W ubiegły czwartek 15 listopada odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Była okazja do podsumowań, ale zebranie miało na celu także wyłonienie nowych władz. Ponownie na czele Towarzystwa stanął Andrzej Badurek.


W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych, miejskich i gminnych z terenu Powiatu Mrągowskiego. Obecny na zebraniu Starosta Mrągowski Bogdan Kurta przekazał członkom ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej pisemne podziękowania za pracę społeczną na rzecz społeczeństwa powiatu mrągowskiego.

Podziękowania od Zarządu TMZM, za utrwalanie na fotografii miejsc i zdarzeń związanych z naszym regionem oraz działalnością Organizacji, otrzymali: Edward Zalewski i Marian Modzelewski

W ubiegły czwartek szeregi TMZM zasiliło 14-tu nowych członków. – Nasze Towarzystwo przeżywa progres - widać to wyraźnie. Liczba członków systematycznie wzrasta, a średnia wieku maleje. Jest to dobry prognostyk na przyszłość. Na widoczny wzrost popularności Towarzystwa złożyło się wiele czynników. Najważniejsze z nich to śmiałe i zdecydowane podejmowanie przez Zarząd zadań trudnych, lecz konkretnych i społecznie uzasadnionych, będących w symbiozie z postanowieniami  Statutu TMZM oraz apolityczność organizacji – mówi Andrzej Badurek, prezes TMZM.

Przez najbliższe dwa lata na czele Towarzystwa ponownie stanie Andrzej Badurek. Pomagać mu będą dwaj wiceprezesi – Dariusz Żyłowski oraz Robert Wróbel. Poniżej znajdziecie pełną listę członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd:
Andrzej Badurek – Prezes
Dariusz Żyłowski – v-ce prezes
Robert Wróbel – v-ce prezes
Jerzy Balcerzak – skarbnik
Anna Zdanowska – sekretarz
Aleksandra Bitowt – członek
Danuta Pawlak – członek
Anna Szklanko – członek
Paweł Kisiel – członek
Marian Modzelewski – członek

Komisja Rewizyjna:
Antoni Daszkiewicz – przewodniczący
Tadeusz Malinowski – sekretarz
Marian Martuś – członek
Krystyna Kowalska – zastępca członka
Antoni Uliczka – zastępca członka

Plany Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej na lata 2012-14.
1. Kontynuowanie prac nad wydaniem drukiem wspomnień mieszkańców Mrągowa.
2. Współorganizowanie z Gminą Sorkwity kolejnych Festiwali Kultury Mazurskiej.
3. Kontynuowanie współpracy z władzami lokalnymi w celu realizacji zadań statutowych.Uczestniczenie w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych i innych promujących Powiat Mrągowski, miasto Mrągowo, oraz gminy powiatu mrągowskiego.
4. Popularyzowanie przeszłości i teraźniejszości Ziemi Mrągowskiej za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu.
5. Kontynuowanie organizacji wycieczek dla członków TMZM, umożliwiających poznanie regionu i integrujących członków Towarzystwa.
6. Organizacja spotkań okazjonalnych służących mobilności i spójności TMZM.
7. Zorganizowanie uroczystości z okazji przypadającego w 2013 r. 40–lecia TMZM.

Słowa kluczowe:
 

Dodaj komentarz:

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

X Zamknij
X Zamknij