy Miasto Mrągowo już przedstawiliśmy i pełne listy możecie zobaczyć tutaj. Teraz czas na radnych gmin Mrągowo, Piecki, Sorkwity i Mikołajki. W każdej z tych gmin mieszkańcy będą wybierać 15 radnych.

Gmina Mrągowo

W blisko ośmiotysięcznej gminie uprawnionych do głosowania jest ponad 6300 mieszkańców. To oni 16 listopada będą wybierać swoich przedstawicieli do piętnastoosobowej rady.

A kandydatów jest łącznie 39. W większości przypadków, na jeden okręg przypada po dwóch-trzech kandydatów, ale są także dwa przypadki w których mieszkańcy będą wybierać spośród 4 kandydatur. Tak jest w okręgach nr 4 (sołectwa: Młynowo, Muntowo) i 12 (sołectwa: Polska Wieś, Gązwa, Kiersztanowo).

Natomiast w okręgu nr 8 (sołectwo: Boże) doszło do sytuacji, w której zgłosił się tylko jeden kandydat. Mimo przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń w tym okręgu, nie zgłosił się nikt więcej, zatem wyborów w tym okręgu nie będzie. Obecny radny i jedyny kandydat Marek Czapliński zostanie więc radnym kolejnej kadencji.
Swoich kandydatów na radnych Gminy Mrągowo zgłosiło 7 komitetów wyborczych.

Okręg nr 1 (sołectwa: Grabowo, Krzywe)
PRZYBYSZ Zdzisław zam. Krzywe, wiek: 58 KKW SLD Lewica Razem
KISZKO Beata Aleksandra zam. Grabowo, wiek: 45 KWW J.Krasińskiego

Okręg nr 2 (sołectwa: Karwie, Wierzbowo, Nikutowo)
PIASZCZYK Natalia Władysława zam. Gwiazdowo, wiek: 24 KW Prawo i Sprawiedliwość   
KOCIK Werner Roman zam. Wierzbowo, wiek: 66 KWW J.Krasińskiego  

Okręg nr 3 (sołectwa: Kosewo, Probark)
KŁOS Janina zam. Nowy Probark, wiek: 49 KWW J.Krasińskiego
BEDNARCZYK Jacek zam. Grabowo, wiek: 37 KW Platforma Obywatelska RP   
KULIK Henryk zam. Kosewo, wiek: 58 Komitet Wyborczy PSL

Okręg nr 4 (sołectwa: Młynowo, Muntowo)
NIEDBAŁA Tomasz Jarosław zam. Muntowo, wiek: 33 KW Platforma Obywatelska RP
SZCZERBA Danuta Barbara zam. Wola Muntowska, wiek: 49 KKW SLD Lewica Razem  
ŚWIĄDRO Włodzimierz zam. Muntowo, wiek: 48 KWW Międzygminny Komitet Wyborczy
PIESZKO Tadeusz zam. Młynowo, wiek: 60 KWW J.Krasińskiego

Okręg nr 5 (sołectwa: Użranki, Zalec, Notyst Mały)
ŚWIDER Wojciech zam. Zalec, wiek: 28 KW Platforma Obywatelska RP   
ŚWIERŻEWSKI Karol Zygmunt zam. Mierzejejwo, wiek: 45 KW Prawo i Sprawiedliwość
STACHELEK Henryk zam. Użranki, wiek: 53 KWW J.Krasińskiego

Okręg nr 6 (sołectwa: Popowo Salęckie, Wyszembork)
GWIAZDA Urszula zam. Wyszembork, wiek: 42 KKW SLD Lewica Razem
GRZESIAK Marianna zam. Wyszembork, wiek: 45 KWW Międzygminny Komitet Wyborczy
ŻYTKO Józef Ryszard zam. Popowo Salęckie, wiek: 53 KWW J.Krasińskiego

Okręg nr 7 (sołectwa: Mierzejewo, Szczerzbowo, Budziska)
FOLTYŃSKI Marek zam. Szestno, wiek: 35 KW Platforma Obywatelska RP  
BAWIRSZ Sławomir Andrzej zam. Budziska, wiek: 46 KW Prawo i Sprawiedliwość
LENKIEWICZ Bogdan Andrzej zam. Mierzejewo, wiek: 55 KWW J.Krasińskiego

Okręg nr 8 (sołectwo Boże)
CZAPLIŃSKI Marek zam. Boże, wiek: 51 KWW J.Krasińskiego

Okręg nr 9 (sołectwa: Ruska Wieś, Boża Wólka, Gronowo)
JAROSZYŃSKI-WOLFRAM MICHAŁ MARIA zam. Gronowo, wiek: 43 KW Platforma Obywatelska RP
WIĘCKO Kazimierz zam. Boża Wólka, wiek: 55  KWW Międzygminny Komitet Wyborczy
KONDRACKI Maciej zam. Ruska Wieś, wiek: 43 KWW J.Krasińskiego

Okręg nr 10 (sołectwa: Rydwągi, Lembruk)
NICEWICZ Adam Paweł zam. Rydwągi, wiek: 39 KWW Międzygminny Komitet Wyborczy
WASZKIEWICZ Ryszard Antoni zam. Rydwągi, wiek: 60 KWW J.Krasińskiego

Okręg nr 11 (sołectwo Szestno)
SKRZYPCZYK Halina Zofia zam. Szestno, wiek: 34 KW Platforma Obywatelska RP   
PIERCEWICZ Piotr zam. Szestno, wiek: 29 KWW Piotra Piercewicza
HAJDUKIEWICZ Mirosław Ryszard zam. Szestno, wiek: 55 KWW J.Krasińskiego

Okręg nr 12 (sołectwa: Polska Wieś, Gązwa, Kiersztanowo)
BACŁAWSKA Ewa Iwona zam. Polska Wieś, wiek: 40 KWW Międzygminny Komitet Wyborczy
GERTNER Andrzej zam. Kiersztanowo, wiek: 55 KWW J.Krasińskiego
SZAREK Wiesław Andrzej     zam. Polska Wieś, wiek: 43 KKW SLD Lewica Razem  
KOWALSKI Grzegorz zam. Szestno, wiek: 33 KW Platforma Obywatelska RP

Okręg nr 13 (sołectwa: Bagienice, Bagienice Małe, Nowe Bagienice)
GLEBA Witold zam. Nowe Bagienice, wiek: 46 Komitet Wyborczy PSL
DRĘŻEK Marianna zam. Bagienice Małe, wiek: 70 KWW J.Krasińskiego

Okręg nr 14 (część sołectwa Marcinkowo - od granicy z sołectwem Bagienice na północ od drogi krajowej nr 16 do drogi gminnej nr 169019, na wschód od drogi gminnej nr 169019 do drogi gminnej nr 169020, na wschód od drogi gminnej nr 169020 do drogi wojewódzkiej nr 600 (do granicy miasta Mrągowa)
POPOWSKA Grażyna zam. Szestno, wiek: 60 KW Platforma Obywatelska RP
OLENDER Sławomir zam. Marcinkowo, wiek: 53 KWW J.Krasińskiego

Okręg nr 15 (część sołectwa Marcinkowo - od granicy z sołectwem Bagienice na południe od drogi krajowej nr 16 do drogi gminnej nr 169019, na zachód od drogi gminnej nr 169019 do drogi gminnej nr 169020, na zachód i południe od drogi gminnej nr 169020 do drogi wojewódzkiej nr 600(do granicy miasta Mrągowa)
POPOWSKI Andrzej zam. Szestno, wiek: 68 KW Platforma Obywatelska RP
FILIPCZYK Jerzy Mirosław zam. Marcinkowo, wiek: 59 KWW J.Krasińskiego

Gmina Piecki

W blisko ośmiotysięcznej gminie Piecki do Rady Gminy zgłosiło się 54 kandydatów. Największy wybór będą mieli mieszkańcy okręgu nr 14 (Osiedle 35-lecia PRL w Pieckach-bloki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 10, nr 11, nr 17), w którym kandyduje sześć osób.

Najwięcej kandydatów zarejestrowały trzy listy: obecnej wójt Agnieszki Kurczewskiej – 15 kandydatów na radnych (KWW Agnieszki Anny Kurczewskiej), KWW Wiesława Domian – 14 kandydatów oraz KWW Andrzeja Brodzika – 10 kandydatów.

Okręg nr 1 (Sołectwa: Babięta, Prusinowo, Zyzdrojowy Piecek)
KACZMARCZYK Ewelina zam. Babięta, wiek: 37 KWW Agnieszki Anny Kurczewskiej   
TWORK Maria Anna zam. Prusinowo, wiek: 46 KWW Wiesława Domian

Okręg nr 2 (Sołectwa: Goleń, Machary)
NIEDŹWIECKA Elżbieta zam. Machary, wiek: 47 KWW Agnieszki Anny Kurczewskiej   
MATJASZYS Iwona Justyna zam. Machary, wiek: 34 KWW Andrzeja Brodzika   
SAMSEL Ewelina zam. Machary, wiek: 30 KWW Wiesława Domian

Okręg nr 3 (Sołectwa: Cierzpięty, Mojtyny, Nawiady)
TRZCIŃSKI Stanisław zam. Mojtyny, wiek: 55 KWW Agnieszki Anny Kurczewskiej   
ADAMIAK Mariusz Piotr zam. Nawiady, wiek: 40 KWW Wiesława Domian

Okręg nr 4 (Sołectwa : Dobry Lasek, Krutyń, Krutyński Piecek, Rosocha)
KRYSIAK Leszek zam. Krutyń, wiek: 60 KWW Krysiak Leszek  
PUPEK Bożena zam. Krutyński Piecek, wiek: 49 KWW Agnieszki Anny Kurczewskiej   
CESAREK Marek Mirosław zam. Piecki, wiek: 48 KWW Wiesława Domian

Okręg nr 5 (Sołectwa: Dłużec, Gant, Głogno)
PUŁAWSKI Jan zam. Dłużec, wiek: 61 KWW Krysiak Leszek  
KAMIŃSKA Małgorzata Joanna zam. Gant, wiek: 53 KWW Agnieszki Anny Kurczewskiej  

Okręg nr 6 (Sołectwa: Nowe Kiełbonki, Stare Kiełbonki, Zgon)
TADRA Mariusz zam. Stare Kiełbonki, wiek: 42 KW Prawo i Sprawiedliwość   
POLITA Andrzej Stanisław zam. Zgon, wiek: 59 KWW Agnieszki Anny Kurczewskiej   
ROLKA Wiesława zam. Stare Kiełbonki, wiek: 47 KWW Wiesławy Rolka   
MARZEWSKI Mieczysław Marek zam. Stare Kiełbonki, wiek: 52 KWW Wiesława Domian

Okręg nr 7 (Sołectwa: Bobrówko, Jakubowo, Lipowo)
SMĘTEK Zbigniew Edward zam. Lipowo, wiek: 58 Komitet Wyborczy PSL  
NADSTAWNA Magdalena zam. Lipowo, wiek: 30 KWW Agnieszki Anny Kurczewskiej   
BRODZIK Andrzej zam. Żabieniec, wiek: 40 KWW Andrzeja Brodzika
WASYK Agnieszka Barbara zam. Lipowo, wiek: 43 KWW Wiesława Domian

Okręg nr 8 (Sołectwa : Brejdyny, Szklarnia)
STECKA Janusz Stanisław zam. Szklarnia, wiek: 59 Komitet Wyborczy PSL   
MIESZAŁA Agnieszka zam. Szklarnia, wiek: 35 KW Prawo i Sprawiedliwość   
DAMIĘCKA Jadwiga zam. Szklarnia, wiek: 27 KWW Agnieszki Anny Kurczewskiej   
WIĘCEK Leszek zam. Brejdyny, wiek: 56 KWW Andrzeja Brodzika
BOBIŃSKA Emilia zam. Brejdyny, wiek: 33 KWW Wiesława Domian

Okręg nr 9 (Sołectwo Piecki – miejscowości: Czaszkowo, Jeleń, Łętowo, Mostek, Ostrów Pieckowski, Piersławek)
NALEWAJK Zofia     zam. Czaszkowo, wiek: 45 KWW Agnieszki Anny Kurczewskiej   
ŚCIBEK Magdalena zam. Ostrów Pieckowski, wiek: 40 KWW Andrzeja Brodzika
PIEKARSKI Mirosław Michał zam. Ostrów Pieckowski, wiek: 64 KWW Wiesława Domian

Okręg nr 10 (Sołectwo Piecki – miejscowość Piecki – ulice: Jesionowa, Klonowa, Lipowa, Nowa, Przemysłowa, Plac 1 Maja, Świerkowa, Topolowa)
BIJACZEWSKI Dawid zam. Piecki, wiek: 31 Komitet Wyborczy PSL   
MORAWSKI Jarosław zam. Piecki, wiek: 49 KW Prawo i Sprawiedliwość   
LARENTA Adam zam. Piecki, wiek: 48 KWW Agnieszki Anny Kurczewskiej   
HANUSZEWSKA Maria Aleksandra zam. Piecki, wiek: 25 KWW Andrzeja Brodzika
MYSIORSKI Zenon Ryszard zam. Piecki, wiek: 38 KWW Wiesława Domian

Okręg nr 11 (Sołectwo Piecki – miejscowość Piecki – ulice: Administracyjna, Leśna, Łąkowa, Rolna, Spacerowa, 22 Stycznia, Tartaczna)
JASINOWICZ Tomasz zam. Piecki, wiek: 37 KWW Agnieszki Anny Kurczewskiej   
CYBULSKI Grzegorz zam. Piecki, wiek: 46 KWW Andrzeja Brodzika
KOŁPAK Bogdan zam. Piecki, wiek: 40 KWW Wiesława Domian

Okręg nr 12 (Sołectwo Piecki – miejscowość Piecki – ulice: Agrestowa, Krótka, Krzywa, Polna, Szewska, Wiśniowa, Wolności)
BZURA Bogdan zam. Piecki, wiek: 60 Komitet Wyborczy PSL   
GARELA Adam zam. Piecki, wiek: 51 KWW Agnieszki Anny Kurczewskiej   
MAZUR Joanna zam. Piecki, wiek: 31 KWW Andrzeja Brodzika
GLEBA Jan zam. Piecki, wiek: 72 KWW Wiesława Domian

Okręg nr 13 (Sołectwo Piecki – miejscowość Piecki-ulica Zwycięstwa)
GABRYSZAK Dariusz zam. Piecki, wiek: 50 Komitet Wyborczy PSL   
NADOLNA Maria zam. Piecki, wiek: 55 KWW Agnieszki Anny Kurczewskiej   
HANUSZEWSKI Krzysztof Augustyn zam. Piecki, wiek: 64 KWW Andrzeja Brodzika
TABAKA Kazimierz zam. Piecki, wiek: 54 KWW Wiesława Domian

Okręg nr 14 (Osiedle 35-lecia PRL w Pieckach-bloki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 10, nr 11, nr 17)
JUCHIMIUK Piotr zam. Piecki, wiek: 68 Komitet Wyborczy PSL
CHROSTEK Władysław zam. Piecki, wiek: 70 KW Prawo i Sprawiedliwość   
RUDNICKA Iwona zam. Piecki, wiek: 26 KWW Agnieszki Anny Kurczewskiej   
ORŁOWSKI Bogdan zam. Piecki, wiek: 59 KWW Andrzeja Brodzika
BALCERCZYK Marzenna zam. Piecki, wiek: 47 KWW Wiesława Domian
KONIECZNY Radosław zam. Piecki, wiek: 37 KWW Niezależni-Samorząd w Służbie Mieszkańcom

Okręg nr 15 (Osiedle 35-lecia PRL w Pieckach-bloki: nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 15)
DWORCZAK Teresa zam. Piecki, wiek: 57 KW Prawo i Sprawiedliwość   
JAROSZEWICZ Adam Tadeusz zam. Piecki, wiek: 42 KWW Agnieszki Anny Kurczewskiej   
SADOWSKA Halina Celina zam. Piecki, wiek: 60 KWW Andrzeja Brodzika
DWORCZAK Bożena zam. Piecki, wiek: 50 KWW Wiesława Domian

Gmina Sorkwity

W najmniejszej liczebnie gminie Sorkwity kandyduje jak zwykle spora liczba osób. W wyborach samorządowych w 2010 roku było ich aż 70. Tym razem zgłosiło się 46 kandydatów.

Największym komitetem jest KWW Józefa Maciejewskiego, który wystawił kandydatów we wszystkich 15 okręgach gminy. Dwunastu kandydatów wystawił komitet byłego wójta Piotra Wołkowicza, a 11 kandydatów jest na listach PSL.

W wyborach weźmie udział 9 komitetów wyborczych.

Okręg nr 1 (Sołectwo : Borowe, Borowski Las, Jędrychowo)
AŁDYGA Jarosław zam. Borowe, wiek: 42 Komitet Wyborczy PSL
DEPTUŁA Kazimierz Marek zam. Jędrychowo, wiek: 54 KWW Józefa Maciejewskiego      
GMAJ Adam zam. Borowe, wiek: 69 KWW Piotra Wołkowicza 

Okręg nr 2 (Część Sołectwa Sorkwity: ul. Szkolna)
DOMIN Tomasz Jarosław zam. Sorkwity, wiek: 47 Komitet Wyborczy PSL
PLICHTA Mariola zam. Sorkwity, wiek: 31 KWW Józefa Maciejewskiego   
PIERSA Rafał Krzysztof zam. Sorkwity, wiek: 28 KWW Piotra Wołkowicza  

Okręg nr 3 (Część Sołectwa Sorkwity: z wyłączeniem ul. Szkolnej)
BAHR Katarzyna zam. Sorkwity, wiek: 41 Komitet Wyborczy PSL   
KOZAK-ŁAWIŃSKA Danuta zam. Sorkwity, wiek: 58 KWW Józefa Maciejewskiego   
ADAMSKI Stanisław Waldemar zam. Sorkwity, wiek: 64 KWW Piotra Wołkowicza  
RÓŻYCKI Jędrzej Tomasz zam. Sorkwity, wiek: 27 KWW Sorkwity  

Okręg nr 4 (Sołectwo: Maradki, Nibork)
KORDAL Marianna zam. Maradki, wiek: 55 KWW Józefa Maciejewskiego   
GRAJEWSKI Roman zam. Kozarek Wielki, wiek: 55 KWW Piotra Wołkowicza
KIJEWSKA Urszula zam. Nibork, wiek: 70 KWW Międzygminny Komitet Wyborczy 

Okręg nr 5 (Sołectwo: Stary Gieląd)
ZMITROWICZ-WISZNIEWSKA Barbara Jadwiga zam. Stary Gieląd, wiek: 65 KWW Józefa Maciejewskiego   
PUCHALSKI Józef zam. Stary Gieląd, wiek: 64 KWW Piotra Wołkowicza  
RUTKOWSKA Barbara zam. Stary Gieląd, wiek: 47 KWW Barbary Rutkowskiej  

Okręg nr 6 (Sołectwo: Pustniki, Stama)
CUPIAŁ Piotr Tadeusz zam. Pustniki, wiek: 41 Komitet Wyborczy PSL  
WIEWIORRA Janusz zam. Pustniki, wiek: 48 KWW Józefa Maciejewskiego   
NOSEK Tadeusz zam. Młynik, wiek: 53 KWW Piotra Wołkowicza 

Okręg nr 7 (Sołectwo: Burszewo)
GWARA Marek zam. Burszewo, wiek: 47 KWW Józefa Maciejewskiego   
PIETRZYŃSKI Marcin zam. Burszewo, wiek: 30 KWW Piotra Wołkowicza 

Okręg nr 8 (Sołectwo: Szymanowo, Surmówka)
SIECZKA Mariola zam. Szelągówka, wiek: 45 Komitet Wyborczy PSL   
ŁUCIUK Włodzimierz zam. Szymanowo, wiek: 49 KWW Józefa Maciejewskiego   
WARMIŃSKI Roman zam. Surmówka, wiek: 65 KWW Piotra Wołkowicza 

Okręg nr 9 (Sołectwo: Warpuny)
SMOLIŃSKA Teresa zam. Warpuny, wiek: 60 KWW Józefa Maciejewskiego   
GORZKI Tadeusz zam. Warpuny, wiek: 52 KWW Piotra Wołkowicza  
KWAKOWICZ Bogusław Zdzisław zam. Warpuny, wiek: 54 KWW Międzygminny Komitet Wyborczy

Okręg nr 10 (Sołectwo: Zyndaki)
WARMIŃSKI Andrzej zam. Zyndaki, wiek: 46 Komitet Wyborczy PSL   
SZYDLIK Władysław zam. Zyndaki, wiek: 63 KWW Władysława Szydlika
ŁUŃSKI Łukasz zam. Bałowo, wiek: 30 KWW Józefa Maciejewskiego    
ADAMELAK Monika Anna zam. Zyndaki, wiek: KWW Piotra Wołkowicza  
KRÓL Mirosława Barbara zam. Zyndaki, wiek: 38 KWW Mirosława Król  

Okręg nr 11 (Sołectwo: Gizewo)
KULESZA Marzena zam. Gizewo, wiek: 34 Komitet Wyborczy PSL  
KSIĄŻKIEWICZ Sylwester zam. Gizewo, wiek: 39 KWW Józefa Maciejewskiego   
JUSZKIEWICZ Wiesława zam. Gizewo, wiek: 45 KWW Piotra Wołkowicza 

Okręg nr 12 (Sołectwo: Rozogi)
WOŁOSZ Mariola Anna zam. Rozogi, wiek: 44 Komitet Wyborczy PSL
MALEWSKI Sławomir zam. Rozogi, wiek: 52 KWW Józefa Maciejewskiego   
KRUK Elżbieta zam. Rozogi, wiek: 30 KWW Piotra Wołkowicza
ŁUKASZUK Janina zam. Rozogi, wiek: 47 KWW Sorkwity

Okręg nr 13 (Sołectwo: Rybno)
DUDA Zygmunt zam. Rybno, wiek: 59 Komitet Wyborczy PSL  
WAŁCZUK Elżbieta zam. Rybno, wiek: 64 KWW Józefa Maciejewskiego   
POLONIS Izabela zam. Rybno, wiek: 38 KWW Izabeli Polonis 

Okręg nr 14 (Sołectwo: Kozłowo)
TRZCIŃSKA Iwona zam. Kozłowo, wiek: 33 Komitet Wyborczy PSL  
BANACH Marian zam. Kozłowo, wiek: 57 KWW Józefa Maciejewskiego  

Okręg nr 15 (Sołectwo: Choszczewo, Jełmuń)
ZEMBOWSKI Manfred zam. Choszczewo, wiek: 49 Komitet Wyborczy PSL   
LENTAS Dariusz zam. Choszczewo, wiek: 44 KWW Józefa Maciejewskiego  

Gmina i Miasto Mikołajki

Spośród samorządów powiatu mrągowskiego najmniejszą liczbę komitetów wyborczych i kandydatów zgłoszono w Gminie i Mieście Mikołajki. 4 komitety wystawiły na swoich listach łącznie 36 kandydatów.

Listy kandydatów zatwierdziły w PKW komitety: KWW Piotra Jakubowskiego – 14 kandydatów, KWW Edmunda Puzio – 11 kandydatów, KWW Zbigniewa Ostrowskiego – 10 kandydatów i KWW Zdzisława Michalaka – 1 kandydat.

W mikołajskim samorządzie uprawnionych do głosowania jest ponad 6700 mieszkańców.

Okręg nr 1 (Sołectwo: Baranowo, Cudnochy, Jora Wielka)
KURKOWICZ Renata Beata zam. Baranowo, wiek: 43 KWW Edmunda Puzio
JAŹWIŃSKI Andrzej zam. Baranowo, wiek: 42 KWW Piotra Jakubowskiego

Okręg nr 2 (Sołectwa:, Faszcze, Inulec, Zełwągi)
KIŚLUK Tadeusz zam. Faszcze, wiek: 68 KWW Edmunda Puzio
ŁUGIN Janusz zam. Faszcze, wiek: 49 KWW Piotra Jakubowskiego
CHOIŃSKI Kazimierz Jerzy zam. Zełwągi, wiek: 66 KWW Zbigniewa Ostrowskiego

Okręg nr 3 (Sołectwa: Lubiewo, Prawdowo, Stare Sady, Nowe Sady)
PIETRAS Stanisław zam. Prawdowo, wiek: 46 KWW Edmunda Puzio
RESZKA Andrzej zam. Prawdowo, wiek: 48 KWW Piotra Jakubowskiego

Okręg nr 4 (Sołectwa: Kolonia Mikołajki, Tałty, Stawek)
DZIKOWSKA Beata Grażyna zam. Tałty, wiek: 57 KWW Edmunda Puzio
RAKUS Antoni zam. Stawek, wiek: 51 KWW Piotra Jakubowskiego
DYMBEL Kazimierz zam. Kolonia Mikołajki, wiek: 52 KWW Zbigniewa Ostrowskiego

Okręg nr 5 (Sołectwo Woźnice: Woźnice wzdłuż drogi powiatowej nr 1926N i Woźnice Niskie, Grabnik Mały, Lelek, Mateuszek, Pszczółki)
DĘBOWSKI Ryszard Henryk zam. Woźnice, wiek: 56 KWW Edmunda Puzio
CISZEWSKA Honorata zam. Woźnice, wiek: 50 KWW Piotra Jakubowskiego

Okręg nr 6 (Sołectwo Woźnice: Wożnice – Osiedle wzdłuż drogi gminnej nr  171009 N do drogi krajowej nr 16)
WĄTORCZYK Paweł zam. Woźnice, wiek: 34 KWW Edmunda Puzio
PRUSACZYK Agnieszka Magdalena zam. Woźnice, wiek: 37 KWW Piotra Jakubowskiego
BUTKIEWICZ Michał zam. Mikołajki, wiek: 33 KWW Zbigniewa Ostrowskiego

Okręg nr 7 (Sołectwo: Olszewo)
OLSZEWSKA Agnieszka Sylwia zam. Olszewo, wiek: 31 KWW Piotra Jakubowskiego
GRENDA Ludwik zam. Woźnice, wiek: 63 KWW Zbigniewa Ostrowskiego

Okręg nr 8 (Sołectwa: Górkło, Grabówka)
KUŹMICKI Paweł zam. Górkło, wiek: 32 KWW Edmunda Puzio
ROKOJŻO Leszek Antoni zam. Mikołajki, wiek: 55 KWW Piotra Jakubowskiego

Okręg nr 9 (Część Miasta Mikołajki, ulice: Aleja Kasztanowa, Kowalska, Orzyszowa, Pl. Handlowy, Pl. Wolności, Szkolna, część ulicy Michała Kajki od Placu Wolności do skrzyżowania z ulicami Kowalską i Orzyszową)
WYCZAWSKA Barbara Grażyna zam. Mikołajki, wiek: 55 KWW Edmunda Puzio
GAŁĄZKA Wiesław zam. Mikołajki, wiek: 47 KWW Piotra Jakubowskiego

Okręg nr 10 (Część Miasta Mikołajki, ulice:  Króla Sielaw, część ulicy Michała Kajki od skrzyżowania z ulicami Kowalską i Orzyszową do końca, Rybacka, część ulicy Wawrzyńca Prusa od skrzyżowania z ulicą Michała Kajki do skrzyżowania z ulicą Dybowską)
GAWLIŃSKI Sławomir zam. Mikołajki, wiek: 52 KWW Piotra Jakubowskiego
KUZYK Tomasz zam. Mikołajki, wiek: 33 KWW Zbigniewa Ostrowskiego

Okręg nr 11 (Część Miasta Mikołajki, ulica: Złotych Kłosów)
DODA Wojciech zam. Mikołajki, wiek: 48 KWW Piotra Jakubowskiego
PAWLAK Marcin Adam zam. Mikołajki, wiek: 52 KWW Zbigniewa Ostrowskiego

Okręg nr 12 (Część Miasta Mikołajki, ulice : Łabędzia, Ptasia, Bociania, Czapla, Dybowska, Kormoranów, Orla, Jastrzębia, Krucza, Sowia, Żurawia)
MICHALAK Zdzisław Antoni zam. MIKOŁAJKI, wiek: 66 KWW Zdzisława Michalaka  
OSTROWSKI Zbigniew zam. Mikołajki, wiek: 42 KWW Zbigniewa Ostrowskiego

Okręg nr 13 (Część Miasta Mikołajki, ulice: Fasolkowa, Ks. Jerzego Popiełuszki, Krótka, Kwiatowa, Ogrodowa, Papieża Jana Pawła II, Słoneczna, Tadeusza Kościuszki, część ulicy Wawrzyńca Prusa od skrzyżowania z ulicą Dybowską do skrzyżowania z ulicą Papieża Jana Pawła II, Wileńska)
PIOTRKOWSKA Bożena zam. Mikołajki, wiek: 54 KWW Edmunda Puzio
ENGWERT Piotr Wojciech zam. Mikołajki, wiek: 48 KWW Piotra Jakubowskiego
KUŹMICKI Jan zam. Mikołajki, wiek: 69 KWW Zbigniewa Ostrowskiego

Okręg nr 14 (Część Miasta Mikołajki, ulice: Al. Spacerowa, Jeziorna, Leśna, Mrągowska, Okrężna, Osiedle Na Górce, Pod Lasem, Warszawska)
PUZIO Edmund zam. Mikołajki, wiek: 63 KWW Edmunda Puzio
KOZAK Irena zam. Mikołajki, wiek: 68 KWW Piotra Jakubowskiego
AUKSZTULEWICZ Marian Bronisław zam. Mikołajki, wiek: 65 KWW Zbigniewa Ostrowskiego

Okręg nr 15 (Część Miasta Mikołajki, ulice: Ełcka, Jana Henryka Dąbrowskiego, Kolejowa, Plac Kościelny, Tałcka, 3 go Maja)
SZEREMETA Cezary zam. Mikołajki, wiek: 50 KWW Edmunda Puzio
NIEDBAŁA Piotr Grzegorz zam. Mikołajki, wiek: 48 KWW Piotra Jakubowskiego
MADEJ Rafał zam. Mikołajki, wiek: 41 KWW Zbigniewa Ostrowskiego


Dodaj komentarz:

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
Sylwerster Mrongoville 2019
X Zamknij