Budextan Oficerska

Nadleśnictwo Mrągowo wspólnie z wychowawcami i młodzieżą z Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie jest w trakcie realizacji Programu Edukacji Ekologicznej. Autorką i pomysłodawczynią projektu jest mgr Wioleta Winter – wychowawca.


W ramach realizowanego projektu odbyły się już trzy spotkania, pogadanki i dyskusje. Dwukrotnie były to zajęcia terenowe umożliwiające bezpośredni kontakt z przyrodą. Wycieczki do Rezerwatu Piłaki, zwiedzanie Izby Edukacji Leśnej w Borowie, spacer ścieżką edukacyjno – przyrodniczą w Borowskim Lesie a także obserwacja żeremi bobrów na „Szlaku Krutyni”

Odbyło się również spotkanie w sali wykładowej w bursie gdzie prowadzono pogadanki i dyskusje o środowisku oraz o roli jaką spełniają Lasy Państwowe w kształtowaniu i ochronie środowiska.

W realizację Projektu zaangażowani są strażnicy leśni a także inni przedstawiciele Służby Leśnej Nadleśnictwa Mrągowo.

Cele i założenia programu to kształtowanie świadomości oraz kultury ekologicznej poprzez upowszechnianie wiedzy o problemach ochrony środowiska i ekologii, rozwijanie zainteresowań  światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, kształtowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska.

Zajęcia uświadamiają także młodzieży zależności istniejące w środowisku przyrodniczym, w tym współzależności między człowiekiem, a środowiskiem, motywują do pogłębiania wiedzy  z zakresu ekologii i ochrony środowiska, propagują zdrowy stylu życia. Działania z młodzieżą mają także na celu pokazanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Źródło: Tadeusz Nosek – Nadleśnictwo Mrągowo

Nadleśnictwo Mrągowo uczy młodzież ekologii


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij