Po raz dziewiętnasty w Mrągowie odbędzie się Festiwal Kultury Kresowej. Święto kresowiaków, ich kultury i muzyki rozpoczyna się w piątek 9 sierpnia i potrwa do niedzieli. Tradycyjnie imprezę zakończy występ Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.


Od 1995 roku do Mrągowa przyjeżdżają Kresowiacy i na kilka dni zamieniają nasze miasto w barwny kresowy korowód, z którego dobiegają dźwięki muzyki z dawnych polskich ziem. Festiwal zżył się z naszym miastem, a jego uczestnicy co roku powtarzają, że do Mrągowa przyjeżdżają jak do swojego drugiego domu.

W tym roku Kresowiaków będziemy gościć od 9 do 11 sierpnia. Organizatorzy XIX Festiwalu Kultury Kresowej przygotowali naprawdę interesujący program.

Prócz głównego galowego koncertu w amfiteatrze nad jeziorem Czos, czeka nas między innymi Mała Gala Kresowa, premiera musicalu „Kochanie bez Granic”, otwarcie wystaw w CKiT, korowód ulicami miasta czy występ Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Szczegółowy program możecie zobaczyć poniżej, a my już dzisiaj zachęcamy do czynnego uczestnictwa w tym pięknym święcie muzyki i kultury kresowej.

PROGRAM XIX FESTIWALU KULTURY KRESOWEJ

PIĄTEK 9 sierpnia

Plac Unii Europejskiej       
16.00–21.00  „Mała Gala Kresowa” - występy zespołów, prezentacje rękodzieła i malarstwa; kiermasze

17.00 Oficjalne otwarcie Festiwalu   

Centrum Kultury i Turystyki
17.30 Otwarcie wystaw: „Historia polskich wydawnictw na Kresach”, malarzy z Towarzystwa Plastyków Polskich na Białorusi „Powstaniu i jego bohaterom - w hołdzie”, fotograficznej Jerzego Karpowicza

Współczesna literatura kresowa – prezentacje Twórców z Litwy, Ukrainy i Białorusi

19.00 Musical „Kochanie bez Granic” w wykonaniu Zespołu „Grodzieńskie Słowiki” z Grodna oraz Zespołu Wokalnego „Sukces” z Mrągowa

SOBOTA 10 sierpnia

Plac Jana Pawła II              
11.00–11.30 Kresowe spotkanie z muzyką i poezją 

Plac Unii Europejskiej          
12.00–16.30 Koncerty zespołów kresowych, prezentacje rękodzieła i malarstwa; kiermasze

Ratusz
14.00-15.00 Konferencja prasowa

Amfiteatr nad jeziorem Czos
17.00 Koncert Galowy

NIEDZIELA 11 sierpnia

Kościół św. Wojciecha           
10.30 Msza Święta z udziałem Zespołów Kresowych i Poetów

Plac Unii Europejskiej           
11.30-15.00 Koncerty zespołów kresowych, prezentacje rękodzieła i malarstwa; kiermasze                                
15.00 Korowód ulicami Miasta (od ul. Sobczyńskiego do pl. Jana Pawła II i promenadą do amfiteatru nad jeziorem Czos.)

Amfiteatr nad jeziorem Czos
16.00 Występ Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, oficjalne zakończenie 19. Festiwalu Kultury Kresowej, pożegnanie uczestników Festiwalu

Ceny biletów:
strefa VIP -  70 zł
I miejsca -  55 zł
II miejsca - 45 zł
III miejsca - 25 zł

UCZESTNICY FESTIWALU:

BIAŁORUŚ

Folklorystyczny Zespół „Przyjaciele”  z Borysewa   
Zespół powstał w 2001 roku i składa się z grupy wokalnej oraz instrumentalnej (cymbały, dudka, żalejka (rodzaj dudki ludowej), skrzypce, bęben). W swoim repertuarze ma zarówno polskie piosenki ludowe jak i białoruskie.Kierownikiem zespołu jest Swietłana Waszkiewicz

Rodzinny zespół Sachoń z Lidy
Regularnie bierze udział w imprezach krajowych oraz międzynarodowych. Jest uczestnikim i laureatem wielu konkursów i festiwali. Brali udział w Międzynarodowym Spotkaniu Rodzin muzykujacych Dobre Miasto; Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie 1996 r.; Republikańskim Festiwalu rodzin muzykujących „Żyjemy w radości” w Słonimiu; Miedzynarodowym Festywalu Muzyki Rodzinnej w Tczewe; w VII Międzynarodowym Spotkaniu z Folklorem w Nowogródku. W 2000 roku zespół otrzymał tytuł honorowy „ludowy”.

Polski Zespół Pieśni i Tańca "Raduńskie Słowiki"  z Radunia  
Celem działalności zespołu jest upowszechnianie i promowanie polskich tradycji ludowych oraz narodowych zarównow kraju jak i za granicą, a także rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. Zespół powstał w 1992 roku.Obecnie skupia w swoich szeregach około 70 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17  lat. W bogatym i zróżnicowanym repertuarze zespołu znajdują się przede wszystkim polskie tańce narodowe (polonez, mazur, krakowiak, oberek) i regionalne m.in.  suita kaszubska, lubelska, apoczynska oraz tańce białoruskie. Kierownikiem zespołu  jest Franciszka Gabis, choreografem Helena Stecenko 

Polski Zespół Ludowy  „Kresowiacy”   
Zespół w obecnym składzie istnieje od 1990r. Zaledwie kilku członków chóru posiada wykształcenie muzyczne. Pomimo tego, dzięki wysokim wymaganiom stawianym przez dyrygenta, wytężonej pracy i ogromnym talentom, chór osiągnął bardzo wysoki poziom artystyczny. Śpiewa na cztery głosy z akompaniamentem, a także a capella. Delikatny śpiew, czysta intonacja głosów, precyzyjne opracowanie muzyczne każdego utworu, niepowtarzalny, bogaty repertuar wyróżniają ten chór spośród innych. Repertuar obejmuje: utwory klasyczne takich kompozytorów jak m.in. Beethoven, Mozart, Schubert; pieśni ludowe w opracowaniu polskich autorów jak Moniuszko, Lutosławski, Maklakiewicz; pieśni patriotyczne, w tym chóralne utwory z opery Krakowiacy i górale Bogusławskiego; pieśni religijne, w tym liturgiczne i kolędy; utwory estradowe.

Kapela „Polskie Kwiaty” z Grodna
Powstanie Kapeli w 2009 r. było zainspirowane wieloma występami kapel podwórkowych z inicjatywy Lilii Trofimowicz i przy zaangażowaniu Działu Kultury ZPB. W jej składzie znalazły się: skrzypce, cymbały, akordeon, perkusja, flet oraz wokaliści. Repertuar kapeli zawiera polskie piosenki ludowe oraz utwory instrumentalne.

Białoruski Ludowy Zespół Taneczny „Prialica” z Grodna
Powstał w 1969 roku. Od 1977 roku zespołem kieruje pani Nina Zalewska, absolwentka Instytutu Kultury w Leningradzie. Cechą zespołu jest umiejętne korzystanie z ludowych tradycji Białoruskiej choreografii. W swoim repertuarze zespół posiada  białoruskie tańce ludowe oraz tańce regionalne z Grodzieńszczyzny.  Jest to zespół młodzieżowy i liczy ponad 40 osób. Zespół daje liczne występy na Białorusi oraz często odwiedza Polskę, Litwę, Łotwę oraz Rosję. W 1980 roku zespół otrzymał tytuł „Zespołu Ludowego”. W 1998 roku kierownik Ludowego Zespołu Tanecznego „Prialica” pani Nadzieja Zalewska otrzymała odznakę „Zasłużona dla Kultury Białoruskiej”.

Zespół „Grodzieńskie Słowiki” z Grodna
Powstał pod koniec lat 80 minionego stulecia, kiedy na Kresach zaczynało się odrodzenie polskiego języka i kultury. „Grodzieńskie Słowiki” stały się jednym z pierwszych polskich zespołów na Białorusi. Założycielami i kierownikami artystycznymi Zespołu są Alicja i Andrzej Binertowie. Zespół składa się z  chóru czterogłosowego i orkiestry kameralnej. Repertuar Zespołu jest rozmaity: utwory muzyki polskiej klasycznej, polskie pieśni patriotyczne, religijne, piosenki ludowe, popularne, estradowe. Zespół od wielu lat współpracuje z solistami Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.
Do swoich sukcesów Słowiki zaliczają liczne nagrody na Festiwalach Międzynarodowych. Kierownictwo Zespołu za zasługi i duży wkład w dziedzinie propagowania, odrodzenia na Polskich Kresach ojczystej kultury, muzyki, tradycji narodowych zostało odznaczone prestiżowymi nagrodami: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Dyplomem Australijskiej Fundacji Polkul, Złotym Pucharem Dziennikarzy Polonijnych, Orderem Uśmiechu, Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska „.

LITWA

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” z Wilna
Został założony w 1955 roku przez polską społeczność w Wilnie i jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie, który już od 58 lat propaguje polską kulturę, folklor i tradycje zarówno na Litwie jak też poza jej granicami.Od początku swego istnienia zespół bierze aktywny udział w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach i przeglądach, ma na swym koncie ponad 1500 koncertów na różnych scenach świata.
Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, miedzy innymi: odznaką „ Zasłużony dla kultury polskiej”, medalem im. Oskara Kolberga, odznaką Marszałka Senatu RP „Złoty laur” oraz wieloma innymi.Zespół ma w swoim repertuarze polskie tańce narodowe, suity regionalne z prawie wszystkich regionów Polski oraz bliskie sercu pieśni i tańce Ziemi wileńskiej.
Kierownikiem artystyczny i dyrygentem jest Renata Brasel, choreografem - Marzena Suchocka, kierownikiem dziecięcej grupy tanecznej - Beata Bużyńska, kierownikiem kapeli - Anna Kijewicz

Kapela „Stare Nowe” z Niemenczyna
Grająca w stylu newfolk, world music. Zespół powstał dopiero w końcu 2011 roku a całkowicie uformował się w styczniu 2012 roku. Założyło go rodzeństwo Paweł i Katarzyna Źemojcin. Od dzieciństwa razem uczęszczali do szkoły muzycznej, później studiowali na jednym roku na wydziale jazz'u i muzyki estradowej w Kolegium Wileńskim. Wspólnie stanęli na drodze prowadzącej ku StaraNova. W szybkim czasie dołączyli pozostali członkowie zespołu. Są to młodzi ludzi pełni życia i nowych pomysłów. Podstawę repertuaru stanowią polskie piosenki ludowe popularne niegdyś, a niektóre z nich i teraz na Wileńszczyźnie, wykonywane we własnych, współczesnych aranżacjach. Chociaż na Wileńszczyźnie szeroko rozpowszechnione są kapele ludowe, łączące tradycyjny folklor z muzyką estradową i biesiadną, zespołu typu newfolk śpiewającego po polsku jeszcze nie było. Piosenki ludowe właśnie z tego terenu są bardzo swoiste. Gwara wileńska w tekstach - to różne historie: o młynarzu i jego córce, jak chłopiec niszczy panny nadzieje, o dziurce w płocie etc. Odczuwany jest niegdyś inny pogląd na życie człowieka, na stosunki między ludźmi. Także słowem wyrażana jest miłość do przyrody, ojczyzny. Melodia niekiedy łączy polskie, białoruskie, litewskie intonacje. Staraja się za pomocą muzyki łączyć przeszłość z teraźniejszością. Chcą by ludzie nie zapominali o cudownym, starym Wilnie, ale także poprzez pieśni odczuwali nastrój jaki panuje w tym mieście teraz.

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka” z Wilna
Powstał w 1971r. Jest pierwszym dziecięcym polskim ludowym zespołem pieśni i tańca na Litwie. Zespół ciągle pracuje nad poszerzaniem repertuaru i doskonaleniem swego kunsztu artystycznego. Program artystyczny zespołu stanowią melodie, pieśni i tańce wileńskie, litewskie, żydowskie oraz regionalne i narodowe Polski.
Zespół niejednokrotnie podbijał serca publiczności na rodzimych scenach Wilna, oraz występami za granicą w Polsce, Łotwie, Norwegii, Bułgarii i na Węgrzech.
Kierownikiem artystycznym zespołu jest Janina Łabul, choreografem Justyna Wasiukiewicz.

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” z Awiżeń
Prezentuje oryginalny polski folklor ludowy. W swoich szeregach gromadzi młodzież w wieku od 18 do 30 lat, która ćwiczy w dwóch sekcjach: tanecznej i wokalnej. Na repertuar Zespołu składają się polskie i wileńskie pieśni ludowe, pieśni patriotyczne, tańce regionów Polski, tańce wileńskie oraz białoruskie, a także obrazki sceniczne, np. Dożynki. Pomimo tego, że Jawor działa dopiero od czterech lat odbył już wiele koncertów w kraju i za granicą.

Trio  wokalne z Połuknia
Zostało założone przed sześciu laty. W dzisiejszym składzie śpiewają: Iwona Grigiene, Agnieszka Szczygło i Renata Jokniene (kierownik zespołu). Zespół wokalny śpiewa na wszystkich organizowanych imprezach starostwa, jest zapraszany do różnych zakątków rejonu trockiego, a także Polski: Gorzowa, Olsztyna, Ostródy, Lidzbarka Warmińskiego i innych miast .

UKRAINA

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Kwiaty Bukowiny” z Czerniowic
Zespół powstał w 1998 roku przy Polskiej Szkole Niedzielnej. Repertuar składa się z polskich oraz bukowińskich pieśni i tańcόw ludowych. Uczestnikami zespołu są uczniowie szkoły  w wieku od 8 do 13 lat. Zespół koncertuje na scenach Ukrainy i poza jej granicami: w Polsce, w Austrii i we Włoszech. Pełniąc funkcję ambasadorów kultury polskiej. W 2011 roku zespół został uhonorowany odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Kierownicy zespołu: choreografia Halina Prowalska; zespół śpiewaczy Ałła Zubczuk; kierownik artystyczny Łucja Uszakowa.

Orkiestra „Henryk Band” z Sambora
Działa przy rejonowym Domu Kultury w Samborze. Henryk Melnarowicz „zasłużony dla Kultury Polskiej”, znany publiczności mrągowskiej z wcześniejszych Festiwali jest jego trzecim z rzędu kierownikiem.

Wokalno – instrumentalny zespół „Akwarela” z Łucka
Powstał w 2003 roku przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki. Zespół tworzą nauczyciele, muzykanci, bibliotekarka. Od samego początku zespół bierze czynny udział we wszystkich imprezach Towarzystwa, festiwalach, konkursach różnego poziomu zarówno na Ukrainie jak i w Polsce.

Zespół „Mościskie Słowiki” z Mościsk
Powstał przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej w 1996r. Założycielką chóru była pani Krystyna Husarz, jej pracę kontynuował ś.p. Adam Pelc. To był pierwszy chór, który powstał i propagował piosenki religijne, ludowe, współczesne w języku polskim na terenach woj. Lwowskiego oraz po Ukrainie i Polsce. Zespół niejednokrotnie brał udział w Międzynarodowych konkursach pieśni religijnej, występował  w wielu miastach Ukrainy i Polski gdzie zdobywał nagrody i dyplomy. Chór uzyskał popularność biorąc udział w Międzykontynentalnym festiwalu pieśni religijnej, który odbył się w Lodzi i gdzie pierwsze miejsce zostało podzielone miedzy chorem z Chicago a Mościskimi Słowikami.
W 19. Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie bierze udział cząstka chóru z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego.

SYBERIA

Folklorystyczny Zespół Polonijny „Korale”  z Żeleznogorska -Krasnojarsk
Działa przy organizacji „Polonia Żeleznogorska i składa się z potomków Polaków zesłanych przed laty na Syberię. Ważne dla nich jest zachowanie polskości oraz podtrzymywanie kontaktów z Polską. Zespół aktywnie bierze udział w licznych imprezach miejscowych i krajowych i przedstawia polską kulturę. Zespół był organizatorem I Syberyjskiego Festiwalu Polskiego Folkloru w Krasnojarsku w 2003 r. Zespół prezentuje folklor różnych regionów Polski,  tańce narodowe. W repertuarze zespołu jest również  kilka układów prezentujących kulturę syberyjską. Kierownikiem i choreografem zespołu jest absolwentka Studium Instruktorów Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie Julia Skidan.

POLSKA

Studio Wokalne "SUKCES"
Istnieje od  1997r. Założycielką i kierownikiem artystycznym grupy jest  Agata Dowhań - doświadczona wokalistka niegdyś czołowego zespołu estrady polskiej "ALIBABKI". „SUKCES” to pierwszy w Polsce dziecięco-młodzieżowy zespół folkowy. Występy zespołu to niezapomniane widowiska taneczno –wokalne. Zespół wykonuje stare utwory ludowe w nowoczesnych aranżacjach. Studio Wokalne ma na swoim koncie sporo znaczących nagród i wyróżnień na konkursach i festiwalach piosenki, a także występy telewizyjne i nagrania studyjne.


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij